Otwórz Konto 360º i zyskaj 360 zł w Banku Millennium

Bank Millennium uruchomił piatą edycję promocji Zyskaj 360 zł. Za otwarcie rachunku Konto 360º lub Konto 360º Student oraz płatności kartą i płatności BLIK uczestnik promocji może otrzymać premię 360 zł.

Promocja przeznaczona jest tylko dla nowych klientów, za których uważa się wszystkie osoby, które nie były stroną umowy o rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy od dnia 29 lutego 2016 roku do dnia 25 lutego 2017 roku. Warunek ten dotyczy również współposiadaczy konta.

Jak przystąpić do promocji?

Warunki przystąpienia do promocji są bardzo proste. Wystarczy do dnia 30 czerwca 2017 roku:

 • zawrzeć umowę o rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w wariancie Konto 360º lub Konto 360º Student i umowę o kartę debetową,
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i utrzymania jej w trakcie trwania promocji.

Premia 360 zł za płatności kartą i płatności BLIK

W celu uzyskania premii w wysokości 360 zł należy przez okres 6 miesięcy dokonywać płatności kartą debetową i płatności BLIK. Pierwszym miesiącem jest miesiąc następujący po miesiącu, w którym została zawarta umowa o konto.

Wysokość premii dla każdej z tych płatności stanowi:

 • 2% łącznej wartości bezgotówkowych płatności w punktach usługowo – handlowych i przez internet wydaną kartą debetową – maksymalnie 30 zł w danym miesiącu,
 • 5% łącznej wartości bezgotówkowych płatności BLIK w punktach usługowo – handlowych i przez internet – maksymalnie 30 zł w danym miesiącu.

Maksymalna łączna premia w danym miesiącu wynosi 60 zł, a za 6 miesięcy 360 zł.

Dodatkowo w każdym z tych miesięcy należy:

 • zapewnić wpływy zewnętrzne na Konto 360º w łącznej kwocie nie niższej niż 1 000 zł, wpływy nie mogą pochodzić z rachunków własnych prowadzonych przez Bank Millennium oraz Dom Maklerski Banku Millennium (warunek ten nie dotyczy Konta 360º Student),
 • wykonać przynajmniej jedną płatność kartą lub płatność BLIK, która zostanie zaksięgowana,
 • zalogować się do aplikacji mobilnej Banku.

Premia za dany miesiąc kalendarzowy zostanie przelana najpóźniej do końca kolejnego miesiąca.

Wniosek o Konto 360º  złożysz na tej stronie Banku Millennium.

Charakterystyka Konta 360°

Opłata za prowadzenie konta, miesięczną obsługę karty debetowej oraz opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów na terenie kraju uzależnione są od spełnienia warunku zapewnienia wpływu na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł i wykonania jednej płatności kartą debetową lub płatności BLIK.

Podstawowe parametry rachunku wyglądają następująco:

 • 0 zł – opłata za otwarcie konta,
 • 0 zł – opłata miesięczna za prowadzenie konta, jeśli warunek wpływu na konto kwoty 1 000 zł i jednej płatności został spełniony, w przeciwnym razie opłata wynosi 8 zł,
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 0 zł – miesięczna obsługa karty, jeśli warunek wpływu na konto kwoty 1 000 zł i jednej płatności został spełniony, w przeciwnym razie opłata wynosi 7 zł,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów w kraju i za granicą, jeśli warunek wpływu na konto kwoty 1 000 zł i i jednej płatności został spełniony. Jeśli warunek nie będzie spełniony wówczas opłaty za wypłaty z bankomatów będą wyglądać następująco:
  • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach Banku Millennium,
  • 1 zł – wypłata gotówki z bankomatów BZ WBK i Planet Cash,
  • 5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju,
 • 2,5% nie mniej niż 9 zł – wypłata środków z bankomatów za granicą.

Konto 360° Student

Konto 360° Student przeznaczone jest dla osób od 18 do 26 roku życia. W odróżnieniu od Konta 360° Bank nie wymaga zapewnienia wpływu na konto jakiejkolwiek kwoty.  Wystarczy tylko wykonać jedną transakcję kartą debetową lub płatność BLIK, aby prowadzenie rachunku, miesięczna obsługa karty debetowej i wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą były darmowe.

Tabelę opłat i prowizji znajdziesz tutaj.
Analizę Konta 360º znajdziesz pod tym adresem.

Podsumowanie

Promocja Zyskaj 360 zł należy do jednej z bardziej atrakcyjnych promocji kont osobistych. Składa się na to wielkość oferowanej premii pieniężnej i czas po jakim można ją uzyskać. Same warunki jakie należy spełnić nie są również zbyt wymagające.

Konto 360º to jeden z bardziej atrakcyjnych rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych. Jeśli tylko zapewni się wpływ na konto kwoty 1 000 zł i wykona jedną transakcję bezgotówkową wówczas konto, karta i wypłata gotówki z bankomatów na terenie kraju jest darmowa.

Osoby w wieku do 26 lat wystarczy, że wykonają jedną transakcję w miesiącu kartą debetową, aby rachunek, karta i wypłaty gotówki z bankomatów były darmowe.