3% moneyback w promocji iKonto z kartą w BGŻ BNP Paribas

 BGŻ BNP Paribas przedłużył promocję iKonto z kartą na kolejny okres. Osoby, które otworzą iKonto i aktywnie będą korzystać z karty debetowej mogą liczyć na zwrot wydatków w wysokości 3%. 

Warunki nowej promocji BGŻ BNP Paribas są bardzo proste. Wystarczy zawrzeć umowę o prowadzenie rachunku iKonto wraz z kartą debetową, a następnie aktywnie z niej korzystać przez okres 5 miesięcy. Premia wypłacana jest w postaci 3% moneyback za dokonane zakupy.

Warunki promocji iKonto z kartą

Warunkiem udziału w promocji jest spełnienie do dnia 31 maja 2017 roku następujących wymagań :

  • złożyć wniosek o iKonto z kartą debetową i usługami bankowości mobilnej Pl@net za pośrednictwem strony internetowej Banku,
  • zaakceptować Regulamin promocji,
  • zawrzeć umowę za pośrednictwem kuriera.

W promocji mogą wziąć udział tylko osoby, które nie posiadały, ani nie był współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w okresie 36 miesięcy licząc od daty złożenia wniosku. Okres ten obejmuje czas przed połączeniem BNP Paribas i BGŻ.

3% zwrotu za zakupy

Premię promocji stanowi moneyback w wysokości 3% wartości dokonanych zakupów w sklepach usługowo – handlowych. Aby osiągnąć maksymalny zwrot w danym miesiącu kalendarzowym w wysokości 40 zł należy aktywnie korzystać z karty debetowej. Moneyback będzie wypłacany przez okres kolejnych 5 miesięcy.  Maksymalna kwota za pięć miesięcy wyniesie 200 zł.

Informacja o wysokości przyznanej premii pojawi się w Zestawieniu Transakcji (uznanie Konta tytułem „Moneyback”).

Regulamin promocji iKonto z kartą znajdziesz tutaj.

iKonto – najważniejsze parametry

Poniżej przedstawione są najważniejsze parametry iKonta:

  • 10 zł – miesięczna opłata za prowadzenie konta, opłata nie jest pobierana, jeżeli właściciel konta nie ukończył 26 lat lub w danym miesiącu na konto wpłynęła kwota nie mniejsza niż 1 000 zł,
  • 0 zł – krajowy przelew internetowy,
  • 7 zł – miesięczna opłata za obsługę karty debetowej, opłata nie jest pobierana jeżeli właściciel konta nie ukończył 26 lat lub zostały wykonane transakcje bezgotówkowe na kwotę nie mniejszą niż 300 zł,
  • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach krajowych,
  • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach za granicą.

Podsumowanie

Promocja iKonta jest bardzo prosta, natomiast warunki otrzymania zwrotu za zakupy będą wymagały pewnej aktywności od właścicieli kont. Żeby otrzymać zwrot w wysokości 40 zł trzeba w danym miesiącu wydać prawie 1 400 zł w sklepach usługowo-handlowych. Nie jest to kwota wysoka, ale warto sprawdzić w regulaminie jakie wydatki nie są brane pod uwagę.