Mobilna Premia 300 zł za płatności mobilne w BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas uruchomił 2-gą edycję promocji Mobilna Premia. Za otwarcie dowolnego konta osobistego wraz z kartą debetową możesz otrzymać premię 300 zł korzystając aktywnie z płatności mobilnych.

W promocji Mobilna Premia banku BGŻ BNP Paribas za założenie Konta Optymalnego, Konta Maksymalnego lub Konta Premium w każdym z 12 miesięcy objętych promocją możesz otrzymać zwrot w wysokości 25 zł. Warunkiem uzyskania premii jest aktywne korzystanie z transakcji mobilnych: Android Pay lub GOmobile.

W promocji możesz wziąć udział, jeśli w okresie 36 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku o konto nie byłeś posiadaczem lub współposiadaczem konta oszczędnościowo – rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas – dotyczy również BGŻ i BNP Paribas przed połączeniem.

Jakie są warunki udziału w promocji?

Warunkiem udziału w promocji jest spełnienie przez Ciebie następujących wymagań:

 • do 31 marca 2018 roku złóż wniosek o otwarcie Konta Optymalnego wraz z kartą debetową i usługami bankowości internetowej, a następnie zawrzyj umowę o konto, kartę i usługi bankowości internetowej. Dodatkowo:
  • zaakceptuj we wniosku regulamin promocji,
  • złóż wniosek na otrzymywanie od Banku na swoją skrzynkę e-mailową dokumentów lub informacji dotyczących zawartych umów.
 • w każdym z kolejnych 12 miesięcy (liczonych od dnia podpisania umowy) powinieneś aktywnie korzystać z konta poprzez spełnienie jednego z dwóch poniższych warunków:
  • wykonaj co najmniej 2 transakcje mobilne na konta przedsiębiorców będących:
   • dostawcami mediów (płatności za telefon, TV, Internet, prąd, gaz, wodę lub ścieki),
   • dostawcami usług płatniczych,  (np. bank krajowy, biuro usług płatniczych, instytucja płatnicza), w zakresie spłaty kredytu, pożyczki udzielonej przez ten podmiot,
   • uczelniami (np. płatności za korzystanie z akademików, domów studenckich),
   • placówkami systemu oświaty, (np. szkoły, przedszkola), a także żłobkami albo klubami dziecięcymi, lub
  • zapewnij wpływ wynagrodzenia na konto.

300 zł moneyback w promocji Mobilna Premia

Za każdą mobilną transakcję powyżej 5 zł otrzymasz premię w wysokości 1 zł. W ciągu miesiąca możesz otrzymać maksymalnie 25 zł. Ponieważ premia będzie wypłacana przez okres 12 miesięcy w sumie możesz zarobić 300 zł. Premię za dany miesiąc otrzymasz do 8 dnia kolejnego miesiąca.

Wykonując w danym miesiącu wiele przelewów na ten sam rachunek aplikacją GOmobil premię otrzymasz tylko za pierwszy przelew na ten rachunek. Z transakcji mobilnych wyłączone są transakcje usługą blik oraz transakcje, stanowiące przelew na lokatę.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Konto Optymalne – najważniejsze opłaty

 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie konta,
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 0 zł – miesięczna opłata za użytkowanie karty debetowej,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów własnych i Planet Cash,
 • 5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju,
 • 10 zł – wypłata gotówki z bankomatów za granicą.

Dokładny opis konta znajdziesz w tym artykule.

Podsumowanie

Promocja Mobilna Premia promująca płatności mobilne jest bardzo prosta. Za wykonanie jednej transakcji o wartości wyższej niż 5 zł otrzymasz 1 zł. W danym miesiącu kalendarzowym maksymalnie możesz otrzymać 25 zł.Wykonując te transakcje przez okres 12 miesięcy możesz otrzymać zwrot w wysokości nawet 300 zł.

Konto Optymalne jest kontem darmowym. Za obsługę konta i karty debetowej BGŻ BNP Paribas nie pobiera opłat. Minusem konta jest wysoka opłata za wypłatę gotówki z bankomatów nie należących do Banku i Planet Cash.