Aż 4% na Koncie Oszczędnościowym w Nest Banku

Promocja została zakończona w dniu 30 sierpnia 2019 roku o godzinie 15:00.
Nest Bank uruchomił promocję, w której oferuje promocyjne oprocentowanie Konta Oszczędnościowego w wysokości 4% w skali roku. Promocyjnym oprocentowaniem objęte są środki do kwoty 20 000 zł przez okres 6 miesięcy. Warunkiem uzyskania wysokiego oprocentowania jest założenie darmowego Nest Konta oraz zapewnienie wpływu wynagrodzenia w każdym miesiącu trwania promocji.

Kto może skorzystać z promocyjnego oprocentowania?

Promocja „4% na Koncie Oszczędnościowym” przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i które w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie posiadały, ani nie były współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Nest Banku. Z promocji wykluczone są osoby, które złożyły wniosek o Nest Konto i wniosek ten jest w trakcie realizacji.

Nest Konto należy założyć do 30 sierpnia 2019 roku. Promocja może zostać zakończona wcześniej, ponieważ przewidziano otwarcie tylko 500 rachunków. W przypadku wyczerpania puli kont promocja zostanie zakończona, a informację o jej zakończeniu Nest Bank poda na stronie promocji.

Jak uzyskać 4% na Koncie Oszczędnościowym?

W celu przyznania oprocentowania 4% w skali roku na Koncie Oszczędnościowym  musisz spełnić następujące wymagania:

  • do 30 sierpnia 2019 roku na stronie promocji złóż wniosek o otwarcie Nest Konta z kartą debetową i Konta Oszczędnościowego  – wnioski złożone z innych stron nie będą brane pod uwagę,
  • w trakcie składania wniosku wyraź zgodę na kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem środków elektronicznych w celach marketingu produktów i usług – zgód tych nie  nie wycofuj do momentu zakończenia promocji,
  • do 13 września 2019 roku podpisz umowę o prowadzenie Nest Konta i Nest Oszczędności – umowę możesz podpisać w oddziale Banku, za pośrednictwem kuriera, wideorozmowy lub przelewu z innego banku.
  • do 15 października 2019 roku, a następnie przez kolejne miesiące trwania promocji (łącznie 6 miesięcy) zapewnij wpływ wynagrodzenia w wysokości 1 000 zł na otwarte konto osobiste,
  • w każdym miesiącu, w którym zapewniłeś wpływ wynagrodzenia wykonaj płatności kartą na łączną kwotę co najmniej 500 zł.

Wpływ wynagrodzenia

Zgodnie z regulaminem wpływ wynagrodzenia to 

suma wpływów na Rachunek ROR realizowanych na rzecz jego posiadacza z tytułu:

(i) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę stosunków mianowania/powołania, kontraktów menedżerskich/wojskowych/marynarskich; umów zlecenia/o dzieło dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez pracodawcę / zleceniodawcę lub

(ii) renty lub emerytury i świadczenia przedemerytalnego dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez organ wypłacający świadczenie lub

(iii) stypendium dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez uczelnię wyższą lub inny organ wypłacający świadczenie lub

(iv) świadczenia z programu Rodzina 500 plus lub innego świadczenia rodzinnego dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez organ wypłacający świadczenie.

Płatności kartą

W promocji nie brane są pod uwagę płatności dokonane kartą z tytułu płatności za gry hazardowe, u podmiotów świadczących usługi w zakresie wymiany walut, walut wirtualnych i środków płatniczych oraz pośredniczących w wymianie, oraz płatności odwołane lub anulowane (zwrot towaru w całości lub w części).

Promocyjne oprocentowanie Konta Oszczędnościowego

Jeśli spełniłeś wszystkie warunki promocji otrzymasz od Nest Banku promocyjne oprocentowanie w wysokości 4% w skali roku na Koncie Oszczędnościowym. Oprocentowanie to będzie obowiązywało od 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu wpływu wynagrodzenia pod warunkiem, że w każdym miesiącu obowiązywania promocyjnego oprocentowania zapewnisz wpływ wynagrodzenia w wysokości 1 000 zł płatności kartą na kwot 500 zł.

Promocyjne oprocentowanie 4% w skali roku obowiązuje do kwoty 20 000 zł. Jeśli na koncie znajdzie się kwota wyższa niż 20 000 zł (na przykład powiększona o kapitalizację odsetek) to cała kwota będzie oprocentowana w wysokości 2% w skali roku. Dlatego należy sprawdzać stan konta oszczędnościowego, a ewentualną nadwyżkę wypłacić.

Nest Lokata Witaj

Biorąc udział w promocji „4% na Koncie Oszczędnościowym” możesz również założyć Nest Lokatę Witaj z oprocentowaniem 4% w skali roku. Lokata ta zakładana jest na 3 lub 6 miesięcy dla środków do 10 000 zł. W przypadku lokaty 6-miesięcznej należy zapewnić chociaż w jednym miesiącu wpływ wynagrodzenia na kwotę 1 000 zł nie później niż w ciągu 60 dni od dnia otwarcia lokaty .

Nest Lokatę Witaj musisz założyć w ciągu 30 dni od otwarcia konta osobistego. Możesz mieć tylko jedną lokatę.

Krótka charakterystyka Nest Konta.

Nest Konto jest kontem bezwarunkowo darmowym. Nie zapłacisz ani za otwarcie i prowadzenie rachunku, ani też za wydanie karty i jej użytkowanie. Gotówkę z bankomatów na terenie kraju wypłacisz również za darmo.

Nest Bank oferuje posiadaczom konta dodatkowe produkty. Na początek Nest Lokatę Witaj z oprocentowaniem 4% na okres 3 lub 6 miesięcy. Możesz również skorzystać z bardzo dobrze oprocentowanego konta oszczędnościowego. Aktualne oprocentowanie dla środków do 50 000 zł wynosi 2,25% w skali roku, a oprocentowanie środków powyżej 50 000 zł wynosi 2,00% w skali roku.

Dokładny opis Nest Konta znajdziesz w tym artykule.

Przydatne dokumenty: