Premia dla firmy 600 zł za bankowanie z Idea Bank

Idea Bank zmienił dotychczasowe warunki promocji dla osób prowadzących działalność gospodarczą „Premiowanie za bankowanie”. Za otwarcie Konta Firma To Ja i aktywne korzystanie z niego zostanie przyznana premia dla firmy w wysokości 600 zł.

Promocja „Premiowanie za bankowanie” skierowana jest do osób prowadzących działalność gospodarczą i nieposiadających konta firmowego w Idea Bank oraz do obecnych mało aktywnych klientów banku. Warunkiem udziału w promocji jest założenie rachunku firmowego Konto Firma To Ja wraz z bankowością elektroniczną Idea Cloud.

Nowi klienci chcąc wziąć udział w promocji powinni złożyć wniosek o otwarcie konta wraz z usługą bankowości elektronicznej w oddziale banku lub na stronie internetowej Idea Bank. Po podpisaniu umowy powinni zalogować się do serwisu Idea Cloud i aktywować promocję „Premiowanie za bankowanie”.

Posiadacze rachunku firmowego w Idea Bank mogą przystąpić do promocji logując się do bankowości elektronicznej i aktywując promocję w systemie transakcyjnym Idea Cloud. Obecni klienci muszą jednak spełniać następujące warunki:

 • w momencie przystąpienia do promocji wiąże ich Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Banku S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzony dnia 1 lipca 2016 roku,
 • są użytkownikami bankowości elektronicznej,
 • w okresie 3 miesięcy poprzedzających promocję:
  • nie został odnotowany żaden wpływ zewnętrzny – dotyczy przelewów, wpłat gotówkowych we wpłatomacie (nie dotyczy przelewów z rachunków uczestnika promocji w innych bankach),
  • nie zostały wykonane przelewy na łączną kwotę 1 000 zł,
  • brak było transakcji bezgotówkowych kartą debetową w wysokości 400 zł,
  • nie odnotowano przelewów do ZUS lub US.

600 zł premia dla firmy za bankowanie

Premia dla firmy w ramach promocji przyznawana jest za wykonanie określonych czynności i transakcji. Bank będzie analizował ich wykonanie na koniec każdego miesiąca kalendarzowego w następującej kolejności:

1. Utrzymywanie średniego miesięcznego salda na rachunku:

 • 10 zł netto – średnie saldo od 5 000,01 zł do 10 000 zł,
 • 20 zł netto – średnie saldo powyżej 10 000,01 zł do 15 000 zł,
 • 30 zł netto – średnie saldo powyżej 15 00,01 zł do 30 000 zł,
 • 40 zł netto – średnie saldo powyżej 30 000,01 zł.

2. Wpłata gotówki we wpłatomacie

 • 20 zł netto – od każdej wpłaty nie niższej niż 1 000 zł.

3. Przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego

 • 30 zł netto –  od pierwszego przelewu w miesiącu na kwotę nie mniejszą niż 250 zł.

4. Wystawienie i opłacenie faktury poprzez bankowość elektroniczną

 • 20 zł netto – za każdą wystawioną i opłaconą fakturę na kwotę nie niższą niż 100 zł.

Maksymalna łączna miesięczna wartość premii nie może przekroczyć 50 zł netto. Jeśli kwota ta zostanie przekroczona Bank nie będzie jej dalej naliczał. Nadwyżka nie przechodzi na kolejny miesiąc. Premia dla firmy będzie naliczana przez okres 12 miesięcy licząc od momentu przystąpienia do promocji. Łączna kwota premii nie może być wyższa niż 600 zł netto.

Premia będzie wypłacana w formie przelewu na rachunek Konto Firma To Ja do każdego 10 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Bank dokonana sprawdzenia należnej premii.

Z regulaminem promocji zapoznasz się na tej stronie. Promocja trwa do odwołania.

Wniosek o Konto możesz złożyć na tej stronie Idea Bank.

Konto Firma To Ja

Konto Firma To Ja to podstawowy rachunek dla firm oferowany przez Idea Bank. Rachunek otwierany jest bezpłatnie i za jego obsługa nic nie kosztuje przez okres 2 latod jego założenia. Po tym okresie obsługa rachunku będzie darmowa, jeżeli w danym miesiącu zostanie wykonany przelew do ZUS lub właściciel rachunku będzie miał aktywną umowę leasingu zawartą z Idea Getin Leasing S.A.

Karta debetowa wydawana jest bezpłatnie, ale jej miesięczna obsługa kosztuje 8 zł. Opłaty można uniknąć, jeśli w danym miesiącu zostaną nią wykonane transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę nie mniejszą niż 400 zł lub zostanie dokonana wpłaty we wpłatomacie kwoty nie niższej niż 1 000 zł.

Gotówkę za darmo można wypłacić w bankomacie w oddziale Idea Banku. Z pozostałych bankomatów w kraju tylko 5 pierwszych wypłat jest darmowych, za każdą kolejną wypłatę trzeba zapłacić 5 zł.

Sprawdź szczegółowy opis rachunku Konto FIRMA TO JA.