Oprocentowanie 3% na Koncie Oszczędnościowym w Nest Banku

Nest Bank uruchomił promocję, w której oferuje promocyjne oprocentowanie Konta Oszczędnościowego w wysokości 3% w skali roku. Promocyjnym oprocentowaniem objęte są środki do kwoty 50 000 zł przez okres 6 miesięcy. Warunkiem uzyskania wysokiego oprocentowania jest założenie darmowego Nest Konta oraz zapewnienie wpływu wynagrodzenia w każdym miesiącu trwania promocji.

Promocja została zakończona!

Promocja „3% na Koncie Oszczędnościowym” przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i które w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do promocji nie posiadały, ani nie były współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Nest Banku. Z promocji wykluczone są osoby, które złożyły wniosek o Nest Konto i wniosek ten jest w trakcie realizacji.

Nest Konto należy założyć do 18 października 2018 roku. Promocja może zostać zakończona wcześniej, ponieważ przewidziano otwarcie tylko 2 000 rachunków. W przypadku wyczerpania puli kont promocja zostanie zakończona, a informację o jej zakończeniu Nest Bank poda na stronie promocji.

Jak uzyskać 3% na Koncie Oszczędnościowym?

W celu przyznania oprocentowania 3% w skali roku na Koncie Oszczędnościowym  musisz spełnić następujące wymagania:

  • do 18 października 2018 roku złóż wniosek o otwarcie Nest Konta i Konta Oszczędnościowego na tej stronie promocji – wnioski złożone z innych stron nie będą brane pod uwagę,
  • w trakcie składania wniosku wyraź zgodę na kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem środków elektronicznych w celach marketingu produktów i usług – zgód tych nie  nie wycofuj do momentu zakończenia promocji,
  • podpisz umowę o prowadzenie Nest Konta i Konta Oszczędnościowego,
  • nie później niż w ciągu 60 dni od otwarcia konta i w każdym kolejnym miesiącu trwania promocji ( łącznie 6 miesięcy) zapewnij wpływ wynagrodzenia w wysokości 1 000 zł na otwarte konto osobiste.

Jeśli spełniłeś wszystkie warunki promocji otrzymasz od Nest Banku promocyjne oprocentowanie w wysokości 3% w skali roku na Koncie Oszczędnościowym. Oprocentowanie to będzie obowiązywało od 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu wpływu wynagrodzenia pod warunkiem, że w każdym miesiącu obowiązywania promocyjnego oprocentowania zapewnisz wpływ wynagrodzenia w wysokości 1 000 zł.

Wpływ Wynagrodzenia

Zgodnie z regulaminem wpływ wynagrodzenia to 

suma wpływów na Rachunek ROR realizowanych na rzecz jego posiadacza z tytułu:

(i) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę stosunków mianowania/powołania, kontraktów menedżerskich/wojskowych/marynarskich; umów zlecenia/o dzieło dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez pracodawcę / zleceniodawcę lub

(ii) renty lub emerytury i świadczenia przedemerytalnego dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez organ wypłacający świadczenie lub

(iii) stypendium dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez uczelnię wyższą lub inny organ wypłacający świadczenie lub

(iv) świadczenia z programu Rodzina 500 plus lub innego świadczenia rodzinnego dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez organ wypłacający świadczenie.

Na co uważać!

Promocyjne oprocentowanie 3% w skali roku obowiązuje do kwoty 50 000 zł. Jeśli na koncie znajdzie się kwota wyższa niż 50 000 zł (na przykład powiększona o kapitalizację odsetek) to cała kwota jest już oprocentowana zgodnie z obowiązującym oprocentowaniem standardowym. Dlatego należy sprawdzać stan konta oszczędnościowego, a ewentualną nadwyżkę wypłacić.

Biorąc udział w promocji „3% na Koncie Oszczędnościowym” nie można założyć Nest Lokaty Witaj z oprocentowaniem 4% w skali roku. Lokata ta zakładana jest na 3 lub 6 miesięcy dla środków do 10 000 zł. W drugim przypadku należy zapewnić chociaż w jednym miesiącu wpływ wynagrodzenia na kwotę 2 500 zł.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Krótka charakterystyka Nest Konta.

Nest Konto jest kontem bezwarunkowo darmowym. Nie zapłacisz ani za otwarcie i prowadzenie rachunku, ani też za wydanie karty i jej użytkowanie. Gotówkę z bankomatów na terenie kraju wypłacisz również za darmo.

Nest Bank oferuje posiadaczom konta dodatkowe produkty. Na początek Nest Lokatę Witaj z oprocentowaniem 4% na okres 3 lub 6 miesięcy. Możesz również skorzystać z bardzo dobrze oprocentowanego konta oszczędnościowego. Aktualne oprocentowanie dla środków do 50 000 zł wynosi 2,25% w skali roku, a oprocentowanie środków powyżej 50 000 zł wynosi 2,00% w skali roku.

Dokładny opis Nest Konta znajdziesz w tym artykule.