Karnet 756 zł do OK System i 300 zł za płatności mobilne z Kontem Optymalnym BGŻ BNP Paribas

Ruszyła bardzo dobra promocja Konta Optymalnego skierowana do osób korzystających z obiektów sportowych i rekreacyjnych. Za założenie Konta Optymalnego można otrzymać karnet o wartości 756 zł do wykorzystania w OK System. Dodatkowo można otrzymać zwrot w wysokości 300 zł za płatności mobilne. W promocji przewidziano otwarcie tylko 1 500 kont.

Rejestracja w promocji „W formie z kontem” została zakończona w dniu 31 marca 2018 roku.

Nagrodą za założenie Konta Optymalnego jest karnet elektroniczny o wartości 63 zł. Karnet uprawnia nas do korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych OK System. Fundatorem nagrody jest organizator promocji „W formie z kontem” firma Ad Astra sp. z o.o. W okresie 12 miesięcy otrzymamy 12 karnetów o łącznej wartości 756 zł.

Pierwszy karnet otrzymamy w pierwszym miesiącu za założenie Konta Optymalnego, każdy kolejny karnet otrzymamy po spełnieniu w danym miesiącu warunku wpływu na konto kwoty 1 000 zł, po wykonaniu transakcji bezgotówkowych kartą wydaną do konta na łączną kwotę 200 zł i wykonaniu jednego przelewu za pośrednictwem aplikacji mobilnej GOmobile lub Android Pay.

Przystępując do promocji Ad Astry stajemy się równocześnie uczestnikami promocji „Mobilna premia 2″prowadzonej przez BGŻ BNP Paribas.  Warunkiem otrzymania premii w wysokości 300 zł jest aktywne korzystanie z aplikacji mobilnych GOmobile i Android Pay.  Za jedną transakcję otrzymamy 1 zł, w miesiącu możemy otrzymać maksymalnie 25 zł, a w roku 300 zł.

W promocji „W formie z kontem” możemy wziąć udział, jeśli w okresie w okresie 36 miesięcy przed przystąpieniem do niej, nie byliśmy posiadaczami lub współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas – dotyczy to również okresu przed połączeniem BGŻ i BNP Paribas.

Promocja będzie trwać do osiągnięcia limitu rejestracji 1 500 zgłoszeń, lecz nie dłużej niż do 31 marca 2018 roku.

Karnet 756 zł w promocji „W formie z kontem”

Warunkiem udziału w promocji „W formie z kontem” jest spełnienie następujących wymagań:

 • najpóźniej do 31 marca 2018 roku (najlepiej jak najwcześniej, ponieważ pula kont jest ograniczona) musimy:
  • zarejestrować się na stronie promocji podając imię, nazwisko, telefon, email i PESEL i akceptując:
   • zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych przez Ad Astrę,
   • zgodę na przekazywanie naszych danych przez Bank organizatorowi promocji w zakresie niezbędnym do realizacji promocji,
   • regulamin promocji,
  • w e-mail’u potwierdzającym nasze przystąpienie do promocji, klikamy w link, który przeniesie nas na stronę BGŻ BNP Pariobas, gdzie złożymy wniosek o Konto Optymalne wraz z kartą debetową (sprawdź spam w swojej skrzynce!).
 • do 13 kwietnia 2018 roku musimy podpisać umowę ramową o Konto Optymalne i kartę debetową, umowę do podpisania dostarczy nam kurier,
 • w okresie kwiecień 2018 – luty 2019 roku – w każdym z tych miesięcy – musimy:
  • zapewnić wpływ na konto kwoty o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 zł,
  • wykonać transakcje bezgotówkowe kartą wydaną do konta w sklepach usługowo – handlowych na łączną kwotę nie mniejszą niż 200 zł,
  • wykonać przynajmniej jeden przelew za pośrednictwem aplikacji mobilnej GOmobile.

Pierwszy karnet o wartości 63 zł otrzymamy po założeniu Konta Optymalnego. Kolejne karnety będziemy otrzymywać, jeśli w danym miesiącu spełnimy trzy powyższe warunki. Łącznie możemy otrzymać nagrodę w wysokości 756 zł.

O przyznaniu nagrody zostaniemy powiadomieni za pośrednictwem wiadomości przesyłanej na podany pod czas rejestracji adres e-mail. Informację o otrzymaniu pierwszej nagrody za otwarcie konta otrzymamy do 16 kwietnia 2018 roku. Kolejne informacje o przyznaniu kolejnych nagród za dany miesiąc będziemy otrzymywać najpóźniej do 18 dnia kolejnego miesiąca.

Pierwszą nagrodę w formie wiadomości sms otrzymamy do 17 kwietnia 2018 roku. Warunkiem skorzystania z niej jest założenie panelu użytkownika w aplikacji OK System najpóźniej do 26 kwietnia 2018 roku. Kolejne nagrody za dany miesiąc będą wprowadzone automatycznie do naszego panelu.

Do dnia przekazania ostatniej nagrody musimy posiadać Konto Optymalne i kartę debetową. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

300 zł w promocji „Mobilna Premia 2”

Otwierając Konto Optymalne w promocji Ad Astry zostajemy jednocześnie uczestnikami promocji prowadzonej przez BGŻ BNP Paribas  „Mobilna Premia 2”. Warunki tej promocji są bardzo proste. Musimy przez okres 12 miesięcy wykonywać dowolne płatności za pośrednictwem następujących aplikacji mobilnych:

 • Android Pay – aplikacja umożliwiająca płatności zbliżeniowe telefonem z systemem operacyjnym Android,
 • GOmobile – aplikacja instalowana na urządzeniach mobilnych z oprogramowaniem Android lub iOS za pośrednictwem której możesz robić przelewy (nie obejmuje BLIK i zakładanie lokat).

Za każdą transakcję otrzymamy premię w wysokości 1 zł. W ciągu miesiąca możemy otrzymać maksymalnie 25 zł. Ponieważ premia będzie wypłacana przez okres 12 miesięcy w sumie możemy zarobić 300 zł. Premię za dany miesiąc otrzymamy do 8 dnia kalendarzowego kolejnego miesiąca.

Uwaga! Wykonując w danym miesiącu wiele przelewów na ten sam rachunek aplikacją GOmobile premię otrzymamy tylko za pierwszy przelew.

Opis promocji znajdziesz w artykule Mobilna Premia 300 zł za płatności mobilne w BGŻ BNP Paribas

Najważniejsze opłaty Konta Optymalnego

BGŻ BNP Paribas nie pobiera opłaty za otwarcie i prowadzenie Konta Optymalnego. Również nie pobierana jest opłata za wydanie i miesięczną obsługę karty debetowej. Gotówkę wypłacimy bez opłat tylko w bankomatach własnych Banku i sieci Planet Cash. Za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów w kraju będziemy musieli zapłacić 5 zł.

Dokładny opis konta znajduje się w artykule  Konto Optymalne w BGŻ BNP Paribas.

Podsumowanie

Nowa promocja duetu Ad Astra i BGŻ BNP Paribas promująca Konto Optymalne jest bardzo atrakcyjna dla osób korzystających aktywnie z obiektów sportowych i rekreacyjnych. Pierwszy karnet otrzymamy za samo założenie konta. Każdy kolejny karnet otrzymamy za spełnienie trzech dość prostych i nie wymagających warunków. Wystarczy, że w danym miesiącu zapewnimy wpływ na konto kwoty 1 000 zł, wykonamy transakcję kartą na kwotę 200 zł i zrobimy jeden przelew aplikacją mobilną GOmobile. Wartość otrzymanych karnetów za okres 12 miesięcy wyniesie 756 zł.

Kolejną nagroda w wysokości 300 zł będzie wypłacana przez okres 12 miesięcy. Wystarczy wykonywać przelewy za pośrednictwem aplikacji Android Pay lub GOmobile. Jeden przelew to 1 zł. Maksymalnie w jednym miesiącu można zarobić 25 zł, a w ciągu roku 300 zł.

Bardzo dużym plusem Konta Optymalnego jest brak opłat za obsługę konta i karty debetowej. Jest to bardzo ważne, ponieważ uczestnik promocji będzie musiał utrzymywać konto przez okres 12 miesięcy, żeby zgarnąć całą pulę nagród. Minusem konta jest wysoka opłata za wypłatę gotówki z bankomatów nie należących do Banku i Planet Cash.