Lubię to polecam 3 – polecaj Konto 360° i wybierz nagrodę od Banku Millennium

Wystartowała trzecia edycja  programu poleceń „Lubię to polecam 3” Banku Millennium. Osoba polecona  za otwarcie Konta 360° lub Konta 360° Student i osoba polecająca za jego skuteczne polecenie, każda z nich, mogą otrzymać od Banku Millennium nagrodę.

W trzeciej edycji programu poleceń „Lubię to polecam – edycja 3″ Banku Millennium możesz otrzymać nagrodę za otwarcie Konta 360° lub Konta 360° Student z polecenia osoby biorącej udział w programie. Możesz również polecać Konto 360° lub Konto 360° Student, za co również otrzymasz nagrodę. Do wyboru masz jedną z następujących nagród:

 • 4 bilety do sieci kin Multikino lub Helios,
 • bon o wartości 80 zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.empik.com,
 • bon o wartości 80 zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.zalando.pl,
 • zwrot w wysokości 10% przez okres 3 miesięcy za zakupy dokonane kartą debetową lub BLIKiem  – maksymalnie do 30 zł w danym miesiącu,
 • lokatę na 4% na okres 3 miesięcy na kwotę od 500 do 10 000 zł.

Program poleceń „Lubię to polecam – edycja 3″ trwać będzie do 2 kwietnia 2019 roku.

Chciałbym założyć Konto 360°

Jeśli nie masz jeszcze Konta 360° lub Konta 360° Student możesz je założyć w ramach programu poleceń, jeśli na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy poprzedzających podpisanie umowy o konto nie posiadałeś żadnego produktu w Banku Millennium i nie byłeś pełnomocnikiem do konta lub przedstawicielem ustawowym, opiekunem lub kuratorem posiadacza rachunku.

Jeżeli spełniasz warunek bycia nowym klientem możesz przystąpić do promocji. W celu otrzymania nagrody powinieneś spełnić następujące wymagania:

 • zawrzeć umowę o Konto 360º lub Konto 360º Student z wykorzystaniem Kodu Polecenia otrzymanego od obecnego klienta Banku biorącego udział w programie, umowę możesz zawrzeć za pośrednictwem tej strony programu poleceń,
 • następnie zarejestruj się w programie poleceń, nie zapomnij wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych Banku i zaakceptować regulaminu programu oraz wyraź zgodę na przekazywania przez Bank informacji osobie, od której otrzymałeś kod polecający, w zakresie niezbędnym do uzyskania przez nią nagrody,
 • w ciągu 30 dni od zawarcia umowy wykonaj transakcje bezgotówkowe kartą debetową lub z wykorzystaniem usługi BLIK na kwotę nie mniejszą niż 360 zł w sklepach usługowo – handlowych lub w internecie. Nie uwzględniane są wypłaty gotówki, przelewy, transakcje nie będące zapłatą za towary lub usługi oraz transakcje zwrócone na konto przed nabyciem prawa do nagrody.

Po założenia Konta 360° lub Konta 360° Student możesz zarejestrować się w programie poleceń i rozpocząć polecanie kont. W ten sposób możesz powiększyć pulę swoich nagród.

Mam Konta 360° i chciałbym je polecać 

Warunkiem udziału w programie „Lubię to polecam – edycja 3″ jest posiadanie rachunku oszczędnościowo -rozliczeniowego prowadzonego w złotych polskich. Nie możesz wziąć udziału w programie, jeśli jesteś posiadaczem konta techniczne lub pełnomocnikiem, przedstawicielem ustawowym, opiekunem lub kuratorem posiadacza rachunku. Nie możesz w nim również uczestniczyć, jeśli jesteś posiadaczem jakiegokolwiek innego niż konto osobiste produktu Banku Millennium.

W celu otrzymania nagrody powinieneś spełnić przystępując wymagania:

 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych Banku (o ile zgody takiej nie wyraziłeś wcześniej), zgodę musisz utrzymać w czasie trwania programu,
 • dokonać rejestracji w programie poleceń i zaakceptować jego regulamin – zarejestrować się możesz za pośrednictwem Millenetu lub aplikacji mobilnej, a także w Centrum Obsługi Telefonicznej lub w placówce Banku,
 • w trakcie rejestracji otrzymasz indywidualny Kod Polecenia składający się z ciągu 8 cyfr. Kod ten zostanie również przesłany sms-em na numer telefonu komórkowego, który podałeś podczas rejestracji. Osoby, które brały udział we wcześniejszych edycjach programu muszą się tylko zarejestrować w obecnej edycji i korzystać z kodu wcześniej otrzymanego.

Możesz polecić Konto 360° lub Konto 360° Student dowolnej liczbie osób. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez osobę poleconą wszystkich wymagań promocji.

Każdy z współposiadaczy rachunku może samodzielnie wziąć udział w programie pod warunkiem zarejestrowania się w nim i otrzymania własnego kodu poleceń.

Nagrody programu Lubię to polecam

Po spełnieniu wszystkich wymagań promocji osoba polecająca i osoba polecona otrzymają nagrody. W ramach trzeciej edycji dostępne są następujące nagrody:

 • 4 bilety do sieci kin Multikino lub Helios udostępnione w postaci 4 elektronicznych kodów możliwe do wykorzystania w ciągu 60 dni od daty ich przekazania. Kody zostaną udostępnione w Millenet lub aplikacji mobilnej oraz wysyłane za pośrednictwem SMS w ciągu 7 dni od daty ich wyboru.
 • Bon podarunkowy (w postaci kodu) o wartości 80 zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.empik.com. Ważność bonu wynosi 60 dni. Kod zostanie udostępniony w Millenet lub aplikacji mobilnej oraz wysyłany za pośrednictwem SMS w ciągu 7 dni od daty jego wyboru.
 • Bon podarunkowy (w postaci kodu) o wartości 80 zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.zalando.pl. Bon ważny jest bezterminowo. Kod zostanie udostępniony w Millenet lub aplikacji mobilnej oraz wysyłany za pośrednictwem SMS w ciągu 7 dni od daty jego wyboru.
 • Premia w wysokości 10% płatności za zakupy dokonywane kartą debetową lub BLIKIEM. Premia będzie wypłacana przez okres 3 miesięcy. Pierwszym miesiącem jest miesiąc następujący po miesiącu w którym dokonałeś wyboru nagrody. Maksymalnie w danym miesiącu możesz otrzymać zwrot w wysokości 30 zł, czyli za okres 3 miesięcy 90 zł. Pod uwagę brane są tylko płatności kartą debetową lub/i Blikiem w sklepach usługowo – handlowych i w Internecie. Możesz mieć tylko jedną nagrodę w postaci moneyback w danym okresie. Ponownie możesz ją wybrać po 10-tym dniu miesiąca następującego po okresie objętym poprzednią premią.
 • 4% na lokacie LUBIĘ TO POLECAM. Lokata LUBIĘ TO POLECAM jest 3 miesięcznym depozytem z oprocentowaniem 4% w skali roku. Na lokacie możesz zdeponować środki od 500 zł do 10 000 zł. Możesz mieć w dowolnym okresie dowolną liczbę lokat.

Nagrody do kwoty 760 zł są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Regulamin programu znajdziesz tutaj.

Podstawowe opłaty Konta 360° i Konta 360° Student

Opłaty za prowadzenie rachunku, za miesięczną obsługę karty debetowej oraz opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów na terenie kraju uzależnione są od spełnienia warunku zapewnienia wpływu na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł i wykonania jednej płatności kartą debetową lub płatności BLIK.

Podstawowe parametry rachunku wyglądają następująco:

 • 0 zł – opłata za otwarcie konta,
 • 0 zł – opłata miesięczna za prowadzenie konta, jeśli warunek wpływu na konto kwoty 1 000 zł i jednej płatności został spełniony, w przeciwnym razie opłata wynosi 8 zł,
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 0 zł – miesięczna obsługa karty, jeśli warunek wpływu na konto kwoty 1 000 zł i jednej płatności został spełniony, w przeciwnym razie opłata wynosi 7 zł,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów w kraju i za granicą, jeśli warunek wpływu na konto kwoty 1 000 zł i i jednej płatności został spełniony. Jeśli warunek nie będzie spełniony wówczas opłaty za wypłaty z bankomatów będą wyglądać następująco:
  • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach Banku Millennium,
  • 1 zł – wypłata gotówki z bankomatów BZ WBK i Planet Cash,
  • 5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju,
 • 2,5% nie mniej niż 9 zł – wypłata środków z bankomatów za granicą.

Konto 360° Student

Konto 360° Student przeznaczone jest dla osób od 18 do 26 roku życia. W odróżnieniu od Konta 360° Bank nie wymaga zapewnienia wpływu na konto jakiejkolwiek kwoty.  Wystarczy tylko wykonać jedną transakcję kartą debetową lub płatność BLIK, aby prowadzenie rachunku, miesięczna obsługa karty debetowej i wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą były darmowe.

Dokładny opis Konta 360° i Konta 360° Student znajdziesz w tym artykule.