Do 350 zł za Plan Depozytowy na 130 dni

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się promocja „Lokata 130 dni z premią” w ramach której za założenie lokaty Plan Depozytowy na 130 dni i poleceniu jej znajomym można zarobić nawet 350 zł. W promocji mogą wziąć udział nowi i obecni klienci Toyota Bank.

Promocja „Lokata na 130 dni z premią” składa się z dwóch oddzielnych promocji zwanych akcjami. Pierwsza z nich to Akcja „Lokata”, a druga to Akcja „Polecaj i zarabiaj”. Organizatorem obu akcji jest Agora i ona wypłaci premie. Toyota Bank występuje w roli partnera.

W ramach obu Akcji przewidziano premie za spełnienie określonych warunków. W Akcji „Lokata” za założenie lokaty Plan Depozytowy na 130 dni na minimum 10 000 zł nowy klient otrzyma premię pieniężna w wysokości 100 zł, natomiast obecny klient w wysokości 50 zł.

Dodatkowo osoby, które polecą 5 nowych klientów, otrzymają w ramach Akcji „Polecaj i zarabiaj” za każdego z nich 50 zł. Łącznie można otrzymać 250 zł.

Promocja trwa do 9 października 2016 roku.

Warunki Akcji „Lokata”

W promocji mogą wziąć udział nowi i obecni klienci. Nowy klient to osoba, która nie posiada i nie posiadała Konta Jedynego w Banku w okresie od 07 kwietnia 2015 roku do 29 sierpnia 2016 roku.

Uczestnikami Akcji „Lokata” mogą być aktualni klienci Banku, którzy posiadają aktywne Konto Jedyne otwarte w ramach poprzednich promocji organizowanych przez Agorę. Były to następujące akcje „Lokata Toyota Bank z premią”, Akcja „SUPER DUET” , „Bądź aktywny – załóż nowy depozyt” i „Tankuj korzyści z Toyota Bank”.

Premia 100 zł  dla nowego klienta

Nowy klient w celu otrzymania premii 100 zł musi spełnić następujące wymagania:

 • do dnia 9 października 2016 roku zarejestrować się w promocji na dedykowanej stronie podając imię i nazwisko oraz adres email,
 • po wybraniu opcji „Nie mam Konta Jedynego w Toyota Bank” przejść za pośrednictwem udostępnionego linku w aplikacji na stronie promocji na stronę Toyota Bank i złożyć wniosek o Konto Jedyne,
 • w trakcie wypełniania wniosku wyrazić zgodę na:
  • otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych,
  • przekazanie danych organizatorowi promocji dla celów związanych z prowadzoną promocją.
 • do dnia 31 października 2016 roku należy zalogować się na swoje konto i założyć co najmniej jedną lokatę Plan Depozytowy na 130 dni z kwotą minimum 10 000 zł i utrzymać założoną lokatę przez co najmniej 70 dni licząc od dnia jej założenia. Oprocentowanie lokaty wynosi 2,50% w skali roku.

Każdy uczestnik promocji może założyć 7 lokat Plan Depozytowy na 130 dni. Niestety nie ma to wpływu na wielkość premii.

Premia 50 zł dla obecnego klienta

Obecny klient Banku w celu otrzymania premii w wysokości 50 zł musi spełnić następujące warunki:

 • do dnia 9 października 2016 roku zarejestrować się w promocji na dedykowanej stronie podając imię i nazwisko oraz adres email,
 • po wybraniu opcji „Mam Konto Jedyne w Toyota Bank” przejść na stronę Toyota Bank za pośrednictwem udostępnionego linku w aplikacji na stronie promocji,  gdzie należy:
  • wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych,
  • wyrazić zgodę na przekazanie danych organzatorowi promocji dla celów związanych z prowadzoną promocją.
 • do dnia 31 października 2016 roku założyć co najmniej jedną lokatę Plan Depozytowy na 130 dni na kwotę minimum 10 000 zł oraz utrzymać ją przez 70 dni od dnia założenia,
 • przez co najmniej 30 dni, licząc od dnia założenia lokaty Plan Depozytowy na 130 dni, utrzymać saldo wszystkich posiadanych depozytów z dnia 29 sierpnia 2016 roku powiększone o kwotę założonej lokaty (minimum 10 000 zł).

Akcja „Polecaj i zarabiaj”

Osoby, które spełniły wszystkie warunki Akcji „Lokata” mogą dodatkowo zarobić na jej polecaniu.

Warunkiem wypłacenia premii 50 zł za jedną poleconą osobę jest spełnienie następujących warunków:

 • osoba polecana musi być nowym klientem (w okresie od 07 kwietnia 2015 roku do 29 sierpnia 2016 roku nie posiadała Konta jedynego),
 • wygenerować w aplikacji kod polecający i następnie przekazać go znajomemu lub dowolnej osobie zainteresowanej Planem Depozytowym na 130 dni.
 • osoba, która otrzymała kod, musi wziąć udział w Akcji „Lokata” i spełnić wszystkie wymagania objęte regulaminem promocji.

Można polecić maksymalnie 5 osób. Łączna premia po spełnieniu wszystkich wymagań przez osoby polecane wyniesie 250 zł.

Wypłata premii

Uczestnicy promocji zostaną powiadomieni o przyznaniu premii z obu akcji do dnia 17 stycznia 2017 roku. Informacja ta zostanie przekazana na adres e-mail podany przy rejestracji.

W celu przekazania premii przez organizatora promocji należy się zalogować do aplikacji na stronie promocji i podać numer nowo otwartego Konta Jedynego.

Premie zostaną przekazana przelewem na Konto Jedyne do dnia 14 lutego 2017 roku. Uczestnik zobowiązany jest posiadać aktywne konto w Banku do dnia wypłaty premii.

Regulamin promocji znajdziesz na tej stronie.

Konto Jedyne

Podstawowe parametry konta przedstawiają się następująco:

 • konto nie jest oprocentowane.
 • 2,49 zł – opłata miesięczna za prowadzenie konta, opłata nie jest pobierana w przypadku wykonania transakcji bezgotówkowych kartami wydanymi do konta w wysokości nie mniejszej niż 400 zł miesięcznie,
 • opłata za wydanie karty debetowej i jej prowadzenie nie jest pobierana,
 • 0 zł – trzy pierwsze wypłaty gotówki z bankomatu,
 • 4,50 zł – opłata za 4-tą i kolejną wypłatę gotówki z bankomatu,
 • 3,0%, min. 10 zł – opłata za wypłatę gotówki w bankomacie za granicą.
 • 0 zł – przelew krajowy w systemie ELIXIR,
 • 0 zł – zlecenie stałe,
 • 0 zł – polecenie zapłaty.

Lokata Plan Depozytowy na 130 dni

Poniżej przedstawione zostały podstawowe parametry lokaty.

 • oprocentowanie w skali roku – 2,50%,
 • okres lokaty – 130 dni,
 • minimalna kwota lokaty – 3 000 zł,
 • maksymalna kwota lokaty – 10 000 zł,
 • maksymalna liczba lokat – 7,
 • kapitalizacja odsetek – na koniec okresu lokaty,
 • zerwanie lokaty – całkowita utrata odsetek,
 • założenie lokaty – tylko poprzez bankowość elektroniczną lub poprzez kontakt z Infolinią.

Tabelę opłat i prowizji znajdziesz tutaj, a tabelę oprocentowania tutaj.