Otwarte Konto Oszczędnościowe z 2,50% w ING Bank Śląski

Aktualizacja: 6 marzec 2019 roku.

Otwarte Konto Oszczędnościowe z nowym wyższym promocyjnym oprocentowanie w wysokości 2,50% w skali roku. Z oferty ING Bank Śląski mogą skorzystać zarówno nowi, jak i dotychczasowi klienci. 

Otwarte Konto Oszczędnościowe jest podstawowym rachunkiem oszczędnościowym ING Bank Śląski. Oprocentowanie standardowe rachunku wynosi 0,70% w skali roku. W ramach prowadzonej promocji oprocentowanie rachunku będzie wynosić 2,50% w skali roku i będzie obowiązywać przez okres 4 miesięcy.

Z oferty Banku mogą skorzystać nowi klienci biorąc udział w promocji „Bonus na Start” oraz obecni klienci do których skierowana jest promocja  „Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus”.

Bonus na start

Promocja „Bonus na Start” skierowana jest do nowych klientów, którzy w okresie promocji otworzą Otwarte Konto Oszczędnościowe. W promocji mogą wziąć udziału  osoby, które po dniu 7 marca 2019 roku nie posiadały lub nie były współposiadaczem jednego z następujących rachunków:

 • Otwarte Konto Oszczędnościowe,
 • Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct,
 • Otwarte Konta Oszczędnościowe Premium,
 • Dream Saver.

W promocji mogą jednak skorzystać osoby, które posiadają jeden z powyższych rachunków otwarty przed dniem 7 marca 2018 roku, pod warunkiem, że na tym rachunku:

 • od dnia 7 marca 2018 roku do dnia zawarcia umowy nie wykonywały wpłat i wypłat z tego rachunku,
 • w okresie od 7 marca 2018 roku do 6 marca 2019 roku średnie saldo na rachunku oszczędnościowym nie było większe niż 10 zł.

W trakcie trwania oferty specjalnej wszystkim posiadaczom rachunku oszczędnościowego zostanie podniesione oprocentowanie o 1,8% w skali roku dla kwoty poniżej 100 000 zł. Łączne oprocentowanie w wysokości 2,50% obowiązywać będzie przez okres 4 miesięcy. Środki powyżej 100 000 zł oprocentowane będą zgodnie z obowiązującą tabelą oprocentowania.

Promocja trwa do 8 maja 2019 roku. Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus

Obecni klienci, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami jednego z następujących rachunków:

 • Otwarte Konto Oszczędnościowe,
 • Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct,
 • Otwarte Konta Oszczędnościowe Premium,
 • Dream Saver,

mogą skorzystać z promocji „Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus”. W trakcie trwania promocji mogą oni  zawrzeć umowę OKO Bonus, na które wpłacą nowe środki. Umowa jest automatycznie rozwiązywana po okresie jej trwania (4 miesiące), a środki w raz z odsetkami przekazywane na Otwarte Konto Oszczędnościowe.

Nowe środki stanowią nadwyżkę ponad saldo początkowe ustalane na koniec dnia 5 marca 2019 roku. Saldo początkowe to wszystkie środki zgromadzone na kontach oszczędnościowych, lokatach bankowych i lokatach inwestycyjnych.

Nowe środki oprocentowane będą w wysokości 2,50% w skali roku przez okres 4 miesięcy do kwoty 100 000 zł. Wszystkie środki powyżej tej kwoty oprocentowane będą zgodnie z obowiązującym oprocentowaniem Otwartego Konta Oszczędnościowego, które aktualnie wynosi 0,70% w skali roku.

Promocja trwa do 8 maja 2019 roku. Regulamin promocji OKO Bonus znajdziesz tutaj.

Otwarte Konto Oszczędnościowe

Otwarte Konto Oszczędnościowe można założyć bez posiadania rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w ING Bank Śląski. Otwarcie i prowadzenie rachunku jest bezpłatne. Przelewy internetowe pomiędzy własnymi rachunkami prowadzonymi przez Bank są również bezpłatne.

Poniżej przedstawione zostały podstawowe opłaty konta oszczędnościowego:

 • 0,70% – oprocentowanie standardowe w skali roku,
 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • 0 zł – pierwsza wpłata gotówki na konto w oddziale, każda kolejna 9 zł,
 • 0 zł – pierwsza wypłata gotówki z konta w oddziale, każda kolejna 9 zł,
 • przelewy na rachunki własne prowadzone w Banku:
  • 0 zł – przelew za pośrednictwem internetu,
  • 0 zł – pierwszy przelew w oddziale Banku, każdy kolejny 9 zł,
 • przelewy na rachunki własne w innych bankach bez względu na formę (oddział, internet):
  • 0 zł – pierwszy przelew, każdy kolejny 9 zł.

Tabelę opłat i prowizji znajdziesz na tej stronie ING Bank Śląski.

Podsumowanie

Otwarte Konto Oszczędnościowe to jedna z ciekawszych propozycji na naszym rynku finansowym. Otwierając rachunek nie trzeba otwierać konta osobistego w ING Bank Śląski. Standardowe oprocentowanie nie jest zbyt wysokie, ale prowadzone promocje umożliwiają uzyskanie dość wysokiego oprocentowania. W promocjach tych mogą wziąć udział zarówno nowi i obecni klienci banku.

Sprawdź ranking kont oszczędnościowych.