Polecam Proste Zasady – 50 zł dla poleconego i do 500 zł dla polecającego w Getin Bank

Getin Bank uruchomił V edycję program poleceń Polecam Proste Zasady. Nowy klient za otwarcie konta i spełnienie prostych warunków może otrzymać 50 zł. Osoba, która poleciła konto, może zarobić nawet 500 zł rekomendując rachunek 5 osobom.

Nowy klient

Nowym klientem jest osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie od 31 sierpnia 2019 roku do dnia przystąpienia do promocji nie posiadała konta oszczędnościowo- rozliczeniowego w złotych polskich w Getin Banku. Posiadanie innego produktu – np, karty kredytowej, lokaty, pożyczki – nie wyłącza udziału w promocji.

Kto może polecać Konto Proste Zasady?

Konto Proste Zasady możesz polecać osoba pełnoletnia posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i która na dzień przystąpienia do promocji posiada konto osobiste w Getin Banku. Dodatkowo musi mieć wyrażoną zgodę na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych i zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Getin Banku.

Polecać Konta Proste Zasady nie mogą polecać osoby posiadające inny produkt Getin Banku np. kartę kredytową. Mogą one wziąć udział w promocji jako nowy klient i założyć Konto Proste Zasady.

50 zł za założenie Konta Proste Zasady

Warunkiem otrzymania premii w wysokości 50 zł jest spełnienie przez Ciebie następujących wymagań:

  • w terminie do 31 października 2019 roku:
    • złóż wniosek o Konto Proste Zasady – w trakcie wypełniania wniosku podaj otrzymany kod polecający,
    • zawrzyj umowę i aktywuj Konto Proste Zasady,
    • wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz zgodę na przekazanie przez Bank osobie polecającej informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do otrzymania przez nią nagrody,
  • w każdym z trzech pierwszych pełnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu otwarcia konta zapewnij wpływ na nowo otwarte konto w kwocie nie mniejszej niż 1 000 zł. Wpływ ten może pochodzić z dowolnego rachunku (nawet Twojego) w innym banku lub z konta firmowego prowadzonego przez Getin Noble Bank.

500 zł za polecenie konta 5 osobom

Podstawowym warunkiem wzięcia udziału w programie poleceń jako osoba polecająca jest posiadanie konta osobistego w Getin Banku. Chcąc wziąć udział w promocji powinieneś do 31 października 2019 roku przystąpić do programu Polecam Proste Zasady w celu otrzymania kodu polecającego. Do programu przystąpić możesz w placówce banku, za pośrednictwem infolinii lub w bankowości internetowej lub mobilnej.

Kod polecający wygenerujesz sam po zalogowaniu się do bankowości internetowej. Po zalogowaniu przejdź kolejno do zakładki „Oferty i wnioski”, a następnie do „Program poleceń”.

Koniecznym będzie wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych oraz zgody na otrzymywanie od Getin Banku informacji handlowych drogą elektroniczną, a także zaakceptowanie regulaminu promocji.

Po otrzymaniu kodu możesz go przekazać dowolnej liczbie osób, ale nagrodę otrzymasz tylko za 5 osób, łącznie możesz otrzymać 500 zł. Pamiętaj, że warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie warunków promocji przez osobę przez Ciebie poleconą.

Przekazanie premii

Premie dla polecającego i poleconego zostaną wypłacone do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnione zostały wszystkie powyższe wymagania promocji. Na dzień wypłaty premii osoba polecająca i osoba polecona powinny mieć aktywne konto oraz aktywne wszystkie wyrażone wcześniej zgody.

Premie zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podstawowe opłaty Konta Proste Zasady

Konto Proste Zasady jest jednym z tańszych rachunków. Miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 8 zł, ale można jej uniknąć wykonując w miesiącu ją poprzedzającym przynajmniej jedną dowolną płatność kartą debetową lub BLIKiem. W przypadku osób w wieku od 18 do 26 lat prowadzenie konta jest bezwarunkowo darmowe.

Za obsługę karty debetowej Getin Bank nie pobiera opłaty. Wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów na terenie kraju jest darmowa.

Szczegółowy opis konta znajdziesz w tym artykule.

 

 

Przydatne dokumenty: