Plus Konto Biznes w Volkswagen Bank

Plus Konto Biznes to profesjonalne konto stworzone przez Volkswagen Bank direct z myślą o potrzebach małych przedsiębiorstw. Zarządzanie rachunkiem ułatwia wygodny i prosty system obsługi internetowej. Pomimo swojej prostoty dostęp do rachunku może mieć wielu pełnomocników.

Plus Konto Biznes dedykowane jest zarówno osobom prowadzącym jednoosobową działalność, jak i stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym, fundacjom, parafiom, spółdzielniom czy wspólnotom mieszkaniowym.

Otwarcie i prowadzenie konta Plus Konto Biznes to konto prawie bezpłatne. Bezpłatne jest jego otwarcie i prowadzenie. Nie ponosisz opłat za internetowe przelewy i zlecenia stałe, w tym za przelewy do ZUS i Urzędu Skarbowego. Do rachunku otrzymujesz kartę debetową, za obsługę której nic nie płacisz. Również bezpłatnie dokonujesz transakcji bezgotówkowych w kraju i za granicą.

Poniżej zostaną przedstawione podstawowe parametry rachunku Plus Konto Biznes.

Plus Konto Biznes – podstawowe parametry

Oprocentowanie

 • rachunek jest nieoprocentowany.

Otwarcie i prowadzenie rachunku

 • 0 zł – otwarcie rachunku,
 • 0 zł – prowadzenie rachunku.

Wpłaty i wypłaty gotówki w oddziale

 • 10 zł – wpłata gotówki w kasie banku (przy liczbie bilonu do 50 sztuk – powyżej dopłata 9 zł),
 • 10 zł – wypłata gotówki do kwoty 40 000 zł, powyżej opłata wynosi 0,50% kwoty wypłaty.

Przelewy

 • 0 zł – 250 bezpłatnych internetowych przelewów krajowych w miesiącu,
 • 0,30 zł – każdy następny przelew internetowy w miesiącu,
 • 0 zł – przelew do ZUS i Urzędu Skarbowego.

Zlecenie stałe

 • 0 zł – zdefiniowanie, aktualizacja, odwołanie i realizacja zlecenia stałego.

Polecenie zapłaty

 • 0 zł – zdefiniowanie, aktualizacja, odwołanie i realizacja polecenie zapłaty.

Karta debetowa do rachunku Plus Konto Biznes

Do konta wydawana jest karta płatnicze Visa Electron Biznes. Karta umożliwia stały dostęp do środków zgromadzonych na rachunku firmowym we wszystkich bankomatach krajowych i zagranicznych. Gotówkę można również wypłacać w punktach usługowo-handlowych oznaczonych logo Visa cash back.

Plus Konto Biznes
Źródło: Volkswagen Bank direct

Podstawowe parametry karty przedstawione są poniżej.

 • 50 zł – wydanie i wznowienie karty debetowej,
 • 0 zł – transakcje bezgotówkowe w kraju i zagranicą,
 • 5 zł – wypłata gotówki w bankomatach w kraju,
 • 10 zł – wypłata gotówki w bankomatach za granicą.
 • 1 zł – wypłata gotówki w punktach usługowo – handlowych opatrzonych logo Visa cash back.

Taryfę opłat i prowizji znajdziesz na tej stronie Banku.

Wniosek o rachunek Plus Konto Biznes złożysz za pośrednictwem tej strony Volkswagen Bank direct.

Dodatkowe Usługi

Lokata Plus Biznes

Lokata Plus Biznes jest dostępna wszystkim posiadaczom rachunku Plus Konto Biznes. Na lokacie możesz zdeponować dowolne środki korzystając z oprocentowania stałego – lokaty do 179 dni, lub oprocentowania zmiennego dla lokat powyżej 180 dni. Maksymalne oprocentowanie dla lokat ze stałym oprocentowaniem wynosi 1,50% w skali roku, a dla lokat ze zmiennym oprocentowaniem wynosi 1,80% w skali roku.

BIZNESbanking

BIZNESbanking to system typu corporate banking przeznaczony dla firm, których potrzeby wykraczają poza standardowy zakres rachunku Plus Konto Biznes. System pozwala w pełni na bieżąco kontrolować  finanse firmy i skutecznie nimi zarządzać.

Jak założyć Plus Konto Biznes

Wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej Volkswagen Bank direct. Doradca Banku skontaktuje się z Tobą w celu weryfikacji danych. Po podpisaniu umowy i jej odesłaniu do Banku Twoje konto zostanie aktywowane.