PKO Konto Firmowe z premią 2 000 zł w PKO Bank Polski

PKO Konto Firmowe oferowane przez PKO Bank Polski przeznaczone jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz dla przedstawicieli wolnych zawodów i rolników indywidualnych.

PKO Konto Firmowe prowadzone jest bezpłatnie przez okres 6 miesięcy dla osób prowadzących działalność krócej niż 12 miesięcy. Po tym okresie miesięczna opłata wynosi 25 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób wolnych zawodów. Rolnik zapłaci tylko 9 zł. Opłat tych można uniknąć spełniając określone wymagania .

Karta debetowa wydawana jest bezpłatnie i w pierwszym roku korzystanie z niej jest bezpłatne. W kolejnym opłata roczna wyniesie 30 zł (2,5 zł na miesiąc) Opłaty tej nie można uniknąć. Bez opłaty można wypłacić gotówkę tylko z bankomatów PKO BP.

Podstawowe parametry rachunku PKO Konto Firmowe

Oprocentowanie

 • rachunek jest nieoprocentowany.

Otwarcie i prowadzenie rachunku

 • 0 zł – otwarcie rachunku,
 • 0 zł – przez 6 miesięcy brak opłaty miesięcznej dla osób prowadzących działalność krócej niż 12 miesięcy,
 • 25 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku, opłaty można uniknąć wykonując w danym miesiącu jeden przelew do ZUS oraz wykonując transakcje bezgotówkowe kartą debetową na kwotę minimum 500 zł,
 • 9 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku w przypadku rolników, opłata nie jest pobierana, jeżeli w danym miesiącu zostanie odnotowany wpływ na rachunek kwoty minimum 1 000 zł. Wpływy nie mogą pochodzić z własnych rachunków w Banku, lokat terminowych, depozytów automatycznych, kredytów, zwrotu składek ubezpieczenia, zwrotu towarów, storno uznania.

Wpłaty i wypłaty gotówki w Oddziale

 • 10 zł – wpłata gotówki do kwoty 2 000 zł, powyżej 0,5% kwoty wpłaty,
 • 0,5% min. 10 zł – wypłata gotówki,
 • 0 zł – wpłata gotówki we wpłatomacie do wysokości 50 000 zł, powyżej 0,5% kwoty nadwyżki.

Przelewy

 • 0 zł – pierwsze 30 przelewów internetowych krajowych ELIXIR, każdy kolejny 1 zł,
 • 15 zł – przelew natychmiastowy Express ELIXIR – tylko w oddziale banku,
 • 0 zł – przelew internetowy do ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • 40 zł – przelew do kwoty 1 mln zł SORBNET,
 • 20 zł – przelew od kwoty równej lub wyższej niż 1 mln zł SORBNET.
 • 8 zł – przelewy europejski SEPA do krajów Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii,
 • 0,15% min. 25 zł max. 130 zł – przelew do pozostałych krajów SWIFT.

Zlecenie stałe

 • 2 zł – realizacja zlecenia stałego za pośrednictwem Internetu,

Polecenie zapłaty

 • 0 zł – realizacja polecenie zapłaty na rachunek w PKO BP,
 • 2 zł – realizacja polecenie zapłaty na rachunek w innym banku.

Karta debetowa do PKO Konto Firmowe

Do konta wydawana jest karta płatnicza MasterCard PKO Biznes Partner. Kartą można dokonywać płatności zbliżeniowych i płacić za zakupy w Internecie. Podstawowe parametry karty przedstawione są poniżej.

PKO Konto Firmowe w PKO Bank Polski
Źródło: PKO Bank Polski
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 30 zł – roczna opłata za obsługę karty debetowej, w pierwszym roku opłata nie jest pobierana,
 • 0 zł – opłata od transakcji bezgotówkowych,
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach PKO BP,
 • 3,5% min. 5 zł – wypłata gotówki w pozostałych bankomatach na terenie kraju,
 • 3,0% min. 10 zł – wypłata gotówki w bankomatach za granicą.

Z taryfą opłat i prowizji możesz się zapoznać tutaj.

Wniosek o rachunek PKO Konto Firmowe złożysz na tej stronie.

2 000 dla Twojej Firmy

W ramach promocji „2 000 dla Twojej Firmy” można otrzymać premię w wysokości 2 000 zł. Premia będzie przyznawana przez okres 12 miesięcy za spełnienie określonych warunków aktywności. Udział w promocji może wziąć każdy przedsiębiorca, który w dniu rozpoczęcia promocji nie posiadał otwartego rachunku bieżącego.

W ramach promocji możesz otrzymać dwie premie jednorazowe i premie miesięczne za następujące aktywności:

 • premie jednorazowe:
  • 500 zł – za podpisanie umowy leasingowej z PKO Leasing w ciągu 30 dni od dnia otwarcia rachunku firmowego na kwotę nie mniejszą niż 10 000 zł,
  • 25 zł – za przystąpienie do programu ZenCard.
 • premie miesięczne:
  • 25 zł – za przelew do ZUS-u na kwotę co najmniej 250 zł,
  • 25 zł – za przelew do Urzędu Skarbowego na kwotę minimum 250 zł,
  • 25 zł – za realizację przez rachunek firmowy transakcji walutowych na kwotę nie mniejszą niż 10 000 zł,
  • 25 zł – za transakcje bezgotówkowe kartą kredytową PKO Euro Biznes na łączną kwotę nie mniejszą niż 500 zł,
  • 25 zł – za uznanie rachunku kwotą co najmniej 2 000 zł z tytułu przetworzenia transakcji kartą pochodzących z uznań w terminalach eService.

Opis promocji znajdziesz w tym artykule.

Usługi dodatkowe do Konta Firmowego

 • iPKO dealer – internetowa platforma wymiany walut umożliwiająca na samodzielne zawieranie transakcji wymiany walut, zarządzanie ryzykiem kursowym oraz lokowanie nadwyżek finansowych.
 • Aplikacja IKO  – umożliwia wykonywanie płatności oraz przelewów telefonem komórkowym. Dodatkowo można o każdej porze dnia można otworzyć konto oszczędnościowe, założyć lokatę terminową, złożyć wniosek o pożyczkę gotówkową, zakupić ubezpieczenie czy też nabyć jednostki Funduszy Inwestycyjnych.
 • Dopuszczalne saldo debetowe –  umożliwia szybki dostęp do środków finansowych już od momentu otwarcia rachunku bieżącego. Właściciel rachunku ma możliwość indywidualnego ustalenia wysokości limitu nawet do 20 000 zł.
 • szybkafakura.pl – platforma do prowadzenia księgowości. Usługa darmowa przez okres 6 miesięcy od momentu otwarcia rachunku PKO Konto Firmowe.

Podsumowanie

PKO Konto Firmowe warte jest zainteresowania osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Otrzymają konto darmowe oraz możliwość darmowego sprawdzenia przez okres 6 miesięcy oferowanych usług księgowych (szybkafaktura.pl). Dodatkowo osoby otwierające działalność gospodarczą mogą ją bezpośrednio zarejestrować podczas zakładania konta korzystając z nowej funkcjonalności iPKO.

Do minusów konta należy na pewno opłata za kartę debetową, która jest nie do uniknięcia. W skali miesiąca wynosi ona tylko 2,50 zł co nie jest opłatą zbyt wysoką.

Osoby korzystające aktywnie z bankowości internetowej i mobilnej powinni zainteresować się rachunkiem PKO Konto Firmowe. Dzięki bankowości elektronicznej koszty rachunku będą bardzo niskie, a zarządzanie nim możliwe o każdej porze dnia.