Mam PKO – 100 zł za polecenie konta i 50 zł za założenie z polecenia w PKO Bank Polski

Bank PKO Bank Polski uruchomił ósmą edycję programu poleceń Mam PKO skierowaną do nowych i obecnych klientów. Za polecenie nowego klienta osoba polecająca otrzyma nagrodę w wysokości 100 zł, a osoba polecona – po otwarciu konta i spełnieniu warunków programu poleceń – premię w wysokości 50 zł.

Wszystkie osoby polecające mogą liczyć na dodatkową nagrodę za największą liczbę skutecznych poleceń. Pierwsze trzy osoby otrzymają nagrody w następujących wysokościach:

 • 3000 zł – 1 nagroda,
 • 2000 zł – 2 nagroda,
 • 1000 zł – 3 nagroda.

W przypadku jednakowej liczby skutecznych poleceń o kolejności przyznania nagród zdecyduje łączna wartość transakcji bezgotówkowych wykonanych przez nowych klientów w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy o konto.

Obecna VIII edycja programu poleceń Mam PKO będzie trwać do 4 maja 2018 roku.

100 zł dla osoby polecającej

Program poleceń Mam PKO skierowany jest do obecnych klientów PKO Bank Polski, którzy posiadają dowolne konto lub są jego współposiadaczem i chcieliby wziąć udział w programie. W tym celu muszą:

 • zarejestrować się na stronie programu mam.pko.pl/polecaj-i-zarabiaj/ podając następujące dane: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, PESEL,
 • zaakceptować regulamin programu,
 • wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych.

Po wykonaniu tych prostych czynności można przystąpić do polecania kont PKO BP. W tym celu należy podać osobie polecanej kod polecający, którym jest numer telefonu. Podając go w czasie rejestracji należy zwrócić uwagę, aby był on zgodny z numerem telefonu widniejącym w danych osobowych Banku. Premie w wysokości 100 zł otrzymasz tylko za skuteczne polecenie, co oznacza spełnienie wszystkich wymagań regulaminu promocji przez osobę poleconą.

50 zł dla osoby poleconej

W myśl regulaminu programu nowym klientem jest osoba, która w okresie ostatnich trzech lat liczonych od daty rozpoczęcia VIII edycji programu nie posiadała żadnego konta osobistego lub firmowego w PKO Bank Polski.

Osoba polecona biorąca udział w programie poleceń powinna spełnić następujące wymagania:

 • zarejestrować się w programie podając imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, PESEL,
 • złożyć wniosek o otwarcie konta z podaniem kodu polecenia otrzymanego od osoby polecającej i wyrazić zgodę na otrzymanie materiałów marketingowych od PKO Bank Polski oraz zaakceptować regulamin programu Mam PKO,
 • zawrzeć umowę o otwarcie konta (umowę dostarczy kurier),
 • aktywować konto w serwisie elektronicznym iPKO,
 • w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otwarcia konta:
  • wykonać co najmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetową wydaną do konta w punktach usługowo-handlowych o łącznej wartości minimum 200 zł, nie są akceptowane transakcje wykonane w sklepach internetowych,
  • wykonać co najmniej jedną transakcję w punktach usługowo-handlowych przy użyciu aplikacji IKO z wykorzystaniem kodu lub czeku BLIK o łącznej wartości minimum 40 zł.

Wypłata premii Mam PKO

Program Mam PKO prowadzony jest w trzech etapach kolejno po sobie następujących:

 • 1 etap – 2 luty – 3 marzec 2018 roku,
 • 2 etap – 4 marzec – 1 kwiecień 2018 roku,
 • 3 etap – 2 kwiecień – 4 maj 2018 roku.

Data przystąpienia do programu kwalifikuje uczestnika programu do danego etapu, od którego zależy otrzymanie premii. W ciągu 50 dni kalendarzowych po zakończeniu danego etapu Bank sprawdzi czy uczestnik programu spełnił wszystkie jego wymagania, a następnie w ciągu kolejnych 25 dni kalendarzowych prześle nagrodę na konto.

Zdobywcy nagród dodatkowych będą musieli na swoje nagrody trochę poczekać. Bank najpierw w ciągu 50 dni kalendarzowych sprawdzi czy uczestnik jest uprawniony do jej otrzymania, w ciągu kolejnych 10 dnia ogłosi listę zdobywców nagród na stronie programu i po kolejnych 44 dniach ogłosi ostateczną listę laureatów. Nagrody zostaną przelane na konto w ciągu kolejnych 10 dni kalendarzowych.

Regulamin VIII Edycji Programu „Mam PKO” znajdziesz tutaj.
Regulamin Ramowy Programu „Mam PKO” znajdziesz tutaj.

Jakie konto osobiste wybrać?

Spośród proponowanych kont osobistych warto zwrócić uwagę na trzy podstawowe konta osobiste:

 • PKO Konto dla Młodych,
 • PKO Konto za Zero,
 • PKO Konto bez Granic.

Konto dla Młodych

Bank nie pobiera opłaty za prowadzenie konta. Karta debetowa jest wydawana bezpłatnie, ale jej obsługa kosztuje 5 zł. Można jej uniknąć wykonując w danym miesiącu 5 transakcji bezgotówkowych kartą na dowolną kwotę. Przy mniejszej ilości transakcji opłata będzie obniżona.  Za wypłatę gotówki z bankomatów w kraju i za granicą opłata nie jest pobierana.

Opis konta znajdziesz w artykule  Konto dla Młodych w PKO Bank Polski.

Konto za Zero

Miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 6,90 zł, ale tylko wtedy, jeśli do konta nie zostanie wydana karta debetowa. Karta debetowa wydawana jest za darmo. Miesięczna opłata za kartę wynosi 6.90 zł. Można jej uniknąć wykonując w danym miesiącu transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę minimum 300 zł. Wypłata gotówki z bankomatów należących do Banku jest darmowa. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju kosztuje 3% min. 5 zł.

Opis konta znajdziesz w artykule Konto za Zero w PKO Bank Polski.

Konto bez Granic

Konto otwierane jest za darmo. Miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 17,90 zł. Za wydanie  i obsługę karty debetowej Bank nie pobiera opłaty. Równiez nie jest pobierana opłata za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą.

Opis konta znajdziesz Konto bez Granic w PKO Bank Polski.