Wyższe 3,2% oprocentowanie Lokaty Bezkarnej

Oprocentowanie Lokaty Bezkarnej ponownie wynosi 3,20% w skali roku. Dodatkowo BGŻOptima wprowadziła nową Lokatę Bezkompromisową z oprocentowaniem 3,00% w skali roku na 3 miesiące.

BGŻOptima wprowadziła w dniu dzisiejszym zmiany podwyższając oprocentowanie Lokaty Bezkarnej do 3,20% w skali roku. Jednocześnie został obniżony górny próg kwoty, jaką można umieścić na lokacie do 20 000 zł. Została również wprowadzona nowa lokata pod nazwą Lokata Bezkompromisowa. Oprocentowanie lokaty wynosi 3,00% w skali roku i można na niej zdeponować kwotę od 1 000 do 100 000 zł.

Na tym kończą się różnice pomiędzy obiema lokatami. Obie skierowana są do nowych klientów Banku, którzy otwierają rachunek Konto Indywidualne. Lokat tych nie mogą otworzyć klienci, którzy w okresie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy o Konto Indywidualne byli posiadaczami tego konta.

Lokaty nie są odnawialna i po okresie lokaty środki przelewane są na konto oszczędnościowe. W przypadku zerwania lokaty odsetki wypłacane są w kwocie równej 100% kwoty odsetek naliczonych od dnia otwarcia lokaty do dnia poprzedzającego dzień zerwania lokaty włącznie.

Poniżej przedstawione są podstawowe parametry obu lokat.

Lokata Bezkarna

 • 3,20% – oprocentowanie lokaty w skali roku,
 • okres lokaty 3 miesiące,
 • minimalna kwota lokaty – 1 000 zł,
 • maksymalna kwota lokaty – 20 000 zł,
 • liczba lokat – tylko jedna,
 • zerwanie lokaty – odsetki za rzeczywisty okres trwania lokaty,
 • kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu umownego.

Wniosek o Lokatę Bezkarną złożysz na tej stronie.

Lokata Bezkompromisowa

 • 3,00% – oprocentowanie lokaty w skali roku,
 • okres lokaty 3 miesiące,
 • minimalna kwota lokaty – 1 000 zł,
 • maksymalna kwota lokaty – 100 000 zł,
 • liczba lokat – tylko jedna,
 • zerwanie lokaty – odsetki za rzeczywisty okres trwania lokaty,
 • kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu umownego.

Wniosek o Lokatę Bezkompromisową założysz na tej stronie.

Konto Indywidualne

Lokata Bezkarna i Lokata Bezkompromisowa skierowane są do nowych klientów, którzy składają wniosek o otwarcie Konta Indywidualnego. Nie można ich założyć w ramach Konta BGŻOptima Biznes, Konta Wspólnego BGŻOptima, Konta BGŻOptima Junior. Poniżej przedstawiona jest krótka charakterystyka Konta Indywidualnego:

 • oprocentowaniem dla nowych środków – nowe środki to nadwyżka nad saldem rachunku wg stanu na dzień 5 kwietnia 2016 roku:
  • 2,3% – do kwoty 150 000 zł,  obowiązuje do 9 luty 2017 roku,
  • 1,7% – powyżej 150 000 zł obowiązuje do 9 luty 2017 roku,
 • 1,5% – oprocentowanie standardowe.
 • promocyjne oprocentowanie jest stałe, natomiast oprocentowanie standardowe zmienne,
 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie konta,
 • 0 zł – przelewy do innego banku,
 • kapitalizacja odsetek – na koniec miesiąca kalendarzowego.

Jak otworzyć Lokaty?

Lokata Bezkarna i Lokata Bezkompromisową zakładana jest wraz z Kontem Indywidualnym za pośrednictwem internetu. We wniosku podajesz swoje dane osobowe, numer telefonu i dane konta, z którego dokonasz przelewu weryfikacyjnego. Będziesz musiał również zadeklarować kwotę jaką przelejesz na lokatę i przesłać skan dowodu osobistego.  Bank prześle na twój adres mail’owy numer rachunku, na który wpłacisz zadeklarowaną kwotę.

Wniosek o Lokatę Bezkarną złożysz na tej stronie.

Wniosek o Lokatę Bezkompromisową złożysz na tej stronie.