Stówę na co chcesz dostaniesz za wyrobienie karty kredytowej BZ WBK

Stówę na co chcesz możesz otrzymać w nowej promocji Banku Zachodniego WBK. Warunkiem otrzymania premii pieniężnej o wartości 100 zł jest wyrobienie karty kredytowej BZ WBK. Promocja skierowana jest do młodych klientów Banku posiadających Konto Jakie Chcę.

W promocji mogą wziąć osoby pełnoletnie w wieku poniżej 26 lat posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Muszą ona posiadać Konto Jakie Chcę lub je założyć w trakcie trwania promocji. Z promocji wykluczone są osoby, które posiadały główną kartę kredytową w okresie od 28 lutego 2018 roku do dnia przystąpienia do promocji.

Promocja trwa do 30 czerwca 2018 roku.

Jakie warunki muszę spełnić, żeby otrzymać 100 zł?

Nagrodę w wysokości 100 zł za wyrobienie głównej karty kredytowej Banku Zachodniego WBK otrzymasz po spełnieniu następujących wymagań:

  • do 30 czerwca 2018 roku zawrzyj umowę o główną kartę kredytową,
  • w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy o kartę kredytową zarejestruj się w promocji wypełniając formularz dostępny na tej stronie Banku Zachodniego WBK,
  • w trakcie podpisywania umowy o kartę wyraź zgodę na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną,
  • najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu podpisania umowy o kartę dokonaj łącznie minimum 5 transakcji bezgotówkowych otrzymaną kartą kredytową lub mobilną kartą kredytową,
  • do dnia wypłaty premii musisz być posiadaczem lub współposiadaczem Konta Jakie Chcę.

W okresie trwania promocji możesz założyć dowolną liczbę kart kredytowych, ale tylko pierwsza karta i wydana do niej mobilna karta kredytowa będą brały udział w promocji.

Wypłata nagrody

Po spełnieniu wszystkich warunków promocji otrzymasz od Banku Zachodniego WBK informację o otrzymaniu nagrody. Informacja ta będzie się znajdować w historii rachunku oraz na wyciągu z rachunku. Bank przekaże nagrodę najpóźniej do trzeciego miesiąca licząc od daty podpisania umowy o kartę kredytową na Twoje Kont Jakie Chcę.

Pamiętaj, aby do dnia wypłaty nagrody być posiadaczem karty kredytowej oraz Konta Jakie Chcę i mieć wyrażoną zgodę na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

Nie mam Konta Jakie Chcę

Otwarcie i prowadzenie rachunku Konto Jakie Chcę jest bezwarunkowo bezpłatne. Za wydanie karty debetowej nic nie zapłacisz. Aby uniknąć opłaty miesięcznej za obsługę karty debetowej wystarczy, że wykonasz w danym miesiącu 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową.  Gotówkę ze wszystkich bankomatów w kraju wypłacisz za darmo.

Jeśli nie masz jeszcze Konta Jakie Chcę możesz, je założyć korzystając z aktualnie prowadzonej promocji „Kobieca strona Konta Jakie Chcę”. Za założenie konta i wykonanie 5 płatności kartą debetową lub BLIK’iem na łączną kwotę minimum  150 zł otrzymasz 2 vouchery o łącznej wartości 150 zł do wykorzystania w sklepie jubilerskim Ania Kruk.

Szczegółowy opis promocji znajdziesz w tym artykule.

Jeśli nie interesuje Cię udział w promocji, ale chciałbyś otworzyć Konto Jakie Chcę możesz to zrobić bezpośrednio na tej stronie Banku Zachodniego WBK.