Oprocentowanie 2,70% na mobilnym Koncie oszczędnościowym w BZ WBK

Promocyjne oprocentowanie 2,70% w skali roku na koncie oszczędnościowym oferuje nowym i obecnym klientom Bank Zachodni WBK. Promocyjne oprocentowanie dotyczy środków do wysokości 100 000 zł i będzie obowiązywać do końca lipca 2018 roku. Nie wymagane jest posiadanie konta osobistego.

W promocji „2,7% w skali roku na mobilnym Koncie oszczędnościowym” może wziąć udział każda pełnoletnia osoba. Podstawowym wymaganiem jest złożenie wniosku o konto na stronie promocji do 30 czerwca 2018 roku.

Promocyjne oprocentowanie mobilnego Konta oszczędnościowego

Promocyjne oprocentowanie mobilnego Konta oszczędnościowego wynosi 2,70% w skali roku. Obejmuje ono kwotę 100 000 zł i obowiązuje do 30 lipca 2018 roku. Nadwyżka powyżej 100 000 zł oprocentowana jest w wysokości 0,40% w skali roku. Po okresie promocji obowiązywać będzie oprocentowanie standardowe zgodne z obowiązującą tabelą oprocentowania. Obecnie oprocentowanie to wynosi 0,40% w skali roku.

Jak założyć rachunek oszczędnościowy z oprocentowaniem 2,70% w skali roku?

Warunkiem uzyskania oprocentowania 2,7% w skali roku jest złożenie wniosku o mobilne Konto oszczędnościowe na dedykowanej stronie promocji i zawarcie umowy o konto w terminie do 30 czerwca 2018 roku. Umowę o konto możesz zawrzeć korzystając z jednej z następujących opcji:

  • za pośrednictwem kuriera,
  • przelewem z konta w innym banku,
  • podczas rozmowy wideo z doradcą,
  • u doradcy mobilnego poza lokalem Banku.

Możesz założyć tylko jedno mobilne Konto oszczędnościowe.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Podstawowe opłaty mobilnego Konta oszczędnościowego

Za otwarcie i prowadzenie mobilnego Konta oszczędnościowego Bank Zachodni WBK nie pobiera opłaty. Darmowa jest pierwsza transakcja w miesiącu, każda kolejna kosztuje 10 zł. Pod pojęciem transakcji należy rozumieć przelew na rachunek w BZ WBK lub przelew na rachunek w innym banku, polecenie zapłaty i wypłatę gotówki. Darmowe są przelewy na rachunki lokat terminowych.

Taryfą opłat i prowizji znajdziesz na tej stronie Banku Zachodniego WBK.

Podsumowanie

Promocyjna oferta mobilnego Konta oszczędnościowego jest bardzo atrakcyjne. Plasuje ono rachunek w czołówce najlepszych kont oszczędnościowych. Warto go założyć jak najszybciej, ponieważ okres obowiązywania promocyjnego oprocentowania trwa tylko do 30 lipca 2018 roku. Dużym plusem rachunku jest brak wymogu zakładania konta osobistego.

Minusem mobilnego konta jest niskie oprocentowanie dla nadwyżki powyżej 100 000 zł i niskie oprocentowanie standardowe. Dlatego po zakończeniu promocji można przelać środki na swoje konto lub inny rachunek oszczędnościowy.

Aktualną ofertę kont oszczędnościowych znajdziesz w tym rankingu kont oszczędnościowych.