Konto Zyskowne w Idea Bank

Konto Zyskowne to rachunek oszczędnościowy oferujący promocyjne oprocentowanie w wysokości 2,20% w skali roku. Każdy ma możliwość założenia trzech kont.

Oprocentowanie konta jest zmienne w skali roku i uzależnione jest od wielkości kwoty zdeponowanej na rachunku oraz od spełnienia dodatkowych dwóch warunków:

 • wykonania w danym miesiącu transakcji bezgotówkowych kartą wydaną do rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego na łączną kwotę nie niższą niż 100 zł,
 • zasilania każdego miesiąca rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy kwotą nie niższą niż 1000 zł. Wpłaty mogą być w formie gotówkowej lub przelewu.

Oprocentowanie rachunku Konto Zyskowne

 • 2,20% – do 10 000 zł,
 • 1,50% – powyżej 10 000 zł do 50 000 zł,
 • 1,65% – powyżej 50 000 zł do 100 000 zł,
 • 1,85% – powyżej 100 000 zł.

Jeżeli nie zostaną spełnione warunki wówczas oprocentowanie w skali roku rachunku Konto Zyskowne będzie wyglądać następująco:

 • 1,25% – do 10 000 zł,
 • 1,00% – powyżej 10 000 zł do 50 000 zł,
 • 1,10% – powyżej 50 000 zł do 100 000 zł,
 • 1,20% – powyżej 100 000 zł.

Idea Bank nie pobiera opłaty za otwarcie oraz miesięcznej opłaty za prowadzenie konta. Bank nie pobiera również opłaty za pierwszy przelew wykonany za pośrednictwem Bankowości Internetowej. Opłata za każdy kolejny przelew wynosi 5,00 zł. W przypadku opłat za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej lub w Oddziale Banku opłata za pierwszy przelew wynosi 4,99 zł, natomiast opłata za każdy kolejny przelew wynosi 9,99 zł.

Parametry rachunku Konto Zyskowne

Poniżej zostały przedstawione najważniejsze parametry rachunku oszczędnościowego Konto Zyskowne.

 • 0 zł – opłata za otwarcie rachunku,
 • 0 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku,
 • 5 zł – przelew za pośrednictwem Internetu do innego banku w kraju,
 • 5 zł – przelew za pośrednictwem telefonu i w placówce banku do innego banku w kraju,
 • 5 zł – przelewy natychmiastowe Express Elixir,
 • 5 zł – przelew europejskie SEPA.

Do konta oszczędnościowego Konto Zyskowne polecany jest rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto Idealne.

Konto Idealne

Konto Idealne jest rachunkiem, za który jego użytkownik nie poniesie wysokich kosztów. Sam rachunek jest darmowy. Miesięczna obsługa karty kosztuje 5 zł, ale łatwo jej uniknąć. Wystarczy w danym miesiącu wykonać transakcje bezgotówkowe na kwotę 100 zł. Minusem rachunku jest opłata za wypłatę gotówki z bankomatów w kraju.

Poniżej przedstawione są najważniejsze parametry Konta Idealnego.

 • 0 zł – opłata za otwarcie rachunku,
 • 0 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku,
 • 0 zł – przelew internetowy, w tym przelew do ZUS i US,
 • 0 zł – 2 przelewy natychmiastowe w miesiącu Express Elixir, każdy następny 3,50 zł,
 • 0 zł – realizacja zlecenia stałego,
 • 0 zł – polecenie zapłaty,
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 0 zł – miesięczna opłata za kartę debetową,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów w kraju,
 • 2% kwoty transakcji, nie mniej niż 10 zł – wypłata gotówki z bankomatów za granicą.

Idea Bank ma w swojej ofercie inne konto oszczędnościowe – Konto Zośka PRO z oprocentowaniem 2,25% w skali roku. Sprawdź ofertę Idea Banku.

Sprawdź ranking kont oszczędnościowych.