100 zł za otwarcie Konta z Lwem Direct w ING Bank Śląski

Konto z Lwem Direct ponownie można otworzyć w kolejnej odsłonie promocji „100 zł za otwarcie Konta”. Za założenie konta i płatności kartą debetową można otrzymać premię w wysokości 100 zł. Promocja skierowana jest do nowych klientów.

Udział w promocji mogą wziąć osoby, które nie posiadały w banku żadnego z następujących rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych Konto z Lwem: Direct, Komfort, Premium, Klasyczne, Student od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 18 października 2017 roku. Warunek ten dotyczy również współposiadaczy konta.

Warunki udziału w promocji

W celu wzięcia udziału w promocji należy spełnić następujące wymagania:

 • do 30 listopada 2017 roku należy:
  • złożyć wniosek na dedykowanej stronie promocji i zawrzeć umowę o rachunek Konto z Lwem Direct lub Konto z Lwem Komfort,umowę o kartę debetową i umowę o Otwarte Konto Oszczędnościowe,
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie przez ING Bank Śląski danych osobowych w celach marketingowych  w trakcie trwania promocji.
 • do dnia 31 marca 2018 roku należy wykonać transakcje bezgotówkowe wydaną kartą debetową lub za pośrednictwem usługi BLIK na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 000 zł – nie brane są pod uwagę wypłaty gotówki z bankomatów oraz transakcje anulowane lub wycofane.

Osoby, które posiadają już Otwarte Konto Oszczędnościowe mogą otworzyć Konto z Lwem Direct lub Konto z Lwem Komfort za pośrednictwem bankowości internetowej ING Bank Online. Muszą jednak zarejestrować się w promocji  wypełniając  formularz znajdujący się na tej stronie.

100 zł za otwarcie Konta z Lwem Direct

Wszyscy, którzy spełnią warunki promocji 100 zł za otwarcie Konta otrzymają premię w wysokości 100 złotych. Premia zostanie przelana na Otwarte Konto Oszczędnościowe  do dnia 30 kwietnia 2018 roku. W dniu wypłaty premii uczestnik promocji musi być posiadaczem otwartego w ramach promocji konta, karty debetowej i konta oszczędnościowego. Również do tego dnia uczestnik nie wyrazi sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach marketingowych.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.
Wniosek o Konto z Lwem Direct otworzysz na tej stronie banku ING Bank Śląski.

Konto z Lwem Direct

Poniżej zostały przedstawione najważniejsze parametry Konta z Lwem Direct:

 • 0 zł – otwarcie rachunku,
 • 0 zł – prowadzenie rachunku,
 • 7 zł – miesięczna opłata za użytkowanie karty debetowej, opłata nie jest pobierana, jeżeli w danym miesiącu zostaną wykonane transakcje bezgotówkowe na kwotę nie mniejszą niż 300 zł (200 zł w przypadku osób w wieku od 18 – 26 lat),
 • 0 zł – wypłata z bankomatów należących do Banku i Planet Cash,
 • 0 zł – pierwsza wypłata z bankomatów pozostałych banków na terenie Polski, każda następna 2,50 zł,
 • 0 zł – wypłata gotówki w ramach usługi Cashback.

Dokładny opis Konta Direct znajdziesz w tym artykule.

Konto z Lwem Komfort

Podstawowa różnica pomiędzy  Kontem Komfort a Kontem Direct dotyczy opłaty za prowadzenie rachunku oraz opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów na terenie kraju.

Miesięczna opłata za prowadzenie Konta Komfort wynosi 12 zł. W ramach promocji przez pierwsze 3 miesiące, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została podpisana umowa o prowadzenie konta, jest ona obniżona do 6 zł.

W przeciwieństwie do Konta z Lwem Direct wypłaty z wszystkich bankomatów na terenie kraju są bezpłatne.

Opis konta znajdziesz w tym artykule.

Otwarte Konto Oszczędnościowe

Otwarte Konto Oszczędnościowe można założyć bez posiadania rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w ING Bank Śląski. Otwarcie i prowadzenie rachunku jest bezpłatne. Promocyjne oprocentowanie wynosi 2,00% w skali roku. Obowiązuje ono dla kwoty do 100 000 zł i tylko przez okres 4 miesięcy. Standardowe oprocentowanie wynosi 0,70% w skali roku.

Dokładny opis Otwartego Konta Oszczędnościowego znajdziesz w tym artykule.

Podsumowanie

Zasady promocji są bardzo proste. Wystarczy popisać umowę o prowadzenie konta osobistego wraz z kartą debetową oraz umowę o konto oszczędnościowe. W celu otrzymania premii 100 zł należy płacić kartą debetową lub usługą BLIK za zakupy w sklepach usługowo – handlowych. Czas na wykonanie tych płatności, których łączna kwota nie może być mniejsza niż 1 000 zł, jest dość długi bo do 31 marca 2018 roku.