Premia do 300 zł za polecenia konta w PolecamBank

W mBanku trwa aktualnie 4 edycja promocji Polecambank skierowana do aktywnych klientów mBanku. Program trwa do 28 lutego 2017 roku. Za polecenie konta osobistego lub konta firmowego można otrzymać premię w wysokości nawet do 300 zł.

W nowej edycji programu Polecambank może wziąć udział każda osoba posiadająca jeden z następujących rachunków eKonto, mKonto lub izzyKonto o numerze rozliczeniowym 1140 2004. Z promocji wyłączone są osoby, które posiadają wyłącznie rachunek firmowy.

Warunkiem uzyskania premii jest polecenie nowemu klientowi jednego z następujących rachunków osobistych – eKonto lub/i mKonto lub rachunku firmowego mBiznes Konto. Nowym klientem jest osoba, która nie posiadała w mBanku konta osobistego lub firmowego od dnia 31 grudnia 2009 roku.

Jak wziąć udział w programie PolecamBank?

Warunkiem udziału w programie PolecamBank jest spełnienie przez Ciebie następujących warunków:

 • do dnia 28 lutego 2017 roku powinieneś zarejestrować się w programie za pośrednictwem strony www.polecamBank.pl wypełniając formularz rejestracyjny podając w nim  imię i nazwisko, PESEL, adres e-mail, wybrane hasło do programu i 10 ostatnich cyfr swojego  rachunku oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • po wysłaniu formularza otrzymasz e-mail z linkiem za pośrednictwem którego potwierdzisz udział w promocji,
 • polecaj konto swoim znajomym. Pamiętaj o przekazaniu im 10 ostatnich cyfr twojego rachunku.
 • spełnij warunek aktywności polegający na spełnieniu jednego z poniższych warunków w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym wypłatę premii:
  • wykonaj dowolny przelew ze swojego rachunku osobistego na rachunek w innym banku, lub
  • wykonaj dowolną płatność lub wypłać gotówkę za pomocą karty debetowej lub kredytowej, lub
  • Twój rachunek w mBanku zostanie zasilony z rachunku prowadzonego w innym banku.

Jakie warunki musi spełnić osoba polecana?

Osoba polecana po otrzymaniu od Ciebie 10 cyfr Twojego rachunku powinna założyć wybrane przez siebie konto za pośrednictwem strony internetowej www.mBank.pl lub www.polecamBank.pl. Może również otworzyć konto w oddziale banku lub placówce partnerskiej. Ważnym dla Ciebie jest, żeby zakładając konto wpisała we wniosku w polu  „Wpisz 10 ostatnich cyfr rachunku osoby polecającej” otrzymane od Ciebie cyfry.

Po aktywacji konta pozostaje jej jeszcze spełnienie przez osobę polecaną warunku aktywności. W tym celu będzie ona musiała w okresie 60 dni od dnia otwarcia rachunku wykonać w placówkach handlowych lub usługowych transakcje bezgotówkowe kartą debetową na kwotę minimum:

 • 200 zł – eKonto lub/i mKonto  – jeżeli w dniu otwarcia konta miała ona co najmniej 27 lat,
 • 100 zł – eKonto lub/i mKonto – jeżeli w dniu otwarcia konta miała ona nie więcej niż 26 lat,
 • 200 zł – mBiznes Konto.

Nagrody w promocji PolecamBank edycja 4/2016

Za każdego nowego klienta otrzymasz premię, której wartość zależeć będzie od rodzaju założonego rachunku. W przypadku kont dla młodzieży wartość nagrody zależy również od wieku osoby polecanej. Wykaz nagród przedstawia się następująco:

 • 100 zł – za poleconego Nowego Klienta, który skończył 18 lat w dniu składania wniosku rachunek osobisty eKonto lub/i mKonto
 • 50 zł – za każdego Nowego Klienta, który nie skończył 18 lat w dniu składania wniosku i założy rachunek osobisty eKonto bez względu na ilość otworzonych przez Nowego Klienta rachunków osobistych,
 • 200 zł – za każdego Nowego Klienta, który założy jeden z rachunków firmowych
 • 300 zł – za każdego Nowego Klienta, który założy jeden z rachunków firmowych oraz w ciągu 60 dni od daty otwarcia rachunku aktywuje usługę mKsięgowość.

Wypłata Premii

Premię otrzymasz pomiędzy 20 a 30 dniem kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym zostały spełnione wszystkie warunki przez Ciebie i osobę poleconą. W każdym miesiącu możesz maksymalnie otrzymać kwotę 760 złotych. Jeśli kwota premii byłaby wyższa wówczas nadwyżkę otrzymasz w kolejnym miesiącu po spełnieniu warunku aktywności.

Uzyskana Premia pieniężna podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.