Premia 200 zł za otwarcie i aktywne korzystanie z Konta 360° w Banku Millennium

Ruszyła nowa promocja kont osobistych w Banku Millennium. Za otwarcie Konta 360° lub Konta 360° Student do zgarnięcia jest premia pieniężna w wysokości 200 zł. Warunkiem jej otrzymania jest zasilenie konta kwotą  1 000 zł oraz wykonanie jednej płatności kartą debetową w sierpniu i wrześniu 2018 roku.

W promocji Ustrzel 200 zł z Bankiem Millennium S.A. mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które nie miały do tej pory żadnego kontaktu z Bankiem Millennium. Wyłączone są nie tylko osoby, które posiadały jakikolwiek produkt banku, ale także osoby które miały w przeszłości zawartą jakąkolwiek umowę z Bankiem Millennium.

Warunek ten dotyczy także współposiadaczy, pełnomocników, przedstawicieli ustawowych, opiekunów lub kuratorów posiadacza rachunku oraz użytkowników kart pre-prepaid, dodatkowych kart kredytowych, poręczycieli kredytów lub posiadaczy jednostek Millennium TFI.

Z promocji wykluczone są również osoby, które uczestniczyły już we wcześniejszych akcjach promocyjnych Konta 360° lub Konto 360° Student i osoby, które złożyły wniosek o konto i jest on w trakcie procesowania przez Bank.

Do promocji można przystąpić do 27 lipca 2018 roku.

Jak zgarnąć premię pieniężną 200 zł?

W celu otrzymania premii pieniężnej o wartości 200 zł powinieneś spełnić następujące wymagania:

 • do 27 lipca 2018 roku:
  • złóż wniosek o Konto 360° lub Konto 360° Student  za pośrednictwem strony promocji podając imię, nazwisko oraz adres email,
  • składając wniosek wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bank w celach marketingowych  i zaakceptuj regulamin promocji,
 • do 3 sierpnia 2018 roku podpisz umowę o prowadzenie wybranego rachunku,
 • w sierpniu i październiku 2018 roku, w każdym z tych miesięcy:
  • zasil nowo otwarte konto kwotą co najmniej 1 000 zł,
  • wykonaj przynajmniej jedną płatność bezgotówkową kartą debetową lub za pomocą usługi BLIK w punktach handlowo – usługowych.

Kiedy otrzymam nagrodę?

Jeżeli spełniłeś wszystkie warunki promocji nagrodę otrzymasz na swoje nowo otwarte konto najpóźniej do 15 października 2018 roku. Pamiętaj, aby do dnia otrzymania nagrody nie zamykać konta.

Nagroda zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Charakterystyka Konta 360° i Konta 360° Student

Opłaty za prowadzenie Konta 360°, obsługę karty debetowej oraz za wypłatę gotówki z bankomatów na terenie kraju uzależnione są od spełnienia warunku bezpłatności konta. Polega on na zapewnieniu w danym miesiącu kalendarzowym wpływu na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł i wykonaniu jednej płatności kartą debetową lub usługą BLIK.

Jeżeli kryteria powyższe spełnisz wówczas Bank nie pobiera opłaty za otwarcie i prowadzenie konta, za obsługę karty debetowej i za wypłatę gotówki z bankomatów na terenie kraju.

Nie spełnienie warunków bezpłatnego konta spowoduje, że miesięczna opłata za prowadzenie konta wyniesie 8 zł, a za miesięczną obsługę karty zapłacisz 7 zł. Opłaty za wypłaty gotówki z bankomatów będą wyglądać następująco:

 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach Banku Millennium,
 • 1 zł – wypłata gotówki z bankomatów BZ WBK i Cash4You,
 • 5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju.

Konto 360° Student

Konto 360° Student przeznaczone jest dla osób od 18 do 26 roku życia. W odróżnieniu od Konta 360° Bank nie wymaga zapewnienia wpływu na konto jakiejkolwiek kwoty.  Wystarczy tylko wykonać jedną transakcję kartą debetową lub płatność BLIK, aby prowadzenie rachunku, miesięczna obsługa karty debetowej i wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą były darmowe.

Opis Konta 360° znajdziesz w tym artykule.