Premia 50 zł dla obecnych klientów T-Mobile Usługi Bankowe

T-Mobile Usługi Bankowe uruchomił promocję dla mało aktywnych posiadaczy swoich rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych. W ramach promocji, po spełnieniu warunku wpływu na konto i wykonaniu trzech transakcji bezgotówkowych, mogą oni otrzymać premię w wysokości 50 zł.

Celem promocji T-Mobile Usługi Bankowe jest zaktywizowanie dotychczasowych posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych, którzy w ostatnich miesiącach korzystali z niego w ograniczonym zakresie lub w ogóle nie korzystali. Teraz dokonując przelewu środków na swój rachunek i wykonując trzy transakcje bezgotówkowe mogą otrzymać premię o łącznej wartości 50 zł. Promocja trwa do dnia 31  marca 2017 roku.

Kto może wziąć udział w promocji?

W promocji mogą wziąć udział posiadacze lub współposiadacze Konta Freemium lub Konta Premium (posiadający wydaną do nich kartę debetową) i na rachunki których:

 • w grudniu 2016 nie wpłynęły środki pochodzące z wynagrodzenia, stypendium, z tytułu renty lub emerytury lub,
 • łączna kwota wpływów w październiku, listopadzie i grudniu 2016 roku była mniejsza niż 500 zł w każdym z tych miesięcy.

Dodatkowo muszą oni spełnić następujące warunki:

 • mieć wyrażone lub wyrazić i nie odwoływać zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na weryfikację historii zobowiązań – zgody można wyrazić za pośrednictwem Bankowości Internetowej, Contact Center lub w placówce Banku,
 • zaakceptować regulamin promocji – można to zrobić za pośrednictwem Bankowości Internetowej lub w Contact Center.

Jak otrzymać premię w wysokości 50 zł?

Warunki uzyskania premii zależą od sposobu wpływu środków na konto – czy będzie to wpływ wynagrodzenia, stypendium, emerytury lub renty czy wpływ środków w wysokości 2 000 zł.

Wpływ wynagrodzenia, stypendium, emerytury lub renty

Premia w wysokości 50 zł zostanie przyznana po spełnieniu następujących warunków:

 • zapewnienia wpływu z tytułu wynagrodzenia, stypendium, renty lub emerytury – wpływ ten musi zostać zaksięgowany w trakcie trwania promocji,
 • wykonania trzech transakcji bezgotówkowych kartą debetową.

Premia zostanie przelana na konto najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym warunki zostały spełnione.

Wpływ na konto w wysokości 2000 zł

Osoby, które nie mogą zapewnić wpływu wynagrodzenia na swoje konto mogą skorzystać z drugiego wariantu promocji dokonując wpływu kwoty w wysokości 2 000 zł pochodzącej z konta innego banku. W tym przypadku premia wynosić będzie również 50 zł, ale zostanie wypłacona w trzech ratach (25 zł + 15 zł + 10 zł) za trzy kolejne miesiące. W każdym z tych miesięcy należy spełnić następujące warunki:

 • zapewnić wpływ na rachunek kwoty 2 000 zł (pierwszy wpływ musi nastąpić w okresie promocji tj. do dnia 31 marca 2017 roku),
 • wykonać trzy transakcje bezgotówkowe kartą debetową.

Niespełnienie warunku w którymś z miesięcy skutkuje utratą premii za ten i kolejne miesiące.

T-Mobile Usługi Bankowe dopuszcza możliwość uzyskania całkowitej premii, o ile w kolejnych miesiącach nastąpi wpływ na konto wynagrodzenia, stypendium, renty lub emerytury. Kwota wypłaconej premii zostanie pomniejszona o dotychczas wypłacone premie miesięczne.

Premie będą przekazywane na konto najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym warunki zostały spełnione.

Wykonując transakcje bezgotówkowe należy pamiętać, że do uzyskania premii nie są wliczane

Transakcje Kartą zrealizowane w punktach posiadających MCC (Merchant Category Code) równy:

 • a. 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne;
 • b. 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska);
 • c. 4111, określający m.in. usługi transportowe,
 • d. 6012, określający instytucje finansowe;
 • e. 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
 • f. 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
 • g. 4829, określający internetowe przekazy pieniężne. h. 4900, określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne.
Regulamin promocji znajdziesz pod tym adresem.

Konto Freemium – podstawowe parametry rachunku

 • 0% – oprocentowanie rachunku.
 • 0 zł – otwarcie konta,
 • 0 zł – miesięczna opłata za prowadzenie konta.
 • 0 zł – wydanie karty debetowej MasterCard,
 • 6 zł – miesięczna opłata za użytkowanie karty – opłata nie zostanie pobrana, jeżeli w ciągu miesiąca zostaną wykonane transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę większą niż 200 zł,
 • 0 zł – wypłata i wpłata gotówki w Placówce T-Mobile UB.
 • 0 zł – przelew internetowy i za pośrednictwem bankowości mobilnej i telefonicznej,
 • 6 zł – przelew natychmiastowy Express Elixir.
 • 5 zł – przelew internetowy do krajów europejskich SEPA,
 • 0 zł – utworzenie, modyfikacja, odwołanie i realizacja zlecenia stałego przez Internet.
 • 0 zł – utworzenie, modyfikacja, odwołanie i realizacja polecenia zapłaty.
 • 0 zł – trzy pierwsze wypłaty gotówki z bankomatów w kraju i za granicą, każda kolejna 6 zł,
 • 0 zł – pierwsza wpłata w dowolnym wpłatomacie, każda kolejna wpłata 0,5% kwoty wpłaty min. 1 zł,
 • zwrot 5% kwoty wydatków za zakupy (moneyback), maksymalnie 15 zł w miesiącu/ 180 zł w roku.

Wniosek o Konto Freemium możesz złożyć na tej stronie.

Konto Premium

Konto Premium w stosunku do konta Freemium różni się trzema następującymi opłatami:

 • 18,90 zł – miesięczna opłata za prowadzenie konta, opłaty można uniknąć wykonując w danym miesiącu transakcje bezgotówkowe na kwotę minimum 500 zł,
 • 0 zł – miesięczna opłata za użytkowanie karty debetowej,
 • 0 zł – wpłata w dowolnym wpłatomacie,
 • zwrot 5% kwoty wydatków za zakupy (moneyback), maksymalnie 30 zł w miesiącu/ 360 zł w roku.

Tabelę opłat i prowizji znajdziesz tutaj.

Wniosek o Konto Premium możesz złożyć na tej stronie.

Podsumowanie

Promocja T-Mobile Usługi Bankowe nie jest zbyt wymagająca. Bank stworzył dwie propozycje pozostawiając wybór jednej z nich swoim klientom.

Promocja z wynagrodzeniem pozwoli szybko uzyskać premię, ale wymaga wpływu wynagrodzenia, stypendium, renty lub emerytury co może zniechęcić osoby już je przelewające na konto w innym banku. Dla nich korzystniejszy może okazać się druga propozycja, czyli wpływ kwoty 2 000 zł z innego banku. Jedynym jej minusem jest okres w jakim otrzymają całą premię.

Dodaj komentarz

  Subscribe  
Powiadom o