Premia do 1620 zł za otwarcie i aktywne korzystanie z iKonta Biznes w Alior Bank

Wystartowała trzecia już edycja „Zgarnij Premię z iKonto Biznes Alior Banku” dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w której za założenie iKonta Biznes i wpływ na rachunek kwoty 500 zł do zgarnięcia jest premia w wysokości 120 zł. Dodatkowo można zarobić do 1 500 zł korzystając z równoległej promocji „1 500 zł dla firm”.

Organizatorem promocji „Zgarnij Premię z iKonto Biznes Alior Banku – 3 edycja” jest spółka Bonnier Business Polska sp. z o.o. – właściciel portalu Bankier.pl i to ona wypłaci premię 120 zł. Uczestnicy promocji mogą wziąć udział w prowadzonej od dłuższego czasu promocji Alior Banku „1 500 zł dla firm”.

Do kogo skierowana jest promocja?

Promocji „Zgarnij Premię z iKonto Biznes Alior Banku – 3 edycja” skierowana jest do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które nie posiadały dotychczas żadnego rachunku firmowego dla danego numeru NIP w Alior Bank.

Jak zyskać 120 zł?

W celu uzyskania premii 120 zł powinieneś spełnić następujące wymagania:

 • do 15 października 2018 roku zarejestruj się na stronie promocji,
 • po otrzymaniu maila kliknij w zawarty w nim link, który przeniesie Cię na stronę Alior Banku, na której złożysz wniosek o iKonto Biznes – pamiętaj o wyrażeniu zgód na przekazanie przez Alior Bank informacji organizatorowi promocji firmie Bonnier w zakresie niezbędnym do realizacji promocji, w tym wypłaty premii,
 • w terminie 30 dni od dnia wysłania wniosku zawrzyj umowę o rachunek firmowy iKonto Biznes,
 • w terminie 60 dni od dnia otwarcia iKonta  dokonaj wpłaty na konto łącznej kwoty w wysokości 500 zł.

Nagrodę pieniężną  w wysokości 120 zł otrzymasz po spełnieniu wszystkich powyższych wymagań. O jej przyznaniu zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem maila najpóźniej do 28 lutego 2019 roku. W ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania maila powinieneś zalogować się na stronie promocji i uzupełnić swoje dane, a przede wszystkim podać numer nowo otwartego rachunku. Premię otrzymasz w ciągu 14 dni roboczych od dnia powiadomienia o jej przyznaniu. Do dnia wypłaty premii musisz posiadać iKonto Biznes.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

1 500 zł premii za aktywność

Biorąc udział w promocji „Zgarnij Premię z iKonto Biznes Alior Banku – 3 edycja” możesz wziąć udział w prowadzonej przez Alior Bank promocji „1 500 zł dla firm”. Za każdą aktywność w danym miesiącu możesz otrzymać określoną premię. Łączna premia z wszystkich aktywności w danym miesiącu wynosi 155 zł. Maksymalnie możesz otrzymać tylko 125 zł. Poniżej została przedstawiona lista wszystkich premiowanych aktywności w danym miesiącu:

 • 25 zł za pierwszy przelew do ZUS w wysokości min. 250 zł,
 • 25 zł za pierwszy przelew do US w wysokości min. 500 zł,
 • 10 zł za przelew SEPA w wysokości min. 100 EUR,
 • 10 zł za pierwszy przelew natychmiastowy w wysokości min. 500 zł,
 • 10 zł za transakcje bezgotówkowe kartą lub kartami wydanymi do rachunku w łącznej kwocie min. 500 zł wykonane w punktach usługowo-handlowych,
 • 10 zł za skorzystanie z oferty terminali za pośrednictwem Alior Banku – premia zostanie naliczona, jeżeli na rachunek wpłynie kwota min. 5 000 zł z tytułu przetworzenia transakcji kartowych, pochodzących z uznań na terminalach First Data Polska,
 • 15 zł za skorzystanie z oferty kas fiskalnych Alior Banku – premia zostanie naliczona, jeżeli na rachunek wpłynie bonusowy przelew z PCKF (Polskie Centrum Kas Fiskalnych) w kwocie 100 zł.
 • Premia za średniomiesięczne saldo na rachunku – zależy od wysokości salda i może wynieść:
  • 0 zł za saldo do 2 500,01 zł,
  • 5 zł za saldo od 2 500,01 do 10 000 zł,
  • 15 zł za saldo od 10 000,01 do 25 000 zł,
  • 30 zł za saldo od 25 000,01 do 50 000 zł,
  • 60 zł za saldo od 50 000,01 zł.

Uwaga! Do obliczania średniomiesięcznego salda brane są pod uwagę środki klienta Banku ulokowane na rachunku głównym, pomocniczych i kontach walutowych otwartych do iKonta Biznes. Do obliczania salda nie będą brane środki ulokowane na lokatach terminowych, rachunkach lokacyjnych, środki na rachunkach osobistych i środki pochodzące z finansowania klienta w Banku.

Wypłata premii

Premie będą wypłacane każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnisz warunki do jej otrzymania, przez okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy o iKonto Biznes.

Premie będą przekazywane na rachunek główny iKonto Biznes lub rachunek pomocnicy otwarty do rachunku głównego. Decyzja należy do właściciela rachunku iKonto Biznes.

Na właścicielu rachunku iKonto Biznes spoczywa obowiązek rozliczenia premii z Urzędem Skarbowym. Premia stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i powinna być przez przedsiębiorcę rozliczona z Urzędem Skarbowym.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Charakterystyka rachunku iKonto Biznes

 • 0 zł – otwarcie rachunku,
 • 0 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku, jeśli zostanie założony w ramach „1 500 zł dla firm”, standardowa miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 15 zł, można jej uniknąć, jeśli w danym miesiącu średnie miesięczne saldo na rachunku było nie mniejsze niż 1 000 zł i zostały wyrażone zgody na otrzymywanie informacji marketingowych od spółek grupy Alior Bank,
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 8 zł – miesięczna opłata za obsługę karty debetowej ,można jej uniknąć wykonując co najmniej cztery transakcje bezgotówkowe w miesiącu
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach Alior Banku,
 • 0 zł – 5 pierwszych wypłat gotówki w miesiącu z bankomatów na terenie kraju, każda następna wypłata 2 zł,
 • 0 zł – krajowy przelew internetowy Elixir, w tym przelew do ZUS i Urzędu Skarbowego
 • 0 zł – 5 przelewów natychmiastowych w miesiącu Express Elixir, każdy następny 10 zł.

Tabelę opłat i prowizji znajdziesz tutaj.

Czy warto otworzyć iKonto Biznes?

Premia 120 zł wypłacana przez organizatora promocji Bonnier Business Polska jest bardzo łatwa do zdobycia. Wystarczy założyć rachunek iKonto Biznes i wpłacić na niego kwotę 500 zł.

Propozycja zdobycia miesięcznej premii w wysokości 125 zł wygląda zachęcająco. Jednak jej zdobycie może zależeć od rodzaju prowadzonej działalności. Najłatwiejsze i pewne do zdobycia wyglądają premie za przelewy do ZUS i Urzędu Skarbowego. To pewne 50 zł. Kolejne dwie premie: za przelew natychmiastowy i transakcje kartą również nie powinny sprawić dużych trudności i przynieść kolejne 20 zł. W ten sposób miesięcznie można zdobyć 70 zł, co w skali roku daje 840 zł. Kolejne premię będą zależeć w dużym stopniu od rodzaju prowadzonej działalności.  Warto rozpatrzyć ofertę Alior Banku i zgarnąć możliwe do osiągnięcia premie.