Do 140 zł za otwarcie Konta z Lwem Direct lub Komfort w ING Bank Śląski

Promocja została zakończona w dniu 31 marca 2019 roku.
Wraz z Nowym Rokiem wystartowała dobrze już nam znana promocja ING Banku Śląskiego, w której za otwarcie Konta Direct lub Komfort wraz z Otwartym Kontem Oszczędnościowym możesz otrzymać premię w łącznej wysokości 140 zł. Gwarantowaną premię 100 zł otrzymasz po otwarciu konta i po wykonaniu płatności na kwotę 1 000 zł. Dwie dodatkowe premie, każda po 20 zł, otrzymasz wykonując 3 płatności BLIK i zapewniając wpływ wynagrodzenia w kwocie 1 000 zł.

Kto może wziąć udział w promocji?

W promocji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Nie mogą w niej wziąć udziału osoby, które w okresie od 28 lutego 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku były posiadaczem lub współposiadaczem jednego z następujących rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych Konta z Lwem: Direct, Komfort, Premium, Klasyczne, Student, Mobi lub PRP.

Regulamin nie wyklucza z promocji osób posiadających inny produkt Banku jak np. lokaty, karty kredytowej czy kredytu.

Premia 100 zł

W celu wzięcia udziału w promocji i otrzymania premii w wysokości 100 zł powinieneś  spełnić następujące wymagania:

  • do 31 marca 2019 roku złóż wniosek na dedykowanej stronie promocji, a następnie zawrzyj umowę o rachunek Konto z Lwem Direct lub Konto z Lwem Komfort, umowę o kartę debetową i umowę o Otwarte Konto Oszczędnościowe, nie zapomnij o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez ING Bank Śląski Twoich danych osobowych w celach marketingowych.
  • do 30 czerwca 2019 roku wykonaj płatności kartą debetową wydaną do konta lub usługą BLIK na kwotę co najmniej 1 000 zł, płatności możesz wykonać w sklepach tradycyjnych lub w internecie. Do rozliczenia nie będą brane pod uwagę transakcje wycofane lub anulowane oraz wypłaty gotówki.

Spełnienie powyższych warunków gwarantuje otrzymanie premii pieniężnej w wysokości 100 zł. Premię tą możesz powiększyć o kolejne 2o zł lub 40 zł.

Premia 140 zł czy 120 zł

Skoro masz już premię 100 zł, to teraz możesz ją powiększyć nawet o 40 zł, zyskując łącznie 140 zł.  W tym celu powinieneś spełnić w terminie do 30 czerwca 2019 roku jeden lub dwa następujące warunki:

  • wykonać przynajmniej 3 płatności Blikiem płacąc za zakupy w internecie, płatności te mogą być wykonane w ramach powyżej opisanych (20 zł),
  • zapewnić wpływ swojego wynagrodzenie w kwocie min. 1 000 zł na nowo otwarte konto. Nie będą brane pod uwagę wpłaty pochodzące z rachunków indywidualnych oraz wpłaty własne w oddziałach Banku i wpłaty we wpłatomatach Banku (20 zł).

Za wykonanie każdego z warunków otrzymasz 20 zł. Jeśli wykonasz oba wówczas otrzymasz łączną premię 140 zł, jeśli tylko jeden premia wyniesie 120 zł.

Przekazanie premii

Wypłata premii nastąpi najpóźniej do 10 lipca 2019 roku na Otwarte Konto Oszczędnościowe. W celu otrzymania premii będziesz musiał spełnić jeszcze warunek posiadania na dzień wypłaty premii konta osobistego, karty debetowej i Otwartego Konta Oszczędnościowego.

Premia zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Krótka charakterystyka Konta z Lwem Direct

Konto z Lwem Direct otwierane i prowadzone jest bezpłatnie. Karta debetowa wydawana jest bezpłatnie, ale jej miesięczna obsługa kosztuje 7 zł. Opłaty tej można uniknąć, jeżeli w danym miesiącu zostaną wykonane transakcje bezgotówkowe na kwotę nie mniejszą niż 300 zł (200 zł w przypadku osób w wieku od 18 – 26 lat).

Za wypłatę gotówki z bankomatów własnych i Planet Cash bank nie pobiera opłaty. Za pierwszą wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów w kraju nie jest pobierana opłata, natomiast każda kolejna kosztuje już 2,50 zł.

Za przelewy internetowy i za pośrednictwem bankowości mobilnej oraz za polecenie zapłaty i zlecenie stałe nie pobierane są opłaty.

Opis konta znajdziesz w tym artykule.

Konto z Lwem Komfort

Podstawową różnicą pomiędzy Kontem Direct a Kontem Komfort dotyczy opłaty za prowadzenie konta oraz opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów.

Miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 12 zł. W ramach promocji przez pierwsze 3 miesiące począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została podpisana umowa o prowadzenie konta, jest ona obniżona do 6 zł.

W przeciwieństwie do Konta z Lwem Direct wypłaty z wszystkich bankomatów na terenie kraju są bezpłatne.

Opis konta znajdziesz w tym artykule.

Podsumowanie

Promocja Konta z Lwem jest bardzo prosta i niezbyt wymagająca. Wystarczy wykonać transakcje  kartą lub Blikiem na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 000 zł. Czas na ich wykonanie masz aż do 31 czerwca 2019 roku. Dodatkowo możesz zyskać dwie premie po 20 zł spełniając dwa warunki. Jeśli 3 płatności będą płatnościami Blik wykonanymi w internecie premia wzrośnie do 120 zł. Zapewniając przelew  wynagrodzenia w kwocie nie mniejszej niż 1 000 zł zyskasz kolejne 20 zł i podniesiesz łączną premię z promocji do 140 zł.

Osoby zainteresowane kontem osobistym mają do wyboru dwa rachunki. Kontem Direct powinny się zainteresować osoby, które rzadko wypłacają gotówkę z bankomatów. I na odwrót. Konto Komfort na pewno zainteresuje osoby, które bardzo częstą z nich korzystają.