100 zł za polecenie i 100 zł za otwarcie konta w programie Mam Inteligo

Promocja została zakończona w dniu 30 kwietnia 2019 roku.
Inteligo uruchomiło XV edycję programu Mam Inteligo w ramach której za otwarcie konta osobistego lub konta firmowego nowy klient może otrzymać premię w wysokości 100 zł, natomiast osoba, która konto poleciła 100 zł. Osoby polecające mogą otrzymać nagrodę dodatkową za największą liczbę skutecznych poleceń. 

Nagrody dodatkowe

Nagrodę dodatkową otrzymają trzy osoby polecające. Wysokość nagrody zależy od liczby dokonanych skutecznych poleceń  i wynoszą:

 • 300 zł – w przypadku polecenia od 5 do 10 kont,
 • 600 zł – w przypadku polecenia od 11 do 20 kont,
 • 1 000 zł – w przypadku polecenia więcej niż 20 kont.

Uczestnik programu może otrzymać tylko jedną nagrodę dodatkową.

Kto może polecać konta?

Warunkiem polecania jest posiadanie Konta Inteligo i rejestracja na stronie programu „Mam Inteligo”. Nie dotyczy to osób, które zarejestrowały się już w jednej z poprzednich edycji programu. W trakcie rejestracji należy zaakceptować regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Komu można polecić konto?

W ramach programu „Mam Inteligo” jego uczestnik może otworzyć konto osobiste, wspólne lub firmowe – jeśli prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub jest wspólnikiem spółki cywilnej. Konto można polecać osobom, które nie są aktualnie w trakcie otwierania konta i nie były jego posiadaczem przez okres ostatnich trzech lat, licząc od daty rozpoczęcia obecnej edycji programu, czyli od 4 lutego 2019 roku.

100 zł za polecenie konta osobistego lub firmowego

Po rejestracji otrzymasz w programie otrzymasz kod polecający, który możesz przekazać dowolnej osobie. Powinna ona być nowym klientem Banku. Za każdą osobę, która otworzy konto osobiste lub konto firmowe, otrzymasz premię w wysokości 100 zł. Warunkiem skutecznego polecenia Konta Inteligo jest spełnienie przez osobę poleconą wymagań programu „Mam Inteligo”.

Osoby otwierające konto w Inteligo w ramach programu „Mam Inteligo” mogą również skorzystać z programu. Wystarczy, że po zawarciu umowy o konto zarejestrują się w programie. Po otrzymaniu kodu polecającego mogą polecać konto indywidualne i firmowe zgodnie z obowiązującym regulaminem programu.

100 zł dla nowego klienta

Osoba polecona w celu otrzymania premii pieniężnej w wysokości 100 zł powinna spełnić następujące wymagania:

 • w terminie do 30 kwietnia 2019 roku złożyć wniosek o otwarcie konta osobistego lub firmowego za pośrednictwem strony internetowej lub za pośrednictwem serwisu telefonicznego. W trakcie składania wniosku powinna podać otrzymany kod polecający.
 • wyrazić zgodę na przekazywanie przez PKO Bank Polski materiałów marketingowych,
 • zaakceptować regulamin programu „Mam Inteligo”,
 • podpisać umowę o prowadzenie konta,
 • wykonać zadanie uprawniające do otrzymania premii.

Zadanie dla osób otwierających konto osobiste lub wspólne

Osoby otwierające konto indywidualne lub wspólne powinny w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o konto wykonać:

 • transakcje bezgotówkowe wydaną kartą debetową na łączną kwotę nie mniejszą niż 200 zł,
 • co najmniej jedną transakcję z użyciem aplikacji IKO, z wykorzystaniem kodu lub czeku BLIK, o łącznej wartości minimum 40 zł.

Transakcje, o których mowa powyżej, muszą być wykonane w sklepach usługowo – handlowych. Nie brane są pod uwagę transakcje wykonane w internecie i wypłaty gotówki z bankomatów.

Zadanie dla osób otwierających konto firmowe

Osoby otwierające konto firmowe powinny w ciągu 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o konto wykonać:

 • transakcje bezgotówkowe wydaną kartą debetową na łączną kwotę nie mniejszą niż 200 zł. Transakcje muszą być wykonane w sklepach usługowo – handlowych. Nie brane są pod uwagę transakcje wykonane w internecie i wypłaty gotówki z bankomatów.
 • przynajmniej jeden przelew do ZUS za pośrednictwem formularza „Przelew do ZUS” korzystając z serwisu internetowego lub telefonicznego.

Nagrody programu Mam Inteligo

Nowy klient, który otworzy konto w ramach programu „Mam Inteligo” otrzyma nagrodę w wysokości 100 zł, natomiast osoba, której kod polecenia został wykorzystany do otwarcia konta otrzyma 100 zł.

Nagrody zostaną wypłacone po sprawdzeniu spełnienia warunków przez uczestników programu, na co Bank ma czas 50 dni. W ciągu kolejnych 44 dni nastąpi wypłata nagród. Dokładne daty uzależnione są od przyjętych do celów rozliczeń etapów promocji, które trwają:

 • etap 1 – 4 luty – 29 luty 2019 roku,
 • etap 2 – 1 marzec – 31 marzec 2019 roku,
 • etap 3 – 1 kwiecień – 30 kwiecień 2019 roku.

Nagrody nie podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. W przypadku , jeśli zaszłaby konieczność jego zapłaty, zgodnie z regulaminem programu Bank ufunduje dodatkową nagrodę do jego pokrycia i przekaże do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Konto Inteligo

Poniżej zostały przedstawione najważniejsze opłaty związane z prowadzeniem i obsługą rachunku.

 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 4 zł – miesięczna obsługa karty,  opłaty można uniknąć wykonując transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę wyższą niż 100 zł,
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach PKO BP i Santander Bank Polska,
 • 5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju,
 • 0 zł – przelew za pośrednictwem bankowości internetowej i elektronicznej.

Przydatne dokumenty: