Otwarte Konto Oszczędnościowe w ING Bank Śląski

Otwarte Konto Oszczędnościowe w dalszym ciągu z oprocentowaniem w wysokości 2% w skali roku. ING Bank Śląski przedłużył na kolejny okres promocyjne oprocentowanie swojego konta oszczędnościowego. 

Otwarte Konto Oszczędnościowe jest podstawowym rachunkiem oszczędnościowym ING Bank Śląski. Oprocentowanie standardowe rachunku wynosi 0,70% w skali roku. W ramach prowadzonych promocji oprocentowanie rachunku będzie wynosić 2,00% w skali roku i będzie obowiązywać przez okres 4 miesięcy.

Z oferty Banku mogą skorzystać nowi klienci biorąc udział w promocji „Bonus na Start” oraz obecni klienci do których skierowana jest promocja  „Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus”.

Bonus na start

Promocja „Bonus na Start” skierowana jest do nowych klientów, którzy w okresie promocji otworzą Otwarte Konto Oszczędnościowe. W promocji nie mogą wziąć udziału  osoby, które od dnia 30 marca 2017 roku są lub były posiadaczami lub współposiadaczami jednego z następujących rachunków:

 • Otwarte Konto Oszczędnościowe,
 • Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct,
 • Otwarte Konta Oszczędnościowe Premium,
 • Dream Saver.

W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby, które otworzyły jeden z powyższych rachunków przed dniem 8 września 2017 roku i na tym rachunku:

 • od dnia 8 września 2016 roku do dnia zawarcia umowy nie wykonywały transakcji wpłaty i wypłaty z konta ,
 • w okresie od 8 września 2016 roku do 7 września 2017 roku posiadały średnie saldo nie większe niż 10 zł .

W trakcie trwania oferty specjalnej wszystkim posiadaczom rachunku oszczędnościowego zostanie podniesione oprocentowanie o 1,3% w skali roku dla kwoty poniżej 100 000 zł. Łączne oprocentowanie w wysokości 2,00% obowiązywać będzie przez okres 4 miesięcy. Środki powyżej 100 000 zł oprocentowane będą zgodnie z obowiązującą tabelą oprocentowania.

Promocja trwa do 19 października 2017 roku. Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus

Obecni klienci, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami jednego z następujących rachunków:

 • Otwarte Konto Oszczędnościowe,
 • Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct,
 • Otwarte Konta Oszczędnościowe Premium,
 • Dream Saver,

mogą skorzystać z promocji „Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus” i założyć konto OKO Bonus, na które wpłacą nowe środki.

Nowe środki stanowią nadwyżkę ponad saldo początkowe ustalane na koniec dnia 28 czerwca 2017 roku do kwoty 100 000 zł. Saldo początkowe to wszystkie środki zgromadzone na kontach oszczędnościowych, lokatach bankowych i lokatach inwestycyjnych.

Nowe środki oprocentowane będą w wysokości 2,00% w skali roku przez okres 4 miesięcy do kwoty 100 000 zł. Wszystkie środki powyżej tej kwoty oprocentowane będą zgodnie z obowiązującym oprocentowaniem Otwartego Konta Oszczędnościowego, które aktualnie wynosi 0,70% w skali roku.

Promocja trwa do 19 października 2017 roku. Regulamin promocji OKO Bonus znajdziesz tutaj.

Otwarte Konto Oszczędnościowe

Otwarte Konto Oszczędnościowe można założyć bez posiadania rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w ING Bank Śląski. Otwarcie i prowadzenie rachunku jest bezpłatne. Przelewy internetowe pomiędzy własnymi rachunkami prowadzonymi przez Bank są bezpłatne.

Poniżej przedstawione zostały podstawowe opłaty konta oszczędnościowego:

 • 0,70% – oprocentowanie standardowe w skali roku,
 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • 0 zł – pierwsza wpłata gotówki na konto w oddziale, każda kolejna 9 zł,
 • 0 zł – pierwsza wypłata gotówki z konta w oddziale, każda kolejna 9 zł,
 • przelewy na rachunki własne prowadzone w Banku:
  • 0 zł – przelew za pośrednictwem internetu,
  • 0 zł – pierwszy przelew w oddziale Banku, każdy kolejny 9 zł,
 • przelewy na rachunki własne w innych bankach bez względu na formę (oddział, internet):
  • 0 zł – pierwszy przelew, każdy kolejny 9 zł.

Tabelę opłat i prowizji znajdziesz na tej stronie ING Bank Śląski.

Podsumowanie

Otwarte Konto Oszczędnościowe to jedna z ciekawszych propozycji na naszym rynku finansowym. Otwierając rachunek nie trzeba otwierać konta osobistego w ING Bank Śląski. Standardowe oprocentowanie nie jest zbyt wysokie, ale prowadzone promocje umożliwiają uzyskanie dość wysokiego oprocentowania. W promocjach tych mogą wziąć udział zarówno nowi i obecni klienci banku.

Sprawdź ranking kont oszczędnościowych.