Premia 140 zł za otwarcie Konta z Lwem Direct lub Komfort w ING Bank Śląski

Promocja została zakończona w dniu 30 czerwca 2019 roku.
ING Bank Śląski ponownie wznowił dobrze znaną promocję Konta z Lwem, w której za otwarcie rachunku w wersji Direct lub Komfort wraz z Otwartym Kontem Oszczędnościowym do zyskania jest premia 140 zł. Poza założeniem konta wymagane jest aktywne korzystanie z niego.

Premia 140 zł

Otwierając Konto z Lwem w jednej z wersji: Direct lub Komfort oraz Otwarte Konto Oszczędnościowe i po wykonaniu płatności na kwotę 1 000 zł otrzymasz gwarantowaną premię 100 zł. Dodatkowo możesz otrzymać dwie premie po 20 zł każda. Po wykonaniu 3 płatności BLIK otrzymasz 20 zł. Jeśli zapewnisz wpływ wynagrodzenia w kwocie 1 000 zł otrzymasz kolejne 20 zł. Łącznie możesz zyskać 140 zł.

Kto może wziąć udział w promocji?

W promocji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Nie mogą w niej wziąć udziału osoby, które w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2019 roku były posiadaczem lub współposiadaczem jednego z następujących rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych Konta z Lwem: Direct, Komfort, Premium, Klasyczne, Student, Mobi lub PRP.

Regulamin nie wyklucza z promocji osób posiadających inne produkty Banku takie jak np. lokaty, karty kredytowe czy kredyty.

Premia 100 zł

W celu wzięcia udziału w promocji i otrzymania premii w wysokości 100 zł powinieneś  spełnić następujące wymagania:

  • do 30 czerwca 2019 roku złóż wniosek na stronie promocji, a następnie zawrzyj umowę o rachunek w wersji Konto z Lwem Direct lub Konto z Lwem Komfort, umowę o kartę debetową i umowę o Otwarte Konto Oszczędnościowe, nie zapomnij o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez ING Bank Śląski Twoich danych osobowych w celach marketingowych.
  • do 31 sierpnia 2019 roku wykonaj płatności kartą debetową wydaną do konta lub usługą BLIK na kwotę co najmniej 1 000 zł, płatności możesz wykonać w sklepach tradycyjnych lub w internecie. Do rozliczenia nie będą brane pod uwagę transakcje wycofane lub anulowane oraz wypłaty gotówki.

Spełnienie powyższych warunków gwarantuje otrzymanie premii pieniężnej w wysokości 100 zł. Premię tą możesz powiększyć o kolejne 2o zł lub 40 zł.

Premia 140 zł czy 120 zł

Skoro masz już premię 100 zł, to teraz możesz ją powiększyć nawet o 40 zł, zyskując łącznie 140 zł.  W tym celu powinieneś spełnić w terminie do 31 sierpnia 2019 roku następujące warunki:

  • wykonać przynajmniej 3 płatności Blikiem płacąc za zakupy w internecie, płatności te mogą być wykonane w ramach powyżej opisanych,
  • zapewnić wpływ swojego wynagrodzenie w kwocie min. 1 000 zł na nowo otwarte konto. Nie będą brane pod uwagę wpłaty pochodzące z rachunków indywidualnych oraz wpłaty własne w oddziałach Banku i wpłaty we wpłatomatach Banku.

Za spełnienie danego warunku otrzymasz 20 zł. Jeśli spełnisz tylko jeden z nich wówczas otrzymasz łączną premię 120 zł, jeśli spełnisz oba wówczas łączna premia wyniesie 140 zł.

Przekazanie premii

Nowością w obecnej promocji jest wypłata premii, która nastąpi w dwóch terminach. Jeśli spełnisz warunki promocji w terminie do 30 czerwca 2109 roku wypłata premii nastąpi do 7 lipca 2019 roku. Jeśli spełnisz warunki promocji w terminie do 31 sierpnia 2109 roku premię otrzymasz do 9 września 2019 roku.

Premia zostanie przelana na Otwarte Konto Oszczędnościowe. Pamiętaj, aby na dzień jej wypłaty posiadać otwarte konto osobiste wraz z kartą debetową i Otwartego Konta Oszczędnościowe.

Premia zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Krótka charakterystyka Konta z Lwem Direct

Konto z Lwem Direct otwierane i prowadzone jest bezpłatnie. Karta debetowa wydawana jest bezpłatnie, ale jej miesięczna obsługa kosztuje 7 zł. Opłaty tej można uniknąć, jeżeli w danym miesiącu zostaną wykonane transakcje bezgotówkowe na kwotę nie mniejszą niż 300 zł (200 zł w przypadku osób w wieku od 18 – 26 lat).

Za wypłatę gotówki z bankomatów własnych i Planet Cash bank nie pobiera opłaty. Za pierwszą wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów w kraju nie jest pobierana opłata, natomiast każda kolejna kosztuje już 2,50 zł.

Za przelewy internetowy i za pośrednictwem bankowości mobilnej oraz za polecenie zapłaty i zlecenie stałe nie pobierane są opłaty.

Opis konta znajdziesz w tym artykule.

Konto z Lwem Komfort

Podstawową różnicą pomiędzy Kontem Direct a Kontem Komfort dotyczy opłaty za prowadzenie konta oraz opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów.

Miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 12 zł. W ramach promocji przez pierwsze 3 miesiące począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została podpisana umowa o prowadzenie konta, jest ona obniżona do 6 zł.

W przeciwieństwie do Konta z Lwem Direct wypłaty z wszystkich bankomatów na terenie kraju są bezpłatne.

Opis konta znajdziesz w tym artykule.

Podsumowanie

Promocja Konta z Lwem jest bardzo prosta i niezbyt wymagająca. Wystarczy wykonać transakcje  kartą lub Blikiem na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 000 zł. Czas na ich wykonanie masz aż do 31 czerwca 2019 roku. Dodatkowo możesz zyskać dwie premie po 20 zł spełniając dwa warunki. Jeśli 3 płatności będą płatnościami Blik wykonanymi w internecie premia wzrośnie do 120 zł. Zapewniając przelew  wynagrodzenia w kwocie nie mniejszej niż 1 000 zł zyskasz kolejne 20 zł i podniesiesz łączną premię z promocji do 140 zł.

Osoby zainteresowane kontem osobistym mają do wyboru dwa rachunki. Kontem Direct powinny się zainteresować osoby, które rzadko wypłacają gotówkę z bankomatów. I na odwrót. Konto Komfort na pewno zainteresuje osoby, które bardzo częstą z nich korzystają.