Program poleceń „PolecamBank” w mBanku

mBank uruchomił drugą edycję programu „PolecamBank”. Udział w niej mogą wziąć osoby posiadające dowolne konto osobiste w mBanku. Za polecenie konta osobistego lub konta firmowego nowemu klientowi można otrzymać premię nawet do 300 zł.

Każda osoba po zarejestrowaniu do programu może polecać następujące rachunki:

 • konta osobiste – eKonto standard, eKonto plus, mKonto,
 • rachunek firmowy – mBiznes konto standard, mBiznes konto Komfort, mBiznes konto start.

Osoby polecone muszą być nowymi klientami, za które uważa się wszystkie osoby, które od dnia 31 grudnia 2009 roku nie posiadały w mBanku konta osobistego lub konta firmowego.

Program w nowej edycji 2/2017 będzie trwał do 28 lutego 2018 roku.

Jak przystąpić do programu PolecamBank?

Każda osoba, która chciałaby polecać konta mBanku, musi spełnić następujące wymagania:

zalogować się do serwisu transakcyjnego i zarejestrować się w programie „PolecamBank” wypełniając formularz rejestracyjny. Rejestracja wymaga podania swoich danych osobowych i wybrania identyfikator poleceń, który będzie przekazywany osobom polecanym.

 • polecać konta swoim znajomym przekazując im swój identyfikatora poleceń.
 • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym wypłatę premii:
  • wykonać dowolny przelew ze swojego rachunku osobistego na rachunek w innym banku, lub
  • wykonać dowolną płatność lub wypłacić gotówkę za pośrednictwem karty debetowej, lub
  • zasilić swoje konto dowolną kwotą pochodzącą z rachunku z innego banku.

Warunki do spełnienie przez osobę poleconą?

Osoba polecana po otrzymaniu identyfikatora poleceń od osoby polecającej powinna:

 • zawnioskować o wybrany rachunek i kartę do niego,
 • podpisać umowę o prowadzenie konta,
 • spełnić warunek aktywności zależny od rodzaju otwieranego konta i tak :
  • osoby otwierające eKonto lub/i mKonto w okresie 60 dni od dnia otwarcia rachunku muszą dokonać 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową w placówkach handlowych lub usługowych.
  • osoby otwierające mBiznes Konto w okresie 60 dni od dnia otwarcia rachunku muszą wykonać płatności bezgotówkowe kartą debetową w placówkach handlowych lub usługowych na łączną kwotę min. 200 zł.

Osoba polecona może założyć konto za pośrednictwem strony internetowej, infolinii, w oddziale lub placówce partnerskiej mBanku. Ważnym dla osoby polecającej jest, wpisanie przez osobę polecaną we wniosku o konto w polu „Wpisz identyfikator osoby polecającej” otrzymany identyfikator poleceń.

Nagrody w programie „PolecamBank”

Za każdego nowego klienta osoba polecająca otrzyma premię, której wartość zależeć będzie od rodzaju założonego rachunku. W przypadku kont dla młodzieży wartość nagrody zależy również od wieku osoby poleconej. Wykaz nagród przedstawia się następująco:

 • 100 zł – za jednego poleconego, który założy eKonto lub/i mKonto,
 • 50 zł – za jednego poleconego, który założy eKonto lub/i mKonto, ale który nie skończył 18 lat w dniu składania wniosku,
 • 200 zł – za jednego poleconego, który założy mBiznes konto,
 • 300 zł – za jednego poleconego, który założy mBiznes konto oraz w ciągu 60 dni od daty otwarcia rachunku aktywuje usługę mKsięgowość.

Nagroda zostanie przekazana do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione wszystkie warunki przez osobę polecająca i osobę poleconą. W każdym miesiącu do zdobycia jest maksymalnie kwota 760 złotych. Jeśli kwota nagrody byłaby wyższa wówczas nadwyżka zostanie przekazana w kolejnym miesiącu po spełnieniu warunków aktywności.

Nagroda jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Regulamin programu „PolecamBank” znajdziesz tutaj.

Poniżej zostaną przedstawione krótkie charakterystyki poszczególnych kont, które mogą być polecane. Program „PolecamBank” zezwala na zakładanie kont w ramach aktualnie prowadzonych promocji. Stwarza to możliwość uzyskania dodatkowych premii i nagród przewidzianych regulaminem promocji.

eKonto standard

 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • 0 zł – opłata za wydanie i odnowienie karty,
 • 4 zł – opłata miesięczna za użytkowanie karty – opłata nie jest pobierana, jeżeli w miesiącu zostanie wykonanych 5 transakcji,
 • 0 zł – wypłata gotówki powyżej 100 zł w bankomatach własnych i w bankomatach sieci Euronet, Planet Cash i Banku Zachodniego WBK, jeżeli wypłata powyżej 100 zł, 1,30 zł wypłata gotówki do kwoty 100 zł,
 • 7 zł – wypłata gotówki w bankomatach pozostałych sieci na terenie kraju,
 • 10 zł – wypłata gotówki w bankomatach za granicą.

Aktualnie eKonto można otworzyć w ramach promocji MoneyMania, gdzie za założenie eKonta można otrzymać premię w wysokości 750 zł. Opis promocji znajdziesz w tym artykule.

eKonto m

 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • 0 zł – opłata za wydanie i odnowienie karty,
 • 0 zł – opłata miesięczna za użytkowanie karty dla osób do 20 lat, 4 zł w przypadku osób od 21 do 24 lat – opłata nie jest pobierana, jeżeli w miesiącu zostanie wykonanych 5 transakcji bezgotówkowych,
 • 0 zł – wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju w przypadku osób do 20 roku życia, osoby w wieku od 21 do 24 lat za wypłatę gotówki powyżej 50 zł nic nie zapłacą, poniżej tej kwoty opłata będzie wynosić 1,30 zł,
 • 10 zł – wypłata gotówki w bankomatach za granicą.

W aktualnie prowadzonej promocji za założenie mKonta można zgarnąć premię w wysokości 110 zł. Opis promocji znajdziesz tutaj.

mBiznes konto Standard

Poniżej zostały przedstawione podstawowe  standardowe parametry rachunku mBiznes Konto Standard:

 • 9 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku, opłata nie jest pobierana, jeśli w danym miesiącu zostanie wykonany przelew do ZUS,
 • 1,50 zł – przelew internetowy krajowy Elixir,
 • 5 zł – miesięczna opłata za kartę debetową, jeżeli zostaną wykonane transakcje bezgotówkowe kartą na sumę nie mniejszą niż 500 zł opłata nie jest pobierana ,
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach mBanku, sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK,
 • 3,0% min. 5 zł – od wypłaty gotówki w pozostałych bankomatach na terenie kraju,
 • 0 zł – wpłata gotówki w wpłatomatach mBanku i Euronetu na trenie kraju.

Również mBiznes konto można otworzyć w ramach aktualnie prowadzonej promocji. Za jego otwarcie można otrzymać 100 zł oraz preferencyjne warunki prowadzenia rachunku przez okres 24 miesięcy, które polegają na braku opłat za następujące usługi:

 • 0 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku,
 • darmowy miesięczny nielimitowany pakiet przelewów internetowych krajowych Elixir,
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 0 zł – miesięczna opłata za obsługę karty debetowej,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów własnych, Planet Cash, Euronet, BZ WBK na terenie kraju,
 • 0 zł – wpłata gotówki w wpłatomatach mBanku i Euronetu na trenie kraju.

Opis promocji znajdziesz w tym artykule.

Dodaj komentarz

  Subscribe  
Powiadom o