Premia 120 zł za otwarcie Konta Active w eurobanku

W nowej promocji Euro Banku za założenie Konta Active możesz otrzymać premię w wysokości 120 zł. Warunkiem jej otrzymania jest aktywne korzystanie z karty debetowej.

W promocji „Zyskaj z Kontem Active” mogą wziąć udział wszystkie osoby, które nie były posiadaczem lub współposiadaczem rachunku dla osób fizycznych w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do promocji, czyli od dnia złożenia wniosku.

Premia 120 zł za otwarcie Konta Active

W celu przystąpienia do promocji powinieneś:

 • do 31 sierpnia 2017 roku wypełnić na stronie promocji formularz zgłoszeniowy  podając następujące dane: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail,
 • do dnia 15 września 2017 roku zawrzyj umowę o konto wraz z kartą debetową – umowę możesz zawrzeć przez przelew z innego banku lub za pośrednictwem kuriera.
 • przez 6 kolejnych miesięcy wykonaj w każdym z nich przynajmniej 3 płatności kartą na łączną kwotę minimum 50 zł.

Pierwsze 3 płatności powinieneś wykonać w pierwszych dwóch miesiącach następujących po miesiącu podpisania umowy o konto, kolejne w pozostałych miesiącach. Przy rozliczeniu wykonanych transakcji brane będą pod uwagę daty ich wykonania, a nie księgowania.

Premię w wysokości 20 zł otrzymasz za każdy miesiąc, w którym spełniłeś warunki promocji. Premię otrzymasz do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym warunki spełniłeś.

Zwolnienie z opłat przez okres 12 miesięcy

Zakładając konto Active w ramach promocji „Zyskaj z kontem Active” zostaniesz zwolniony przez okres 12 miesięcy z następujących opłat:

 • miesięcznej opłaty za prowadzenie konta,
 • miesięcznej opłaty za obsługę karty debetowej,
 • zwrotu opłaty za udzielenie limitu w koncie .

Szczegółowe warunki promocji znajdziesz tutaj.

 5% zwrotu w ramach Programu „Rodzina i Przyjaciele”

W ramach programu „Rodzina i Przyjaciele” polecasz znajomym Konto Active. W zamian dostajesz zwrot w wysokości 5,00% poniesionych wydatków na sport, rozrywkę i rekreację. W miesiącu możesz otrzymać maksymalnie 60 zł, a w ciągu roku maksymalnie 720 zł. Pełną informację znajdziesz w Regulaminie Programu „Rodzina i Przyjaciele”.

Podstawowe opłaty Konta Active

Poniżej zostały przedstawione podstawowe opłaty Konta Active:

 • 9,00 zł – miesięczna opłata za prowadzenie konta, opłaty możesz uniknąć zapewniając wpływy na konto w wysokości min. 1500 zł lub utrzymując średnie saldo konta w wysokości 15 000 zł,
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 4,90 zł – miesięczna opłata za obsługę karty debetowej, opłaty możesz uniknąć wykonując w danym miesiącu transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę minimum 400 zł,
 • 0 zł – wypłata z bankomatów w kraju,
 • 5 zł – wypłata z bankomatów za granicą.

Naszą analizę Konta Active znajdziesz tutaj.

Podsumowanie

Warunki promocji są bardzo proste i niezbyt wymagające. Wystarczy wykonać w danym miesiącu tylko 3 transakcje na łączną kwotę 50 zł, aby otrzymać 20 zł. Maksymalnie w ciągu 6 miesięcy można otrzymać w sumie 120 zł. Konto zakładane w promocji jest darmowe prze okres jednego roku.