Premia 100 zł za założenie EnveloKonta i do 200 zł za jego polecenie

W nowej akcji EnveloBanku możesz zdobyć premię 100 zł za założenie EnveloKonta wraz z kartą debetową oraz premię dodatkową 200 zł za polecenie konta 4 osobom w ramach programu poleceń. Promocja trwa do 31 lipca 2018 roku, ale może się skończyć wcześniej z uwagi na wyczerpanie limitu puli 1 800 wniosków.

Kto może wziąć udział w promocji?

W akcji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które nigdy nie posiadały EnveloKonta i nie są w trakcie procesu jego otwierania w EnveloBank. W promocji nie mogą wziąć udziału osoby, które posiadają jakikolwiek rachunek w Banku Pocztowym.

Jak otworzyć EnveloKonto i zgarnąć 100 zł?

Premię 100 zł otrzymasz po spełnieniu wszystkich poniższych wymagań:

 • do 31 lipca 2018 roku zarejestruj się na stronie promocji wypełniając prosty formularz, w którym podasz imię, nazwisko, adres e-mail oraz numeru telefonu komórkowego. Pamiętaj o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji promocji i o zaakceptowaniu regulaminu promocji.
 • na swój adres e-mailowy otrzymasz wiadomość potwierdzającą Twoją rejestrację. W wiadomości znajdziesz link aktywacyjny, który przeniesie Cię na stronę EnveloBank, gdzie złożysz wniosek o EnveloKonto i o kartę debetową.
 • do 21 sierpnia 2018 roku zawrzyj umowę o EnveloKonto wraz z EnveloKartą. Umowę możesz zawrzeć korzystając z jednego z poniższych sposobów:
  • przelew weryfikacyjny z konta w innym banku,
  • za pośrednictwem kuriera,
  • w dowolnej placówce Banku Pocztowego lub Poczty Polskiej
 • do 12 września 2018 roku wykonaj co najmniej 3 płatności kartą na łączną kwotę minimum 100 zł – nie brane są pod uwagę płatności anulowane lub zwrócone.

200 zł za polecenie EnveloKonto

Biorąc udział w promocji „EnveloKonto z premią 100 zł” możesz polecać konto swoim znajomym otrzymując 50 zł za każdego poleconego. Maksymalnie możesz polecić 4 osoby. Warunkiem uzyskania przez Ciebie premii dodatkowej jest spełnienie przez osobę poleconą warunków do otrzymania premii podstawowej.

W celu polecania EveloKonta w pierwszej kolejności wygeneruje na stronie promocji swój kod rekomendacyjny. Następnie przekaż go osobie, której chcesz polecić EnveloKonta. Osoba polecona powinna spełnić następujące wymagania:

 • zarejestrować się w promocji „EnveloKonto z premią 100 zł” podając Twoje dane – imię, nazwisko, adres e-mail i kod rekomendacyjny,
 • zawnioskować o konto i spełnić wszystkie warunki promocji „EnveloKonto z premią 100 zł” opisanej powyżej.

Przekazanie nagrody

O przyznaniu premii i premii dodatkowej zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem maila najpóźniej do dnia 21 września 2018 roku. Po otrzymaniu informacji o przyznaniu nagrody zaloguj się na swój profil nie później niż do 28 września 2018 roku i uzupełnij następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer EnveloKonta i adres zamieszkania. Premie otrzymasz na swoje EnveloKonto najpóźniej do 5 października 2018 roku pod warunkiem posiadania w dniu ich przekazania aktywnej EnveloKarty.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Rachunek EnveloKonto

Poniżej zostały przedstawione podstawowe opłaty:

 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie konta,
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 0 zł – miesięczna opłata za kartę w przypadku osób poniżej 26 lat, dla pozostałych osób opłata wynosi 5 zł, można jej uniknąć pod warunkiem zapewnienia wpływu kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł oraz wykonania przynajmniej 1 dowolnej płatności kartą debetową,
 • 0 zł – wypłaty z bankomatów w kraju,
 • 1% min. 5 zł – wypłaty z bankomatów za granicą,
 • 0 zł – wpłaty we wpłatomatach sieci Euronet,
 • 0 zł – przelewy krajowy internetowy.