Program poleceń BZ WBK „Polecaj Bank”

W kwietniu Bank Zachodni WBK uruchomił trzecią już edycję programu poleceń „Polecaj Bank”. Za polecenie konta osobistego lub karty kredytowej możesz otrzymać premię w wysokości 100 zł. Osoba polecona otrzyma 50 zł.

Program poleceń BZ WBK skierowany jest do klientów banku, którzy posiadają dowolne konto osobiste z dostępem do usług bankowości elektronicznej BZWBK24. Warunkiem polecania produktów banku jest rejestracja w programie i wygenerowanie kodu polecającego. W ramach programu można polecać konta osobiste, konta firmowe i karty kredytowe.

50 zł za otwarcie konta lub wyrobienie karty kredytowej

W programie poleceń BZ WBK możesz wziąć udział jako osoba polecona, jeśli nie posiadałeś konta lub karty kredytowej od dnia rozpoczęcia promocji, czyli od 15 marca 2017 roku.

Premię za otwarcie konta lub wyrobienie karty kredytowej w wysokości 50 zł otrzymasz po spełnieniu następujących wymagań:

 • do dnia 31 grudnia 2017 roku na dedykowanej stronie programu złóż wniosek o konto lub kartę kredytową wpisując kod polecający (jeśli nie masz znajomego z kodem, możesz skorzystać z tego kodu 1010316788,
 • wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną oraz podaj numer telefonu komórkowego do kontaktu,
 • jeśli złożyłeś wniosek o konto osobiste lub konto firmowe:
  • zawrzyj umowę o konto za pośrednictwem kuriera lub przelewu weryfikacyjnego do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym złożyłeś wniosek o konto,
  • wykonaj transakcje bezgotówkowe kartą debetową lub usługą BLIK na łączną kwotę 200 zł w sklepach usługowo – handlowych lub w internecie.
 • jeśli złożyłeś wniosek o kartę kredytową:
  • zawrzyj umowę o kartę kredytową do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym złożyłeś wniosek o kartę,
  • do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia mowy o kartę kredytową wykonaj płatności kartą kredytową na łączną kwotę 200 zł.

Pamiętaj, że płatności w sklepach usługowo – handlowych i w internecie muszą zostać zaksięgowane w miesiącu ich wykonania.

Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków otrzymasz nagrodę w wysokości 50 zł do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym warunki te spełniłeś. Nagroda zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

100 złotych za polecenie konta lub karty kredytowej

Nagrodę otrzymasz tylko pod warunkiem, że osoba przez Ciebie polecona spełni wszystkie powyższe wymagania. Za każde skuteczne polecenie otrzymasz 100 zł. Nagrodę otrzymasz na swoje konto do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym osoba polecona spełniła warunki promocji.

Dodatkowo Bank przyzna dodatkową nagrodę w celu zapłacenia należnego podatku dochodowego, którą przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.

Regulamin programu poleceń znajdziesz tutaj. Stronę programu poleceń pod tym adresem.

Regulamin programu poleceń nie wyklucza możliwości wzięcia udział w równolegle prowadzonych promocjach kont osobistych czy promocjach kart kredytowych. Aktualnie Bank prowadzi dwie promocje, w których za otwarcie konta osobistego możesz dodatkowo zgarnąć 200 zł lub 150 zł.

Promocja „200 zł na dzień dobry”

Nagrodę w wysokości 200 zł otrzymasz za założenie Konta Godnego Polecenia i wyrobienie karty kredytowej. Dodatkowym warunkiem jest wykonanie jednej płatności kartą kredytową w okresie 3 miesięcy od dnia wydania pozytywnej decyzji o przyznaniu karty. Promocja trwa do 31 lipca 2017 roku.

Szczegółowy opis promocji znajdziesz w tym artykule.

Promocja „Aktywnie z kontem BZ WBK”

W tej promocji masz do wyboru jedno z dwóch kont – Konto Godne Polecenia lub Konto 1|2|3. Premię w wysokości 150 zł otrzymasz za założenie jednego z nich oraz pod warunkiem zapewnienia wpływu na konto w wysokości 1 000 zł i wykonania łącznie 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową lub płatności zbliżeniowych lub płatności BLIK. Promocja trwa do 30 czerwca 2017 roku.

Szczegółowy opis promocji znajdziesz tutaj.

Podsumowanie

Program poleceń BZ WBK jest bardzo prosty i niezbyt wymagający. Po założeniu konta osobistego lub konta firmowego lub karty kredytowej wystarczy wykonać płatności kartami płatniczymi na kwotę 200 zł. Osoba polecająca otrzyma 100 zł, a polecona 50 zł.

Bank nie wyklucza możliwości wzięcia udziału w równolegle prowadzonych promocjach kont lub kart kredytowych. W aktualnie prowadzonych promocjach kont osoba polecona może dodatkowo zarobić 200 zł lub 150 zł.