Premia 100 zł za otwarcie eKonta m w mBanku

mBank uruchomił promocję konta osobistego skierowaną do osób w wieku od 18 do 24 lat. Za otwarcie eKonta m i spełnienie warunków promocji w dwóch kolejnych miesiącach możesz otrzymać premię pieniężną w łącznej wysokości 100 zł.

W promocja „Karta i odkładanie w Twoim stylu” możesz wziąć udział, jeżeli masz pełną zdolność do czynności prawnych i nie posiadałeś lub nie byłeś współposiadaczem od 1 stycznia 2016 roku rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego i/lub rachunku oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 albo 1140 2017 .

Premia 100 zł za otwarcie eKonta m

W celu otrzymania premii powinieneś spełnić następujące wymagania:

 • w terminie do 27 sierpnia 2018 roku wypełnij wniosek o otwarcie eKonta m wraz z kartą debetową wydawaną do konta, a następnie zawrzyj umowę o konto i kartę – umowę możesz zawrzeć za pośrednictwem kuriera lub w wybranej przez Ciebie placówce mBanku.
 • w dwóch kolejnych miesiącach (w każdym z nich) następujących po miesiącu otwarcia konta wykonaj następujące czynności:
  • wykonaj minimum pięć płatności kartą na dowolną kwotę w punktach handlowo – usługowych lub w internecie,
  • załóż aktywny cel oszczędnościowy,
  • odłóż na koniec każdego miesiąca kwotę minimum 10 zł.

Za spełnienie warunków w danym miesiącu otrzymasz premię w wysokości 50 zł. Łącznie możesz otrzymać 100 zł. Premia za dany miesiąc zostanie przelana na Twoje nowo otwarte konto do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniłeś warunki promocji.

Premia zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Na czym polega aktywny cel oszczędnościowy?

Zgodnie z regulaminem promocji:

Za aktywny cel oszczędnościowy uznaje się rachunek umożliwiający regularne oszczędzanie, powiązany z kontem promocyjnym, którego saldo w ostatnim dniu miesiąca wynosi przynajmniej 10 zł.

W celu założenia rachunku oszczędnościowego musisz zalogować się na swoje konto, kolejno wybrać zakładkę Moje Finance, a następnie Moje cele. Z listy zdefiniowanych celów oszczędnościowych możesz wybrać jeden z nich lub zdefiniować swój własny cel oszczędzania. W ten sposób założyłeś swój rachunek oszczędnościowy.

Oszczędzać możesz poprzez wybór jednego z następujących sposobów:

 • Zaokrąglenie kwot do pełnych 10 zł
  Jeśli wykonasz płatność kartą, przelew lub wypłacisz gotówkę z bankomatu to wartość Twojej transakcji zostanie zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek złotych. Na przykład – zapłaciłeś kartą za zakupy 46,70 zł. mBank kwotę tą zaokrągli do 50 zł. Różnica, czyli 3,30 zł zostanie odprowadzony na Twój rachunek oszczędnościowy.
 • Stała kwota od każdej transakcji (3 – 10 zł)
  W tym sposobie oszczędzania wybierasz kwotę z przedziału 3 – 10 zł, o którą chcesz powiększyć wykonane transakcje. Po wykonaniu płatności kartą, przelewu lub wypłacie gotówki z bankomatu kartą kwota ta automatycznie zostanie przelana na konto celowe.
 • Wybrany procent wydanej kwoty z przedziału 1 – 15%
  Wybierając ten sposób oszczędzania wybierasz wartość procentową z przedziału od 1% do 15% jaką mBank ma pobrać z Twojego eKonta m i przelać na Twój cel oszczędnościowy po wykonaniu płatności kartą, przelewu lub wypłacie gotówki z bankomatu.

Podstawowe opłaty eKonta m

eKonto m skierowane jest do dwóch grup wiekowych – pierwsza grupa to osoby od 13 do 20 lat, druga grupa to osoby od 21 do 24 lat.

Podstawowe różnice w opłatach dla poszczególnych grup dotyczą opłat za obsługę karty debetowej oraz opłat za wypłatę gotówki z bankomatów.  Za otwarcie i prowadzenie konta mBank nie pobiera opłaty.

Karta wydawana jest bezpłatnie. Za jej obsługę osoby w wieku do 20 lat nic nie zapłacą. W przypadku osób w wieku 21 – 24 lat opłata nie jest pobierana, jeśli zostanie wykonanych 5 płatności kartą debetową. W przeciwnym wypadku opłata wyniesie 4 zł.

Osoby w wieku od 13 do 20 lat wypłacą za darmo gotówkę z bankomatów Euronet, Planet Cash i BZ WBK. Osoby od 21 – 24 lat za darmo wypłacą gotówkę z tych bankomatów, jeśli kwota wypłaty jest wyższa niż 50 zł. Poniżej tej kwoty opłata wyniesie 1,30 zł.

Opis eKonta m znajdziesz w tym artykule.

Podsumowanie

Promocja „Karta i odkładanie w Twoim stylu” nie jest zbyt wymagająca. Wystarczy w danym miesiącu wykonać 5 dowolnych płatności kartą i utrzymać koniec każdego miesiąca kwotę 10 zł na koncie oszczędnościowym.

Samo eKonto m jest rachunkiem darmowym dla osób do 20 roku życia. W przypadku osób od 21 do 24 lat wystarczy wykonać pięć transakcji kartą na dowolną kwotę, aby uniknąć opłaty miesięcznej za kartę.