„Polecam Proste Zasady” w Getin Bank – 500 zł dla polecającego i 50 zł dla poleconego

Promocja została zakończona w dniu 30 kwietnia 2019 roku.
Getin Bank uruchomił trzecią już edycję popularnego programu poleceń „Polecam Proste Zasady”. Tak jak w poprzedniej edycji osoba polecająca może otrzymać łączną premię 500 zł za polecenie  konta osobistego 5 osobom. Osoba, która otworzy Konto Proste Zasady z użyciem kodu polecającego i spełni warunek aktywności, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 zł. 

Osoba polecająca i polecona

Osobą polecającą może być osoba pełnoletnia, która posiada konto osobistego w Getin Banku oraz wyrażoną zgodę na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych i zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Getin Banku.

Osoba polecona musi być również osobą pełnoletnią i na dzień 31 stycznia 2019 roku nie posiadać konta osobistego w Getin Banku.

5×100 zł za polecenie konta osobistego

Chcąc polecać konta osobiste musisz spełnić następujące wymagania:

  • do 30 kwietnia 2019 roku przystąp do programu „Polecam Proste Zasady – edycja III” – do programu możesz przystąpić w bankowości internetowej lub mobilnej, a także w placówce banku lub za pośrednictwem infolinii.
  • wyraź zgodę na przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych i zgodę na otrzymywanie od Getin Banku informacji handlowych drogą elektroniczną oraz zaakceptuj regulamin programu,
  • wygeneruj swój kod polecający – zaloguj się do bankowości internetowej i przejdź kolejno do zakładki „Oferty i wnioski”, a następnie do „Program poleceń”.

Teraz musisz przekazać swój kod polecający dowolnej osobie zainteresowanej otwarciem Konta Proste Zasady. Nagrodę w wysokości 100 zł otrzymasz tylko za 5 osób, które otworzą konto osobiste z użyciem Twojego kodu. Pamiętaj, że warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie warunków promocji przez osobę przez Ciebie poleconą.

50 zł dla osoby poleconej

Jeśli otrzymałeś kod polecenia i chcesz zgarnąć 50 zł musisz spełnić następujące wymagania:

  • złóż wniosek o Konto Proste Zasady na stronie Getin Banku, a następnie zawrzyj umowę o konto – w trakcie składania wniosku podaj otrzymany kod polecający,
  • wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz zgodę na przekazanie przez Bank osobie polecającej informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do otrzymania przez nią nagrody,
  • w każdym z trzech pierwszych pełnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu otwarcia konta zapewnij wpływ na nowo otwarte konto w kwocie nie mniejszej niż 1 000 zł. Wpływ ten może pochodzić z dowolnego rachunku (nawet Twojego) w innym banku lub z konta firmowego prowadzonego przez Getin Noble Bank.

Przekazanie premii

Premie dla polecającego i poleconego zostaną wypłacone do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnione zostały wszystkie powyższe wymagania promocji. Na dzień wypłaty premii osoba polecająca i osoba polecona powinny mieć aktywne konto oraz aktywne wszystkie wyrażone wcześniej zgody.

Premie zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Krótka charakterystyka Konta Proste Zasady

Konto Proste Zasady jest jednym z tańszych rachunków. Miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 8 zł, ale można jej uniknąć. Wystarczy wykonać w miesiącu ją poprzedzającym przynajmniej jedną dowolną płatność kartą debetową. W przypadku osób w wieku od 18 do 26 lat prowadzenie konta jest bezwarunkowo darmowe.

Za obsługę karty debetowej Getin Bank nie pobiera opłaty. Wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów na terenie kraju jest darmowa.

Otwierając Konto można skorzystać z promocyjnego oprocentowania konta oszczędnościowego wynoszącego 3,50% w skali roku dla kwoty do 10 000 zł. Oprocentowanie to Getin Bank  gwarantuje przez okres 12 miesięcy pod warunkiem zasilenia konta każdego miesiąca kwotą 1 000 zł. To jednak nie wszystko. W promocji dla nowych środków promocyjne oprocentowanie konta wynosi również 3,50% w skali roku. Objęte są nim środki do wysokości 400 000 zł na okres 5 miesięcy.

Szczegółowy opis konta znajdziesz w tym artykule.