Premia do 150 zł za Konto Internetowe Citi Priority w Citibanku

Promocja została zakończona w dniu 30 maj 2019 roku.
Citibank uruchomił drugą edycję promocji konta internetowego Citi Priority, w której do zyskania jest premia do 150 zł oraz preferencyjne warunki prowadzenia konta. Dodatkowym bonusem jest zwrot w wysokości 4% prowizji pobranej za przewalutowanie poleceń przelewu .

Kto może skorzystać z promocji?

W promocji „Zyskaj do 150 zł i premię walutową z kontem internetowym Citi Priority – edycja 2” możesz wziąć udział, jeśli posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych i po dniu 1 stycznia 2017 roku nie byłeś posiadaczem dowolnego produktu, w tym konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego, w Citibanku.  Warunek ten dotyczy również współposiadaczy rachunków i pełnomocników do konta.

Premia do 150 zł

W celu zgarnięcia premii 150 zł musisz spełnić następujące wymagania:

 • najpóźniej do 30 maja 2019 roku:
  • zarejestruj się na stronie promocji podając swoje imię, nazwisko, numer telefonu, email i PESEL,
  • zawrzyj umowę o konto Citi Priority,
  • w trakcie zawierania umowy o konto wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
 • przez 5 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym otworzyłeś konto, w każdym z nich, zapewnij wpływ z tytułu wynagrodzenia za umowę o pracę, emerytury lub renty przekazywany przez pracodawcę lub organ emerytalno-rentowy w kwocie nie mniejszej niż 2 000 zł.

Wpływ na konto nie może pochodzić:

 • z rachunków Citibanku prowadzonych dla klientów indywidualnych
 • z Twojego rachunku prowadzonego w innym banku,
 • z wpłaty własnej w oddziałach Banku lub wpłatomatach Banku.

Przekazanie premii

Za każdy miesiąc, w którym spełniłeś wymagania promocji, otrzymasz nagrodę w wysokości 30 zł. Łącznie za okres 5 miesięcy możesz otrzymać 150 zł. Nie spełnienie warunków w jednym miesiącu nie wyklucza otrzymania nagrody w kolejnym miesiącu.

Nagrodę otrzymasz w każdym kolejnym miesiącu następującym po miesiącu, w którym spełniłeś warunki do jej otrzymania. Warunkiem wypłacenia premii  jest posiadanie aktywnego konta i utrzymanie wyrażonych zgód. Nagroda zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Bonus za transakcje walutowe

Osoby wykonujące przelewy walutowe mogą skorzystać z dodatkowego bonusu jakim jest zwrot prowizji za przelewy z konta w walucie obcej. Premia będzie wypłacana przez okres 12 miesięcy następujących po miesiącu, w którym zostało otwarte Konto internetowe Citi Priority. Wysokość premii odpowiada marży pobranej przez Bank (0,8% dla franków szwajcarskich w dniach roboczych oraz 4% dla pozostałych walut). Warunkiem otrzymania zwrotu jest z złożenie przynajmniej jednego zlecenia płatniczego. Maksymalna miesięczna kwota od jakiej możesz otrzymać premię wynosi 20 000 zł.

Konto Internetowe Citi Priority

W ramach promocji otrzymasz również preferencyjne warunki prowadzenia konta, które będą obowiązywać do końca czerwca 2021 roku. Warunki te dotyczą następujących opłat:

 • 0 zł – prowadzenie konta,
 • 0 zł – obsługa karty wydawanej do konta,
 • 0 zł – 3 pierwsze przelewy natychmiastowe Express Elixir w danym miesiącu kalendarzowym.

Darmowe są przelewy krajowe za pośrednictwem internetu oraz wpłata gotówki z bankomatów za granicą. W przypadku bankomatów krajowych gotówkę wypłacisz bez ponoszenia opłaty, pod warunkiem, że wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną. Brak zgody spowoduje naliczenie opłaty za każdą wypłatę w wysokości 7 zł.

Citibank zastrzegł sobie, że pewne opłaty i usługi w przypadku konta internetowego mogą być wyższe niż w przypadku konta standardowego.Głównie chodzi tu o wszystkie operacje wykonywane poza bankowością internetową. Dotyczy to na przykład takich usług jak:

 • miesięczna opłata za dostęp do bankowości telefonicznej,
 • zlecenie przelewu (w złotych lub w walucie obcej) przez telefon lub w oddziale,
 • wpłata lub wypłaty gotówki w placówce Banku.

Jeśli nie korzystasz z usług telefonicznych lub nie korzystasz z usług w oddziałach Citibanku Konto internetowe będzie całkowicie darmowe. Pod warunkiem wyrażenia wymaganych zgód.

Przydatne dokumenty: