Premia 80 zł dla poleconego i polecającego w programie poleceń Santander Bank Polska

Ruszyła trzecia edycja programu Santander Bank Polska „Polecam mój Bank”. Za polecenie konta możesz otrzymać premię 80 zł. Osoba, która otworzy konto z Twojego polecenia, również otrzyma premię 80 zł. Jako osoba polecająca możesz dodatkowo zarobić 100 zł za każde dziesięć poleconych osób.

Kto może wziąć udział w programie „Polecam mój Bank”?

Jako polecający?

Chcąc polecać konta musisz być osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i być posiadaczem dowolnego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego z dostępem do usługi Santander internet. Ponadto musisz mieć wyrażoną zgodę na:

 • na przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych,
 • na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i drogą telefoniczną.

Nie zapomnij podać numer telefonu komórkowego i adres mailowy do kontaktu.

W przypadku kont wspólnych osobą polecającą może być każdy ze współposiadaczy rachunku.

Jako polecony?

Osobą poleconą może być osoba małoletnia lub pełnoletnia, która nie posiadała konta w Santander Bank Polska od 1 marca 2018 roku. W przypadku osoby małoletniej wymagane jest wyrażenie zgody na jej udział w programie przez opiekuna ustawowego. Osoba pełnoletnia powinna posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

80 zł za polecenie Konta Jakie Chcę lub Konta VIP

Przystępując do programu „Polecam mój Bank – edycja III” musisz w pierwszej kolejności wygenerować swój  kod polecający. Zrobisz to po przejściu do zakładki „Oferta banku” i kliknięciu w link „Polecam bank”. Po zaakceptowaniu regulaminu programu na ekranie wyświetli się Twój kod polecający.

Teraz Twoje działanie ogranicza się do znalezienia jak największej liczby osób, którym polecisz Konto Jakie Chcę lub Konto VIP. Pamiętaj, że warunkiem otrzymania premii 80 zł jest nie tylko przekazanie kodu osobie poleconej, ale także spełnienie warunków promocji przez osobę poleconą. Do dnia otrzymania premii musisz mieć również otwarte konto.

80 zł za założenie konta osobistego

Jeśli jesteś osobą poleconą w celu otrzymania premii 80 zł musisz spełnić następujące wymagania:

 • w terminie do 30 kwietnia 2019 roku:
  • złóż wniosek o Konto Jakie Chcę lub Konto VIP, kartę debetową i usługę Santander internet – wniosek o konto można złożyć  za pośrednictwem tej strony Santander Bank Polska, w placówce banku lub za pośrednictwem infolinii. W trakcie składania wniosku o konto:
   • podaj kod polecający (możesz skorzystać z tego kodu 1010316788),
   • wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną
   • podaj numeru telefonu komórkowego do kontaktu,
  • zawrzeć umowę o konto, kartą debetową i usługami bankowości internetowej,
 • najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta:
  • przynajmniej jeden raz zaloguj się do Santander internet,
  • wykonaj transakcje bezgotówkowe kartą debetową lub usługą BLIK na łączną kwotę 300 zł w sklepach usługowo – handlowych lub w internecie.

Przekazanie premii

Premia osobie polecającej i poleconej zostanie przekazana na konto w Santander Bank Polska do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym polecony spełnił warunki promocji. Do tego czasu polecający i polecony powinni posiadać otwarte konta.

W przypadku osób poleconych premia zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych. Premia dla osób polecających zostanie „ubruttowiona” o 19% zryczałtowanego podatku dochodowego. Pobrany podatek zostanie przekazany przez Bank na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Krótka charakterystyka Konta Jakie Chcę

Konto Jakie Chcę jest podstawowy rachunkiem Banku Zachodniego WBK. Otwarcie i prowadzenie rachunku jest bezpłatne. Za wydanie karty nic nie zapłacimy. Wybór opłaty miesięcznej zależy od jej właściciela. Mamy jedną z następujących możliwości:

 • 3 zł – opłata stała,
 • 5 zł – opłaty można uniknąć wykonując w danym miesiącu 5 transakcji bezgotówkowych kartą,
 • 5 zł – opłaty można uniknąć wykonując w danym miesiącu płatności bezgotówkowe kartą na kwotę minimum 500 zł.

Osoby do 26 lat wypłacą gotówkę ze wszystkich bankomatów w kraju za darmo. Osoby powyżej 26 lat za darmo wypłacą gotówkę tylko z bankomatów należących do Banku Zachodniego WBK. Za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów zapłacą 5 zł.

Szczegółowy opis Konta Jakie Chcę znajdziesz w tym artykule.