Lokata od Zająca z 3% i Lokata Wiosenny Zysk z 2,85% w Idea Banku

Idea Bank wprowadził w dniu wczorajszym do swojej oferty dwie nowe lokaty z wysokim oprocentowaniem wynoszącym 3,00% dla Lokaty Od Zająca i 2,85% dla Lokaty Wiosenny Zysk. Bank nie wymaga założenia konta, ani nie stawia innych dodatkowych warunków.

Idea Bank co jakiś czas oferuje nowe lokaty lub wznawia już wcześniej oferowane na nowych warunkach. Dla nas rzeczą najważniejszą jest fakt, że lokaty te mają atrakcyjne oprocentowanie. Mamy też niewiele czasu na ich założenie, ponieważ zazwyczaj żywot ich jest krótki. W dniu wczorajszym pojawiły się dwie atrakcyjne lokaty – Lokata Od Zająca i Lokata Wiosenny Zysk.

3,00% na Lokacie Od Zająca

Najnowszą ofertę Banku stanowi Lokata Od Zająca z oprocentowaniem 3,00% w skali roku. Okres lokaty wynosi 1 miesiąc. Na lokacie możemy zdeponować najmniej 1 000 zł, a najwięcej 1 mln zł.

Lokatę może założyć każdy klient Banku. Nie wymagane jest zakładanie konta oraz nie stawiane są inne dodatkowe warunki w tym warunek dotyczący wpłaty nowych środków.

Lokatę można odnowić na kolejny 1-miesięczny okres, ale na warunkach lokaty standardowej z oprocentowaniem obowiązującym w dniu odnowienia. Czas na opłacenie wniosku wynosi 5 dni.

Zerwanie lokaty przed upływem jej terminu powoduje utratę naliczonych odsetek.

2,85% na Lokacie Wiosenny Zysk

Na Lokacie Wiosenny Zysk możemy zdeponować środki na okres 2 miesięcy z oprocentowaniem 2,85% w skali roku. Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zł, maksymalna 1 mln zł.

Lokatę może założyć każdy klient Banku. Nie wymagane jest zakładanie konta oraz nie stawiane są inne dodatkowe warunki w tym warunek dotyczący wpłaty nowych środków.

Lokatę można odnowić na kolejny 2-miesięczny okres, ale na warunkach lokaty standardowej z oprocentowaniem obowiązującym w dniu odnowienia. Czas na opłacenie wniosku wynosi 5 dni.

Zerwanie lokaty przed upływem jej terminu powoduje utratę naliczonych odsetek.

Jak założyć Lokatę Od Zająca lub Wiosenny Zysk

Osoby, które zakładały już jakąś lokatę w Idea Banku, wystarczy, że zalogują się na swój rachunek z którego złożą wniosek o Lokatę Od Zająca lub Lokatę Wiosenny Zysk.

Osobom, które nie zakładały jeszcze żadnej lokaty w Idea Banku, proponujemy w pierwszej kolejności założyć Lokatę Happy z oprocentowaniem 4% w skali roku na okres 3 miesięcy. Maksymalna kwota lokaty wynosi 10 000 zł.

Lokatę Happy założymy na tej stronie Idea Banku. Na adres e-mail otrzymamy numer rachunku do wpłaty środków na lokatę. Po wpłaceniu środków lokata zostaje aktywowana. Teraz możemy zalogować się na nasz rachunek, sprawdzić czy wpłynęły środki na Lokatę Happy, a następnie założyć Lokatę Od Zająca lub Lokatę Wiosenny Zysk lub dowolną inną lokatę będącą w ofercie Banku. Na adres e-mail otrzymamy informację dokąd należny wpłacić środki na lokatę.

Parametry Lokaty Od Zająca

 • oprocentowanie 3,00% w skali roku,
 • okres lokaty 1 miesiąc,
 • minimalna kwota lokaty 1 000 zł,
 • maksymalna kwota lokaty 1 000 000 zł,
 • zerwanie lokaty – utrata należnych odsetek,
 • ważność wniosku – 5 dni.
 • bez zakładania konta i innych dodatkowych wymagań.

Parametry Lokaty Wiosenny Zysk

 • oprocentowanie 2,85% w skali roku,
 • okres lokaty 2 miesiące,
 • minimalna kwota lokaty 1 000 zł,
 • maksymalna kwota lokaty 1 000 000 zł,
 • zerwanie lokaty – utrata należnych odsetek,
 • ważność wniosku – 5 dni.
 • bez zakładania konta i innych dodatkowych wymagań

Parametry Lokaty Happy

 • oprocentowanie 4,00% w skali roku,
 • okres lokaty 3 miesiące,
 • minimalna kwota lokaty 1 000 zł,
 • maksymalna kwota lokaty 10 000 zł,
 • zerwanie lokaty – utrata należnych odsetek,
 • ważność wniosku – 5 dni.
 • bez zakładania konta i innych dodatkowych wymagań.