Money Mania – 100 zł za otwarcie Konta Optymalnego i 300 zł za płatności mobilne

W dniu dzisiejszym wystartowała kolejna edycja Money Mania,  w której za otwarcie Konta Optymalnego w BGŻ BNP Paribas możesz otrzymać premię w wysokości 100 zł. Kolejną premię w wysokości 300 zł otrzymasz aktywnie korzystając z płatności mobilnych.

W kolejnej akcji Money Mania partnerem portalu money.pl jest BGŻ BNP Paribas. Za otwarcie Konta Optymalnego otrzymasz nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł od Money.pl. Kolejną nagrodę w postaci moneybacku wypłaci BGŻ BNP Paribas. Za aktywne korzystanie z płatności mobilnych Android Pay lub GOmobile możesz otrzymać do 300 zł.

W promocji możesz wziąć udział, jeśli w okresie 36 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku o konto nie byłeś posiadaczem lub współposiadaczem konta oszczędnościowo – rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas – dotyczy również BGŻ i BNP Paribas przed połączeniem.

Obecna specjalna edycja Money Mania, rozpoczęta w dniu dzisiejszym, będzie trwała do momentu osiągnięcia 1 500 rejestracji w promocji, jednak nie dłużej niż do 23 lutego 2018 roku.

Jak zgarnąć 100 zł w Money Mania?

Warunkiem zdobycia pierwszej premii jest otwarcie Konta Optymalnego po zarejestrowaniu się na stronie promocji i spełnieniu kilku prostych wymagań. Premia wypłacana jest w dwóch ratach po 50 zł każda. W celu zdobycia premii powinieneś wykonać następujące czynności:

 • do 23 lutego 2018 roku zarejestruj się na dedykowanej stronie promocji wypełniając znajdujący się tam formularz i akceptując wymagane zgody,
 • po potwierdzeniu rejestracji przejdź na stronę Banku za pośrednictwem udostępnionego linka i złóż wniosek o otwarcie konta i o kartę debetową,
 • najpóźniej do 9 marca 2018 roku zawrzyj umowę o prowadzenie konta i umowę o kartę debetową,
 • w marcu 2018 roku (pierwsze 50 zł) –  zapewnij wpływy na konto kwoty minimum 1 000 zł oraz wykonaj transakcje bezgotówkowe wydaną kartą na kwotę minimum 300 zł.
 • w kwietniu i w maju 2018 (drugie 50 zł) – w każdym z tych miesięcy zapewnij wpływy na konto kwoty minimum 1 000 zł oraz wykonaj transakcje bezgotówkowe wydaną kartą na kwotę minimum 300 zł.

Wpływy na konto nie mogą pochodzić z Twoich rachunków w BGŻ BNP Paribas. Mogą pochodzić z Twoich rachunków w innym Banku.

O spełnieniu warunków promocji uprawniających do otrzymania premii zostaniesz powiadomiony odpowiednio do 16 kwietnia i 18 czerwca  2018 roku. Pierwsze 50 zł otrzymasz do 30 kwietnia, natomiast drugie 50 zł do 29 czerwca 2018 roku. Najpóźniej do 25 kwietnia 2018 roku zaloguj się na stronie promocji i podaj numer Twojego Konta Optymalnego. Jest to bardzo ważne, ponieważ premia wypłacana jest przez money.pl i jeśli nie spełnisz tego warunku premii nie otrzymasz. O konieczności podania numeru rachunku zostaniesz powiadomiony w mailu informującym Cię o przyznaniu pierwszej raty premii.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

300 zł zwrotu za płatności mobilne

Otwierając Konto Optymalne w promocji Money Mania zostajesz  uczestnikiem promocji „Mobilne Konto II” prowadzonej przez BGŻ BNP Paribas.  Promocja została szczegółowa opisana w serwisie w artykule Mobilna Premia 300 zł za płatności mobilne w BGŻ BNP Paribas.

Warunkiem otrzymania premii jest aktywne korzystanie z Konta Optymalnego przez okres kolejnych 12 miesięcy (liczonych od dnia podpisania umowy). W każdym z tych miesięcy powinieneś spełnić jeden z dwóch poniższych warunków:

 1. wykonać co najmniej 2 transakcje mobilne za pośrednictwem aplikacji Android Pay lub GOmobile na konta przedsiębiorców będących:
  • dostawcami mediów (płatności za telefon, TV, Internet, prąd, gaz, wodę lub ścieki),
  • dostawcami usług płatniczych,  (np. bank krajowy, biuro usług płatniczych, instytucja płatnicza), w zakresie spłaty kredytu, pożyczki udzielonej przez ten podmiot,
  • uczelniami (np. płatności za korzystanie z akademików, domów studenckich),
  • placówkami systemu oświaty, (np. szkoły, przedszkola), a także żłobkami albo klubami dziecięcymi, lub
 2. zapewnić wpływ wynagrodzenia na konto.

Za każdą mobilną transakcję powyżej 5 zł otrzymasz premię w wysokości 1 zł. W ciągu miesiąca możesz otrzymać maksymalnie 25 zł. Ponieważ premia będzie wypłacana przez okres 12 miesięcy w sumie możesz zarobić 300 zł. Premię za dany miesiąc otrzymasz do 8 dnia kolejnego miesiąca.

Wykonując w danym miesiącu wiele przelewów na ten sam rachunek aplikacją GOmobil premię otrzymasz tylko za pierwszy przelew na ten rachunek.

Krótka charakterystyka Konta Optymalnego

Poniżej przedstawione zostały podstawowe opłaty za Konto Optymalne.

 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie konta,
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 0 zł – miesięczna opłata za użytkowanie karty debetowej,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów własnych i Planet Cash,
 • 5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju.

Dokładny opis konta znajdziesz w tym artykule.

Podsumowanie

Akcja Money Mania promująca Konto Optymalne banku BGŻ BNP Paribas jest bardzo prosta. Wystarczy otworzyć konto wraz z kartą debetową, następnie przez kolejne trzy miesiące zasilać go kwotą 1 000 zł i wykonywać płatności kartą w wysokości 300 zł .

Wzięcie udziału w drugiej promocji pozwoli na powiększenie nagrody o kolejne 300 zł. Do wyboru jest korzystanie z płatności mobilnych za pośrednictwem aplikacji Android Pay i GOmobile lub zapewnienie przelewów wynagrodzenia na konto.

Konto Optymalne jest bezwarunkowo darmowe. Brak opłat za prowadzenie konta, za obsługę karty debetowej oraz za wypłatę gotówki z bankomatów własnych i Planet Cash. Minusem może być wysoka opłata w przypadku wypłaty gotówki z pozostałych  bankomatów w kraju.