Premia 100 zł za wpływ na Konto Maksymalne i 150 za płatności kartą w BGŻ BNP Paribas

Wystartowała kolejna promocja Konta Maksymalnego. Do zdobycia jest premia o łącznej wartości 250 zł.  Pierwszą z nich o wartości 100 zł otrzymasz za otwarcie rachunku i  za zapewnienie wpływu na konto. Kolejne 150 zł zyskasz aktywnie korzystając z karty debetowej.

Premię o wartości 100 zł otrzymasz od organizatora promocji „Premia za regularność” firmy Ad Astra po otwarciu Konta Maksymalnego i zapewnieniu w 3 kolejnych miesiącach wpływu na konto  w kwocie co najmniej 1 000 zł. Otwierając Konto Maksymalne przystąpisz jednocześnie do promocji „Premia za aktywność” w ramach której możesz zgarnąć premię do 150 zł aktywnie korzystając z karty debetowej.

W promocji „Premia za regularność” możesz wziąć udział, jeśli jesteś osobą pełnoletnią oraz nie jesteś stroną umowy ramowej zawartej z BGŻ BNP Paribas i w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku o konto nie byłeś posiadaczem lub współposiadaczem konta osobistego w BGŻ BNP Paribas .

Promocja będzie trwać do osiągnięcia limitu rejestracji 1 000 zgłoszeń, lecz nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 roku.

Jak zyskać 100 zł premii?

W celu zdobycia premii 100 zł musisz w terminie do 31 sierpnia 2018 roku spełnić następujące wymagania:

  • zarejestrować się na stronie promocji podając imię, nazwisko, telefon, e-mail i PESEL – wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Ad Astrę, zgodę na przekazywanie Twoich danych przez Bank organizatorowi promocji w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia oraz zaakceptuj regulamin,
  • po otrzymaniu e-maila potwierdzającego przystąpienie do promocji, złóż wniosek o Konto Maksymalne wraz z kartą debetową wykorzystując do tego celu link zawarty w e-mailu.

Najpóźniej do 17 września 2018 roku zawrzyj umowę ramową o Konto Maksymalne i kartę za pośrednictwem kuriera.

We wrześniu, październiku i listopadzie 2018 roku, w każdym z tych miesięcy, zapewnij wpływ na Konto Maksymalne kwoty min. 1 000 zł. Wpływ może pochodzić z dowolnego rachunku z innego banku. Nie może to być przelew z rachunku w BGŻ BNP Paribas, w tym z rachunku w BGŻOptima i nie może to być wpłata gotówkowa.

Przekazanie nagrody

O przyznaniu nagrody zostaniesz powiadomiony najpóźniej do 17 grudnia 2018 roku. Informację otrzymasz na Twój adres e-mail podany podczas rejestracji.  Do 27 grudnia 2018 roku musisz się zalogować na stronie promocji i podać  numer nowo otwartego konta. Premię otrzymasz na swoje Konto Maksymalne do 31 grudnia 2018 roku. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

150 zł za aktywne korzystanie z karty

Składając wniosek o Konto Maksymalne możesz wziąć udział w promocji „Premia za aktywność”, której organizatorem jest BGŻ BNP Paribas. Promocja polega na aktywnym korzystaniu z karty debetowej. Za każdą transakcję bezgotówkową wykonaną w sklepach usługowo – handlowych i w internecie o wartości 5 zł otrzymasz premię 1 zł. Maksymalnie w danym miesiącu możesz otrzymać 25 zł. Premia będzie wypłacana przez okres 6 miesięcy, co oznacza, że łączna premia wyniesie 150 zł.

Wypłata premii uzależniona jest od spełnienia jeszcze jednego warunku. W każdym z 6 miesięcy kalendarzowych musisz wykonać 5 transakcji bezgotówkowych kartą na łączną kwotę nie mniejszą niż 300 zł.

Opis promocji znajdziesz w tym artykule.

Konta Maksymalne – najważniejsze opłaty

Najważniejsze opłaty Konta Maksymalnego przedstawiają się następująco:

  • 0 zł – otwarcie i prowadzenie konta,
  • 0 zł – wydanie karty debetowej,
  • 0 zł – miesięczna opłata za użytkowanie karty debetowej w przypadku osób do 26 lat, dla osób powyżej 26 lat będzie ono również darmowe pod warunkiem wykonania płatności kartą na kwotę min. 300 zł w miesiącu poprzedzającym opłatę , jeżeli warunek nie zostanie spełniony opłata wyniesie 12 zł.
  • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów w kraju i za granicą.

Opis Konta Maksymalnego znajdziesz w tym artykule.