Mam Inteligo – 150 zł za otwarcie konta i 50 zł za jego polecenie

Inteligo uruchomiło XIII edycję programu Mam Inteligo w ramach której za otwarcie konta osobistego lub konta firmowego nowy klient może otrzymać premię w wysokości 100 zł, natomiast osoba, która konto poleciła 50 zł.

100 zł dla nowego klienta

W ramach programu Mam Inteligo jego uczestnik może otworzyć konto osobiste, wspólne lub firmowe – jeśli prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub jest wspólnikiem spółki cywilnej. W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby, które nie są aktualnie w trakcie otwierania konta i nie były jego posiadaczem przez okres ostatnich trzech lat, licząc od daty rozpoczęcia obecnej edycji programu, czyli od 24 kwietnia 2014 roku.

W programie można wziąć udział pod warunkiem, że do dnia 22 lipca 2017 roku zostanie:

 • złożony wniosek o otwarcie konta za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej lub za pośrednictwem serwisu telefonicznego. W trakcie składania wniosku należy podać kod polecający otrzymany od osoby polecającej.
 • wyrażona zgoda na przekazywanie przez PKO Bank Polski materiałów marketingowych,
 • zaakceptowany regulaminu Programu Mam Inteligo,
 • podpisana umowa o prowadzenie konta,
 • wykonane zadanie uprawniające do otrzymania premii.

Zadanie dla osób otwierających konto osobiste lub wspólne

Osoby otwierające konto indywidualne lub wspólne powinny w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o konto wykonać:

 • transakcje bezgotówkowe wydaną kartą debetową na łączną kwotę nie mniejszą niż 200 zł,
 • co najmniej jedną transakcję z użyciem aplikacji IKO, z wykorzystaniem kodu lub czeku BLIK, o łącznej wartości minimum 10 zł.

Transakcje, o których mowa powyżej, muszą być wykonane w sklepach usługowo – handlowych. Nie brane są pod uwagę transakcje wykonane w internecie i wypłaty gotówki z bankomatów.

Zadanie dla osób otwierających konto firmowe

Osoby otwierające konto firmowe powinny w ciągu 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o konto wykonać:

 • transakcje bezgotówkowe wydaną kartą debetową na łączną kwotę nie mniejszą niż 200 zł. Transakcje muszą być wykonane w sklepach usługowo – handlowych. Nie brane są pod uwagę transakcje wykonane w internecie i wypłaty gotówki z bankomatów.
 • przynajmniej jeden przelew do ZUS za pośrednictwem formularza „Przelew do ZUS” korzystając z serwisu internetowego lub telefonicznego.

50 zł polecenie konta osobistego lub firmowego

Każda osoba, która skutecznie poleci konto osobiste lub firmowe, otrzyma premię w wysokości 50 zł. Skuteczne polecenie oznacza spełnienie wszystkich wymagań programu przez osobę poleconą.

Osoby otwierające konto w Inteligo w ramach XIII edycji Mam Inteligo mogą również skorzystać z programu. Wystarczy, że po zawarciu umowy o konto zarejestrują się w programie. Po otrzymaniu kodu polecającego mogą polecać konto indywidualne i firmowe zgodnie z obowiązującym regulaminem programu.

Nagrody programu Mam Inteligo

W ramach programu nowy klient, który otworzy konto, otrzyma nagrodę w wysokości 100 zł, natomiast osoba, której kod polecenia został wykorzystany otrzyma 50 zł.

Nagrody zostaną wypłacone po sprawdzeniu spełnienia warunków przez uczestników programu, na co Bank ma czas 50 dni. W ciągu kolejnych 44 dni nastąpi wypłata nagród. Dokładne daty uzależnione są od poszczególnych etapów promocji, które trwają:

 • etap 1 – 24 kwiecień 2017 roku – 23 maj 2017 roku,
 • etap 2 – 24 maj 2017 roku – 22 czerwca 2017 roku,
 • etap 3 – 23 czerwca – 22 lipca 2017 roku.

Osoby polecające mogą otrzymać trzy nagrody dodatkowe za największą liczbę skutecznych poleceń w wysokości 1000 zł, 600 zł i 300 zł. Uczestnik programu może otrzymać tylko jedną nagrodę dodatkową.

Regulamin programu Mam Inteligo znajdziesz tutaj, a regulamin XIII edycji pod tym adresem.

Nagrody do kwoty 760 zł nie podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. W przypadku , jeśli zaszłaby konieczność jego zapłaty, zgodnie z regulaminem programu Bank ufunduje dodatkową nagrodę do jego pokrycia i przekaże do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Konto Inteligo

Poniżej zostały przedstawione najważniejsze opłaty związane z prowadzeniem i obsługą rachunku.

 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 4 zł – miesięczna obsługa karty, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych kartą debetową jest większa niż 99,99 zł opłata wynosi 0 zł,
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach PKO BP i BZ WBK,
 • 5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju,
 • 3% min. 10 zł – wypłata gotówki w bankomatach za granicą.
 • 0 zł – przelew za pośrednictwem bankowości internetowej i elektronicznej,
 • 0 zł – polecenie zapłaty,
 • 0 zł – zlecenie stałe,

Konto indywidualne otworzysz na tej stronie.