Lubię to polecam 4 – polecaj Konto 360° i zbieraj nagrody od Banku Millennium

Wystartowała czwarta edycja  programu poleceń „Lubię to polecam” Banku Millennium. Osoba polecona  za otwarcie Konta 360° lub Konta 360° Student i osoba polecająca za jego skuteczne polecenie, każda z nich, może otrzymać nagrodę od Banku Millennium.

Nagrody programu „Lubię to polecam – edycja 4”

W kolejnej edycji programu poleceń „Lubię to polecam – edycja 4″ Banku Millennium osoba polecają konta osobiste i osoba, która otworzy konto z polecenia, mogą otrzymać jedną z poniższych nagród:

 • 4 bilety do sieci kin Multikino lub Helios,
 • bon o wartości 80 zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.empik.com,
 • bon o wartości 80 zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.zalando.pl,
 • zwrot w wysokości 10% przez okres 3 miesięcy za zakupy dokonane kartą debetową lub BLIKiem  – maksymalnie do 30 zł w danym miesiącu,
 • lokatę na 4% na okres 3 miesięcy na kwotę od 500 do 15 000 zł.

Program poleceń „Lubię to polecam – edycja 4″ trwać będzie do 3 października 2019 roku.

Kto może polecać Konto 360°?

Warunkiem udziału w programie „Lubię to polecam – edycja 4″ jest posiadanie rachunku oszczędnościowo -rozliczeniowego prowadzonego w złotych polskich. Nie możesz wziąć udziału w programie, jeśli jesteś posiadaczem konta techniczne lub pełnomocnikiem, przedstawicielem ustawowym, opiekunem lub kuratorem posiadacza rachunku. Nie możesz w nim również uczestniczyć, jeśli jesteś posiadaczem jakiegokolwiek innego niż konto osobiste produktu Banku Millennium.

Warunkiem polecania Konta 360° i Konta 360° Student jest zarejestrowanie się w obecnej edycji programu.

Jakie muszę spełnić wymagania, aby otrzymać nagrodę za polecenie konta?

W celu otrzymania nagrody powinieneś spełnić następujące wymagania:

 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych Banku (o ile zgody takiej nie wyraziłeś wcześniej), zgodę musisz utrzymać w czasie trwania programu,
 • dokonać rejestracji w programie poleceń i zaakceptować jego regulamin – zarejestrować się możesz za pośrednictwem Millenetu lub aplikacji mobilnej, a także w Centrum Obsługi Telefonicznej lub w placówce Banku,
 • w trakcie rejestracji otrzymasz indywidualny Kod Polecenia składający się z ciągu 8 cyfr. Kod ten zostanie również przesłany sms-em na numer telefonu komórkowego, który podałeś podczas rejestracji. Osoby, które brały udział we wcześniejszych edycjach programu muszą się tylko zarejestrować w obecnej edycji i korzystać z kodu wcześniej otrzymanego.

Możesz polecić Konto 360° lub Konto 360° Student dowolnej liczbie osób. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez osobę poleconą wszystkich wymagań promocji opisanych poniżej.

Każdy z współposiadaczy rachunku może samodzielnie wziąć udział w programie pod warunkiem zarejestrowania się w nim i otrzymania własnego kodu poleceń.

Kto może założyć Konto 360° w ramach programu poleceń?

Jeśli nie masz jeszcze Konta 360° lub Konta 360° Student możesz je założyć w ramach programu poleceń, jeśli na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy poprzedzających podpisanie umowy o konto nie posiadałeś żadnego produktu w Banku Millennium i nie byłeś pełnomocnikiem do konta lub przedstawicielem ustawowym, opiekunem lub kuratorem posiadacza rachunku.

Jakie muszę spełnić wymagania, aby otrzymać nagrodę za założenie konta?

Jeżeli spełniasz warunek bycia nowym klientem możesz przystąpić do promocji. W celu otrzymania nagrody powinieneś spełnić następujące wymagania:

 • zawrzeć umowę o Konto 360º lub Konto 360º Student z wykorzystaniem Kodu Polecenia otrzymanego od obecnego klienta Banku biorącego udział w programie (Twój znajomy nie ma kodu? Możesz skorzystać z tego kodu 25139189), umowę zawrzesz za pośrednictwem tej strony programu poleceń,
 • następnie zarejestruj się w programie poleceń, nie zapomnij wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych Banku i zaakceptować regulaminu programu oraz wyraź zgodę na przekazywania przez Bank informacji osobie, od której otrzymałeś kod polecający, w zakresie niezbędnym do uzyskania przez nią nagrody,
 • w ciągu 30 dni od zawarcia umowy wykonaj transakcje bezgotówkowe kartą debetową lub z wykorzystaniem usługi BLIK na kwotę nie mniejszą niż 360 zł w sklepach usługowo – handlowych lub w internecie. Nie uwzględniane są wypłaty gotówki, przelewy, transakcje nie będące zapłatą za towary lub usługi oraz transakcje zwrócone na konto przed nabyciem prawa do nagrody.

Po założenia Konta 360° lub Konta 360° Student możesz zarejestrować się w programie poleceń i rozpocząć polecanie kont. W ten sposób możesz powiększyć pulę swoich nagród.

Przekazanie nagród

Po spełnieniu wszystkich wymagań promocji osoba polecająca i osoba polecona otrzymają nagrody. W ramach trzeciej edycji dostępne są następujące nagrody:

 • 4 bilety do sieci kin Multikino lub Helios udostępnione w postaci 4 elektronicznych kodów możliwe do wykorzystania w ciągu 60 dni od daty ich przekazania. Kody zostaną udostępnione w Millenet lub aplikacji mobilnej oraz wysyłane za pośrednictwem SMS w ciągu 7 dni od daty ich wyboru.
 • Bon podarunkowy (w postaci kodu) o wartości 80 zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.empik.com. Ważność bonu wynosi 60 dni. Kod zostanie udostępniony w Millenet lub aplikacji mobilnej oraz wysyłany za pośrednictwem SMS w ciągu 7 dni od daty jego wyboru.
 • Bon podarunkowy (w postaci kodu) o wartości 80 zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.zalando.pl. Bon ważny jest bezterminowo. Kod zostanie udostępniony w Millenet lub aplikacji mobilnej oraz wysyłany za pośrednictwem SMS w ciągu 7 dni od daty jego wyboru.
 • Premia w wysokości 10% płatności za zakupy dokonywane kartą debetową lub BLIKIEM. Premia będzie wypłacana przez okres 3 miesięcy. Pierwszym miesiącem jest miesiąc następujący po miesiącu w którym dokonałeś wyboru nagrody. Maksymalnie w danym miesiącu możesz otrzymać zwrot w wysokości 30 zł, czyli za okres 3 miesięcy 90 zł. Pod uwagę brane są tylko płatności kartą debetową lub/i Blikiem w sklepach usługowo – handlowych i w Internecie. Możesz mieć tylko jedną nagrodę w postaci moneyback w danym okresie. Ponownie możesz ją wybrać po 10-tym dniu miesiąca następującego po okresie objętym poprzednią premią.
 • 4% na lokacie LUBIĘ TO POLECAM. Lokata LUBIĘ TO POLECAM jest 3 miesięcznym depozytem z oprocentowaniem 4% w skali roku. Na lokacie możesz zdeponować środki od 500 zł do 15 000 zł. Możesz mieć w dowolnym okresie dowolną liczbę lokat.

Nagrody do kwoty 760 zł są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Regulamin programu znajdziesz tutaj.

Podstawowe opłaty Konta 360° i Konta 360° Student

Opłaty za prowadzenie rachunku, za miesięczną obsługę karty debetowej oraz opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów na terenie kraju uzależnione są od spełnienia warunku zapewnienia wpływu na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł i wykonania jednej płatności kartą debetową lub płatności BLIK.

Podstawowe parametry rachunku wyglądają następująco:

 • 0 zł – opłata za otwarcie konta,
 • 0 zł – opłata miesięczna za prowadzenie konta, jeśli warunek wpływu na konto kwoty 1 000 zł i jednej płatności został spełniony, w przeciwnym razie opłata wynosi 8 zł,
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 0 zł – miesięczna obsługa karty, jeśli warunek wpływu na konto kwoty 1 000 zł i jednej płatności został spełniony, w przeciwnym razie opłata wynosi 7 zł,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów w kraju i za granicą, jeśli warunek wpływu na konto kwoty 1 000 zł i i jednej płatności został spełniony. Jeśli warunek nie będzie spełniony wówczas opłaty za wypłaty z bankomatów będą wyglądać następująco:
  • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach Banku Millennium,
  • 1 zł – wypłata gotówki z bankomatów BZ WBK i Planet Cash,
  • 5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju,
 • 2,5% nie mniej niż 9 zł – wypłata środków z bankomatów za granicą.

Konto 360° Student

Konto 360° Student przeznaczone jest dla osób od 18 do 26 roku życia. W odróżnieniu od Konta 360° Bank nie wymaga zapewnienia wpływu na konto jakiejkolwiek kwoty.  Wystarczy tylko wykonać jedną transakcję kartą debetową lub płatność BLIK, aby prowadzenie rachunku, miesięczna obsługa karty debetowej i wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą były darmowe.

Dokładny opis Konta 360° i Konta 360° Student znajdziesz w tym artykule.