30 zł za dwa przelewy natychmiastowe wykonane w BZWBK24 mobile

Bank Zachodni WBK uruchomił prostą promocję dla swoich klientów często korzystających z przelewów natychmiastowych. Za wykonanie 2 przelewów za pośrednictwem BZWBK24 mobile lub BZWBK24 internet i jednego przelewu na telefon można zdobyć premię 15 zł, 20 zł lub 30 zł. 

Promocja „Przelew natychmiastowy się opłaca” skierowana jest do klientów Banku posiadających dowolny rachunek w złotych polskich wraz z usługą bankowości elektronicznej BZWBK24. Oznacza to, że w promocji mogą wziąć udział poza osobami posiadającymi konto osobiste, także posiadacze kont oszczędnościowych. Podstawowym wymaganiem promocji jest wykonanie 2 przelewów natychmiastowych i jednego przelewu na telefon za pośrednictwem bankowości elektronicznej BZWBK24. 

Osoby posiadające konto wspólne mogą wziąć udział w promocji i każda z nich może otrzymać premię pod warunkiem spełnienia przez nią wymagań promocji.

Promocja „Przelew natychmiastowy się opłaca” zostanie zakończona najpóźniej do 31 stycznia 2018 roku, ale może zakończyć się wcześniej po wyczerpaniu puli nagród wynoszącej 20 000 zł. Oznacza to, że premię zdobędą osoby, które jako pierwsze spełnią warunki promocji.

Jak wziąć udział w promocji?

Warunkiem udziału w promocji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie Banku oraz akceptacja regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z prowadzoną promocją.

Wartość premii zależy od rodzaju dwóch pierwszych usług w jakich zostaną wykonane przelewy natychmiastowe.

Premia 30 zł

  • 2 przelewy natychmiastowe w BZWBK24 mobile,
  • przelew na telefon w BZWBK24 mobile.

Premia 20 zł

  • 1 przelew natychmiastowy w BZWBK24 internet,
  • 1 przelew natychmiastowy w BZWBK24 mobile,
  • 1 przelew na telefon w BZWBK24 mobile.

Premia 15 zł

  • 2 przelewy natychmiastowe w BZWBK24 internet,
  • przelew na telefon w BZWBK24 mobile.

Przekazanie nagrody

Każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę bez względu na liczbę posiadanych rachunków. Nagroda zostanie przekazana przelewem, na to konto, z którego dokonano pierwszego przelewu, najpóźniej do 16 lutego 2018 roku.

Nagroda zwolniona jest z podatku od osób fizycznych.

Regulamin promocji znajdziesz na tej stronie.