Oferta powitalna dla klientów Credit Agricole

Credit Agricole uruchomił ofertę powitalną  dla obecnych i nowych klientów Banku. W jej ramach posiadacz konta osobistego może otrzymać szereg dodatkowych bonusów w zależności od posiadanych produktów.

Dla kogo oferta powitalna Credit Agricole?

Skorzystać z niej mogą osoby posiadające konto osobiste w jednym z następujących pakietów:

 • 1 Konto,
 • Konto PROSTOoszczędzające,
 • Konto PROSTOoszczędzające PLUS,
 • Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM.

Warunki udziału w ofercie powitalnej

Warunkiem skorzystania z oferty Credit Agricole jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:

 • należy posiadać konto osobiste z kartą debetową oraz usługami bankowości elektronicznej CA24 w jednym z powyższych pakietów przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od momentu otwarcia konta,
 • zadeklarować wpływ na konto w kwocie co najmniej 500 zł, a następnie każdego miesiąca zapewnić jej wpływ na konto,
 • potwierdzić zamiar skorzystania z oferty wypełniając wzór Deklaracji stanowiącej załącznik do regulaminu oferty.
Warunek zapewnienia stałych Wpływów na Konto uważa się za spełniony, jeżeli Klient:

 • przelewa lub będzie przelewał wynagrodzenie lub – jeśli środki z tytułu wynagrodzenia nie są aktualnie przelewane na Konto – złoży „Deklarację stałego zasilania konta” lub „Zlecenie przekazywania środków”,
 • w każdym miesiącu kalendarzowym korzystania z Oferty na Konto wpłynie wynagrodzenie lub kwota zadeklarowana w „Deklaracji stałego zasilania konta”.

Promocyjne warunki oferty powitalnej

W ramach oferty powitalnej każdemu klientowi zostaną przyznane promocyjne warunki dla następujących produktów:

 • 3,20% na lokacie terminowej – oprocentowanie lokaty terminowej na okres 60 dni zostanie podniesione o 2,5 p.p. w stosunku do obowiązującego oprocentowania standardowego w dniu otwarcia lokaty. Aktualnie promocyjne oprocentowanie wynosi 3,20% w skali roku. Minimalna kwota lokaty to 1 000 zł. Maksymalnie na lokacie można zdeponować 50 000 zł. W ramach jednego konta można otworzyć tylko jedną lokatę.
 • Indywidualna Linia Kredytowa – w ramach oferty Bank nie pobierze prowizji za przyznanie limitu oraz obniży oprocentowanie nominalne o 3p.p. w stosunku do standardowego oprocentowania obowiązującego w dniu zawarcia umowy o ILK. Okres obowiązywania obniżonego oprocentowania wynosi 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 • Karta Gold – opłata roczna za wydanie karty nie zostanie pobrana oraz obniżone zostanie o 3 p.p. oprocentowanie nominalne dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w stosunku do standardowego oprocentowania obowiązującego w dniu zawarcia umowy. Okres obowiązywania obniżonego oprocentowania wynosi 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 • Karta Silver oraz Standard – miesięczna opłata za obsługę karty nie będzie pobierana przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o kartę. Obniżone zostanie o 3 p.p. oprocentowanie nominalne dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w stosunku do standardowego oprocentowania obowiązującego w dniu zawarcia umowy. Okres obowiązywania obniżonego oprocentowania wynosi 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 • Ubezpieczenie – obniżona  zostanie wysokość składki ubezpieczeniowej o 15% w stosunku do wysokości obowiązującej dla oferty standardowej dla następujących ubezpieczeń indywidualnych: Pakiet Życie (Ubezpieczenie na Życie i ubezpieczenia dodatkowe Poważne Zachorowanie i Hospitalizacja), Pakiet na wypadki, Z myślą o bliskich, Multipakiet MAXI.

Oferta powitalna dostępna będzie do 31 grudnia 2016 roku. Konto można założyć w internecie, ale z uwagi na wymóg podpisania Deklaracji koniecznym będzie odwiedzenie dowolnej placówki Banku.

Regulamin ofert znajdziesz tutaj.

Konto PROSTOoszczędzające – podstawowe parametry

 • 4,90 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku,
 • 0 zł – przelew przez internet lub w automatycznym serwisie telefonicznym w systemie ELIXIR,
 • 5 zł – przelew SEPA w serwisie internetowym,
 • 0 zł – utworzenie, modyfikacja, odwołanie i realizacja zlecenia stałego.
 • 0 zł – utworzenie, modyfikacja, odwołanie i realizacja polecenia zapłaty,
 • 0 zł – wydanie karty debetowej Visa Debit,
 • 3,90 zł – miesięczna opłata za użytkowanie karty debetowej,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów Banku,
 • 5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów,
 • 5 zł – wypłata gotówki z bankomatów za granicą,
 • 0 zł – wypłata gotówki w ramach usługi cash back.

Konto PROSTOoszczędzające PLUS

 • 9,90 zł – opłata za prowadzenie konta, opłaty można uniknąć zapewniając wpływy na konto w wysokości 1 000 zł – dotyczy osób poniżej 30 roku życia i 1 500 zł – powyżej 30 roku życia,
 • 0 zł – przelew przez internet lub w automatycznym serwisie telefonicznym w systemie ELIXIR,
 • 0 zł – utworzenie, modyfikacja, odwołanie i realizacja zlecenia stałego.
 • 0 zł – utworzenie, modyfikacja, odwołanie i realizacja polecenia zapłaty.
 • 5 zł – przelew SEPA w serwisie internetowym,
 • 0 zł – wydanie karty debetowej MasterCard Debit Standard,
 • 0 zł – miesięczna opłatę za kartę pod warunkiem zapewnienia wymaganego wpływu na konto, inaczej 7,90 zł,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów Banku,
 • 0 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów,
 • 5 zł – wypłata gotówki z bankomatów za granicą,
 • 0 zł – wypłata gotówki w ramach usługi cash back.