mBiznes konto Start w mBanku

mBiznes konto Start oferowane przez mBank przeznaczone jest dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i prowadzących firmę nie dłużej niż 12 miesięcy. Rachunek oferuje wiele dodatkowych usług, które mogą być pomocne każdemu przedsiębiorcy rozpoczynającemu działalność gospodarczą..

mBiznes konto Start mogą założyć osoby, które prowadzą działalność nie dłużej niż 12 miesięcy. Oprócz osób fizycznych, rachunek mogą założyć również spółki cywilne, jawne i partnerskie, spółki z o.o., fundacje, stowarzyszenia i spółdzielnie.

Konto nie stawia wysokich wymagań i możliwe jest jego darmowe prowadzenie bez ponoszenia kosztów jego obsługi. Prowadzenie rachunku, polecenie zapłaty i zlecenie stałe są bezpłatne.

Miesięczna opłata za obsługę karty debetowej wynosi 5 zł. Można jej uniknąć wykonując w danym miesiącu transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę nie mniejszą niż 200 zł.

Za wypłatę gotówki w bankomatach mBanku i Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK nie pobierana jest opłata. Z dniem 1 luty 2017 roku nastąpi zmiana w opłatach z tych bankomatów. Za każdą wypłatę do kwoty 100 zł  mBank pobierze opłatę w wysokości 1,30 zł. Powyżej tej kwoty opłata nie będzie pobierana. Opłata za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów na terenie kraju wynosi 3% wypłaconej kwoty, jednak nie mniej niż 5 zł.

mBiznes konto Start po okresie 12 miesięcy przekształca się w płatne mBiznes konto Komfort, o ile właściciel konta nie zdecyduje inaczej. Do wyboru mBank oferuje jedno z następujących kont:

 • mBiznes konto standard – przeznaczone dla firm prowadzących uproszczoną księgowość,
 • mBiznes konto Komfort,
 • mBiznes konto Premium.

Parametry mBiznes konto Start

Oprocentowanie

 • rachunek jest nieoprocentowany.

Otwarcie i prowadzenie rachunku

 • 0 zł – otwarcie rachunku,
 • 0 zł – prowadzenie rachunku,

Wpłata i wypłata gotówki w placówce Banku

 • 0,50% od kwoty wpłaty lub wypłaty, min 9 zł – wpłata i wypłata gotówki,

Przelewy

 • 0 zł – 5 bezpłatnych internetowych przelewów krajowych w miesiącu pod warunkiem dokonania w miesiącu poprzedzającym opłatę przynajmniej jednego przelewu do ZUS,
 • 1,5 zł – przelew internetowy,
 • 4 zł – przelew za pośrednictwem mLinii lub Eksperta online,
 • 10 zł – przelew w placówce Banku,
 • 10 zł – przelew ekspresowy za pośrednictwem internetu lub mLinii na dowolny rachunek w innym banku, 15 zł w placówce Banku,
 • 0 zł – przelew do ZUS i Urzędu Skarbowego, 4 zł za pośrednictwem mLinii, 10 zł w placówce Banku,
 • 40 zł – przelew SORBNET,
 • 5 zł – przelew w walucie obcej do krajów Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii – przelew SEPA,
 • 0,35% kwoty przelewu min 20 zł, max. 200 zł – przelew w walucie obcej do pozostałych krajów – przelew SWIFT.

Zlecenie stałe

 • 0 zł – zdefiniowanie, aktualizacja, odwołanie i realizacja zlecenia stałego.

Polecenie zapłaty

 • 0 zł – zdefiniowanie, aktualizacja, odwołanie i realizacja polecenie zapłaty.

Karta debetowa do mBiznes konto Start

Do konta wydawana jest karty płatnicza Visa Debit Business lub MasterCard Debit Business. Kartami można dokonywać płatności zbliżeniowych i płacić za zakupy w Internecie. Podstawowe parametry kart przedstawione są poniżej.

mBiznes konto Start
Źródło: mBank
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 5 zł – miesięczna opłata za obsługę karty debetowej, opłaty można uniknąć pod warunkiem wykonania transakcji bezgotówkowych kartą na łączną kwotę nie mniejszą niż 200 zł,
 • 0 zł – transakcje bezgotówkowe,
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach mBanku i Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK powyżej 100 zł, do kwoty 100 zł Bank pobiera opłatę 1,30 zł,
 • 3,0% min. 5 zł – wypłata gotówki w pozostałych bankomatach na terenie kraju,
 • 3,0% min. 10 zł – wypłata gotówki w bankomatach i bankach za granicą.
 • 3 zł – miesięczna opłata za ubezpieczenie „Pakiet Bezpieczna Karta” – ubezpieczenie jest dobrowolne.

Z taryfą opłat i prowizji możesz się zapoznać na tej stronie.

Wniosek o rachunek mBiznes konto Start znajdziesz pod tym adresem.

Dodatkowe usługi do mBiznes konto Start

Lokata dla Firm

Lokata dla Firm powiązana jest z rachunkiem firmowym. Lokatę można założyć na okres 3, 6 i 12 miesięcy. Oprocentowanie lokaty wynosi 0,90% w skali roku. Minimalna kwota lokaty to tylko 500 zł. Lokatę można założyć przez mLinię i Internet.

Konto Oszczędnościowe

Wolne środki można umieścić na oprocentowanym rachunku z możliwością ich wypłacenia w każdej chwili bez utraty odsetek. mBank oferuje dwa rachunki oszczędnościowe:

 • mBiznes max,
 • mBiznes plus.

mBank nie pobiera opłat za otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych. Podstawową różnica pomiędzy mBiznes max i mBiznes plus jest wielkość oprocentowania.

Oprocentowanie mBiznes max wynosi 0,2% w skali roku.

Oprocentowanie rachunku mBiznes plus zależy od wielkości zdeponowanej kwoty na rachunku i przedstawia się następująco:

 • 0,3% do kwoty 49 999,99 zł;
 • 0,5% od 50 0000 do 99 999,99 zł;
 • 0,6% powyżej 100 000,00 zł.

Kredyt na start

O Kredyt na Start można wnioskować już od dnia założenia firmy. Wielkość kredytu wynosi 10 000 zł. Po 6 miesiącach prowadzenia działalności maksymalna kwota kredytu o jaki można wnioskować wynosi już 30 000 zł.

mTransfer

Firmy posiadające konto firmowe lub kartę kredytową w mBanku mogą skorzystać z usługi mTransfer. Usługa umożliwia dokonywanie szybkich płatności za zakupy w internecie.

Z usługi można również korzystać na urządzeniach mobilnych. Opłata za jej rejestrację wynosi 5 zł, miesięczna opłata za korzystanie z niej wynosi również 5 zł. Opłata za przelew przychodzący za pośrednictwem mTransfer wynosi 2% wartości przelewu min. 0,01 zł.

mKsięgowość Start

mKsięgowość Start to bezpłatny pakiet umożliwiający samodzielne zarządzanie firmą poprzez połączenie konta firmowego z księgowością.

Podsumowanie

mBiznes konto na Start to bardzo dobry rachunek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Rachunek prowadzony jest za darmo, za przelewy do ZUS i US skarbowego nie są pobierane opłaty. Opłata za obsługę karty jest łatwa do uniknięcia.

Konto oferuje wiele dodatkowych produktów i usług, które mogą być przydatne w chwili rozpoczynania działalności i obniżyć koszty jej prowadzenia. Przykładem może być  usługa mKsięgowość Start.