150 zł na zakupy do Biedronki i 300 zł za płatności mobilne w promocji Konta Optymalnego

W nowej promocji Konta Optymalnego do zdobycia jest bon o łącznej wartości 150 zł na zakupy do sklepu Biedronka.  Kolejne 300 zł zostanie wypłacone w postaci zwrotu za wykonane płatności mobilne. W promocji przewidziano otwarcie tylko 1 500 kont.

Warunkiem otrzymania premii o łącznej wartości 150 zł jest zapewnienie w każdym z trzech kolejnych miesięcy wpływu na konto kwoty 1 000 zł, wykonanie transakcji bezgotówkowych kartą wydaną do konta na łączną kwotę 200 zł i wykonanie jednego przelewu za pośrednictwem aplikacji mobilnej GOmobile lub Android Pay.

Przystępując do promocji Ad Astry stajemy się równocześnie uczestnikami promocji „Mobilna premia 2″prowadzonej przez BGŻ BNP Paribas.  Warunkiem otrzymania premii w wysokości 300 zł jest aktywne korzystanie z aplikacji mobilnych GOmobile i Android Pay.  Za jedną transakcję otrzymamy 1 zł, w miesiącu możemy otrzymać maksymalnie 25 zł, a w roku 300 zł.

W promocji „Bonus na zakupy” możemy wziąć udział, jeśli w okresie w okresie 36 miesięcy przed przystąpieniem do niej, nie byliśmy posiadaczami lub współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas – dotyczy to również okresu przed połączeniem BGŻ i BNP Paribas.

Promocja będzie trwać do osiągnięcia limitu rejestracji 1 500 zgłoszeń, lecz nie dłużej niż do 18 marca 2018 roku.

Premia 150 zł w promocji „Bonus na zakupy”

Warunkiem udziału w promocji „Bonus na zakupy” jest spełnienie następujących wymagań:

 • najpóźniej do 18 marca 2018 roku (najlepiej jak najwcześniej, ponieważ pula kont jest ograniczona) musimy:
  • zarejestrować się na stronie promocji podając imię, nazwisko, telefon, email i PESEL i akceptując:
   • zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych przez Ad Astrę,
   • zgodę na przekazywanie naszych danych przez Bank organizatorowi promocji w zakresie niezbędnym do realizacji promocji,
   • regulamin promocji,
  • w e-mail’u potwierdzającym nasze przystąpienie do promocji, klikamy w link, który przeniesie nas na stronę BGŻ BNP Pariobas, gdzie złożymy wniosek o Konto Optymalne wraz z kartą debetową.
 • do 31 marca 2018 roku musimy podpisać umowę ramową o Konto Optymalne i kartę debetową, umowę do podpisania dostarczy nam kurier,
 • w kwietniu, maju i czerwcu 2018 roku – w każdym z tych miesięcy – musimy:
  • zapewnić wpływ na konto kwoty o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 zł,
  • wykonać transakcje bezgotówkowe kartą wydaną do konta w sklepach usługowo – handlowych na łączną kwotę nie mniejszą niż 200 zł,
  • wykonać przynajmniej jeden przelew za pośrednictwem aplikacji mobilnej GOmobile.

Po spełnieniu wszystkich powyższych wymagań otrzymamy premię w łącznej wysokości 150 zł. Za spełnienie warunków w danym miesiącu otrzymamy 50 zł. .

O przyznaniu nagrody zostaniemy powiadomieni za pośrednictwem informacji przesyłanej na podany pod czas rejestracji e-mail. Informacje te otrzymamy w terminach do 18 czerwca, 18 sierpnia i 17 października 2018 roku. Przekazanie poszczególnych nagród nastąpi za pośrednictwem wiadomości SMS do 29 czerwca , 31 sierpnia i 31 października 2018 roku.

Do dnia przekazania ostatniej nagrody musimy posiadać Konto Optymalne i kartę debetową. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

300 zł w promocji „Mobilna Premia 2”

Otwierając Konto Optymalne w promocji Ad Astry zostajemy jednocześnie uczestnikami promocji prowadzonej przez BGŻ BNP Paribas  „Mobilna Premia 2”. Warunki tej promocji są bardzo proste. Musimy przez okres 12 miesięcy wykonywać dowolne płatności za pośrednictwem następujących aplikacji mobilnych:

 • Android Pay – aplikacja umożliwiająca płatności zbliżeniowe telefonem z systemem operacyjnym Android,
 • GOmobile – aplikacja instalowana na urządzeniach mobilnych z oprogramowaniem Android lub iOS za pośrednictwem której możesz robić przelewy (nie obejmuje BLIK i zakładanie lokat).

Za każdą transakcję otrzymamy premię w wysokości 1 zł. W ciągu miesiąca możemy otrzymać maksymalnie 25 zł. Ponieważ premia będzie wypłacana przez okres 12 miesięcy w sumie możemy zarobić 300 zł. Premię za dany miesiąc otrzymamy do 8 dnia kalendarzowego kolejnego miesiąca.

Uwaga! Wykonując w danym miesiącu wiele przelewów na ten sam rachunek aplikacją GOmobile premię otrzymamy tylko za pierwszy przelew.

Opis promocji znajdziesz w artykule Mobilna Premia 300 zł za płatności mobilne w BGŻ BNP Paribas

Najważniejsze opłaty Konta Optymalnego

BGŻ BNP Paribas nie pobiera opłaty za otwarcie i prowadzenie Konta Optymalnego. Również nie pobierana jest opłata za wydanie i miesięczną obsługę karty debetowej. Gotówkę wypłacimy bez opłat tylko w bankomatach własnych Banku i sieci Planet Cash. Za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów w kraju będziemy musieli zapłacić 5 zł.

Dokładny opis konta znajduje się w artykule  Konto Optymalne w BGŻ BNP Paribas.

Podsumowanie

Nowa promocja duetu Ad Astra i BGŻ BNP Paribas promująca Konto Optymalne jest bardzo atrakcyjna, ale otrzymanie nagrody w kwocie 450 zł będzie wymagało trochę czasu i aktywności ze strony uczestnika promocji.

Za zapewnienie wpływu na konto kwoty 1 000 zł, wykonanie transakcji kartą na kwotę 200 zł i jeden przelew aplikacją mobilną GOmobile w danym miesiącu uczestnik promocji otrzyma pierwszą nagrodę w wysokości 150 zł.

Kolejną nagroda w wysokości 300 zł będzie wypłacana przez okres 12 miesięcy. Wystarczy wykonywać przelewy za pośrednictwem aplikacji Android Pay lub GOmobile. Jeden przelew to 1 zł. Maksymalnie w jednym miesiącu można zarobić 25 zł, a w ciągu roku 300 zł.

Bardzo dużym plusem Konta Optymalnego jest brak opłat za obsługę konta i karty debetowej. Jest to bardzo ważne, ponieważ uczestnik promocji będzie musiał utrzymywać konto przez okres 12 miesięcy, żeby zgarnąć całą pulę nagród. Minusem konta jest wysoka opłata za wypłatę gotówki z bankomatów nie należących do Banku i Planet Cash.