Otwórz konto internetowe Citi Priority i odbierz 150 zł zwrotu za zakupy od Citibanku

Ruszyła nowa promocja konta internetowego Citi Priority, w której do zyskania jest premia do 150 zł w postaci zwrotu za zakupy. Warunkiem jej otrzymania jest aktywne korzystanie z konta. Dodatkowym bonusem jest premia za wymianę walut. Do promocji możesz przystąpić do końca bieżącego roku. 

Promocja została zakończona 31 grudnia 2018 roku.

W promocji „Konto internetowe Citi Priority z premią walutową i zwrotem 150 zł za zakupy” możesz wziąć udział, jeśli posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych i po dniu 1 stycznia 2017 roku nie byłeś posiadaczem dowolnego produktu, w tym konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego, w Citibanku.  Z promocji wykluczeni są również współposiadacze rachunków i pełnomocnicy do konta.

Jakie warunki muszę spełnić, aby otrzymać 150 zł?

W celu uzyskania premii 150 zł musisz spełnić następujące wymagania:

 • najpóźniej do 31 grudnia 2018 roku:
  • zarejestruj się na stronie promocji podając swoje imię, nazwisko, numer telefonu, email i PESEL,
  • zawrzyj umowę o konto Citi Priority,
  • w trakcie zawierania umowy o konto wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
 • przez 5 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym otworzyłeś konto, w każdym z nich:
  • zapewnij wpływ z tytułu wynagrodzenia w kwocie co najmniej 2 000 zł (wpływ ten nie może pochodzić z rachunków Citibanku prowadzonych dla klientów indywidualnych),
  • wykonaj przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetową w punktach usługowo – handlowych lub w internecie. Nie brane są pod uwagę transakcje zwrócone.

Przekazanie premii

Za każdy miesiąc, w którym spełniłeś wymagania promocji, otrzymasz nagrodę w wysokości 30 zł. Łącznie za okres 5 miesięcy możesz otrzymać 150 zł. Nie spełnienie warunków w jednym miesiącu nie wyklucza otrzymania nagrody w kolejnym miesiącu.

Nagrodę otrzymasz w każdym kolejnym miesiącu następującym po miesiącu, w którym spełniłeś warunki do jej otrzymania. Warunkiem wypłacenia premii  jest posiadanie aktywnego konta i utrzymanie wyrażonych zgód. Nagroda zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Bonus za transakcje walutowe

Osoby wykonujące przelewy walutowe mogą skorzystać z dodatkowego bonusu jakim jest zwrot prowizji za przelewy z konta w walucie obcej. Premia będzie wypłacana przez okres 12 miesięcy następujących po miesiącu, w którym zostało otwarte Konto internetowe Citi Priority. Wysokość premii odpowiada marży pobranej przez Bank (0,8% dla franków szwajcarskich w dniach roboczych oraz 4% dla pozostałych walut). Warunkiem otrzymania zwrotu jest z złożenie przynajmniej jednego zlecenia płatniczego. Maksymalna miesięczna kwota od jakiej możesz otrzymać premię wynosi 20 000 zł.

Szczegóły znajdziesz w regulaminie promocji.

Konto internetowe Citi Priority

Podstawową różnicą pomiędzy promocyjnym kontem internetowym Citi Priority, a kontem standardowym jest brak miesięcznej opłaty za obsługę rachunku. Standardowa opłata wynosi 30 zł. Kolejną różnicą jest wprowadzenie opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów w kraju nie należących do Citibanku. Wynosi ona w przypadku konta internetowego 7 zł. Można jej jednak uniknąć w bardzo prosty sposób. Wystarczy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną.

Najważniejsze opłaty przedstawiają się następująco:

 • 0 zł – otwarcie konta,
 • 0 zł – miesięczna opłata za prowadzenie konta,
 • 0 zł – wydanie karty debetowej MasterCard,
 • 0 zł – miesięczna opłata za użytkowanie karty debetowej,
 • 0 zł – przelew krajowy za pośrednictwem internetu,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów w kraju, pod warunkiem, ze wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną, jeśli zgody nie zostaną wyrażone lub zostaną wycofane opłata wynosi 7 zł,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów za granicą.

Citibank zastrzegł sobie, że pewne opłaty i usługi w przypadku konta internetowego mogą być wyższe niż w przypadku konta standardowego.Głównie chodzi tu o wszystkie operacje wykonywane poza bankowością internetową. Dotyczy to na przykład takich usług jak:

 • miesięczna opłata za dostęp do bankowości telefonicznej,
 • zlecenie przelewu (w złotych lub w walucie obcej) przez telefon lub w oddziale,
 • wpłata lub wypłaty gotówki w placówce Banku.

Jeśli nie korzystasz z usług telefonicznych lub nie korzystasz z usług w oddziałach Citibanku Konto internetowe będzie całkowicie darmowe. Pod warunkiem wyrażenia wymaganych zgód.

Regulamin Konta internetowego Citi Priority znajdziesz tutaj.