Polecam Proste Zasady – 50 zł dla poleconego i do 500 zł dla polecającego w Getin Bank

Getin Bank wprowadził do swojej oferty program poleceń Polecam Proste Zasady. Nowy klient za otwarcie konta i spełnienie prostych warunków może otrzymać 50 zł. Osoba, która poleciła konto, może zarobić nawet 500 zł rekomendując rachunek 5 osobom.

Promocja została zakończona w dniu 31 października 2018 roku.

50 zł dla nowego klienta

Premię wysokości 50 zł w promocji Polecam Proste Zasady możesz otrzymać, jeśli na dzień 3 sierpnia 2018 roku nie posiadałeś konta osobistego w złotych polskich w Getin Banku. Jeśli spełniasz ten warunek to najpóźniej do 31 października 2018 roku złóż wniosek na tej stronie Getin Banku, a następnie zawrzyj umowę o Konto Proste Zasady.

W trakcie składania wniosku podaj kod polecający od obecnego klienta Banku, a także wyraź zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz zgodę na przekazanie przez Bank osobie polecającej informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do otrzymania przez nią nagrody.

W każdym z trzech pierwszych pełnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu otwarcia konta zapewnij wpływ na nowo otwarte konto w kwocie nie mniejszej niż 1 000 zł. Wpływ może może pochodzić z rachunku w innym banku lub z konta firmowego prowadzonego przez Getin Noble Bank.

Premia 500 zł za polecenie konta 5 osobom

Podstawowym warunkiem wzięcia udziału w programie poleceń jako osoba polecająca jest posiadanie konta osobistego w Getin Banku. Chcąc wziąć udział w promocji powinieneś do 31 października 2018 roku przystąpić do programu Polecam Proste Zasady w celu otrzymania kodu polecającego. Do programu przystąpić możesz w placówce banku, za pośrednictwem infolinii lub w bankowości internetowej lub mobilnej.

Koniecznym będzie wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych oraz zgody na otrzymywanie od Getin Banku informacji handlowych drogą elektroniczną, a także zaakceptowanie regulaminu promocji.

Po otrzymaniu kodu możesz go przekazać dowolnej liczbie osób, ale nagrodę otrzymasz tylko za 5 osób, które spełnią warunki promocji. Łącznie możesz otrzymać 500 zł.

Przekazanie premii

Premie dla polecającego i poleconego zostaną wypłacone do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnione zostały wszystkie powyższe wymagania promocji. Na dzień wypłaty premii osoba polecająca i osoba polecona powinny mieć aktywne konto oraz aktywne wszystkie wyrażone wcześniej zgody.

Premie zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Podstawowe opłaty Konta Proste Zasady

Konto Proste Zasady jest jednym z tańszych rachunków. Miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 8 zł, ale można jej uniknąć wykonując w miesiącu ją poprzedzającym przynajmniej jedną dowolną płatność kartą debetową lub BLIKiem. W przypadku osób w wieku od 18 do 26 lat prowadzenie konta jest bezwarunkowo darmowe.

Za obsługę karty debetowej Getin Bank nie pobiera opłaty. Wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów na terenie kraju jest darmowa.

Szczegółowy opis konta znajdziesz w artykule Nowe Konto Proste Zasady w Getin Bank.