Nowy program poleceń LUBIĘ TO POLECAM Banku Millennium

LUBIĘ TO POLECAM to nowy program poleceń Banku Millennium. Za skuteczne polecenie Konta 360° lub Konta 360° Student osoba polecająca i osoba polecona mogą otrzymać nagrodę, którą same wybiorą spośród 4 dostępnych propozycji.

W nowym programie poleceń LUBIĘ TO POLECAM Bank proponuje nam wybór nagrody za skuteczne polecenie Konta 360° lub Konta 360° Student. W obecnej edycji, która trwać będzie do 30 marca 2018 roku do wyboru mamy następujące nagrody:

 • 4 bilety do sieci kin Multikino lub Helios,
 • bon o wartości 80 zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.empik.com,
 • zwrot 10% za zakupy dokonane kartą lub BLIKIEM przez okres 3 miesięcy – maksymalnie do 30 zł w danym miesiącu,
 • lokatę na 4% na okres 3 miesięcy na kwotę od 500 do 10 000 zł.

Warunki udziału w programie dla obecnych klientów

Warunkiem udziału w programie LUBIĘ TO POLECAM jest posiadanie rachunku oszczędnościowo -rozliczeniowego w prowadzonego w złotych polskich. Z programu wyłączone są osoby posiadające konto techniczne oraz pełnomocnicy, przedstawiciele ustawowi, opiekunowie lub kuratorzy posiadacza rachunku. Nie mogą w nim również uczestniczyć osoby posiadające inny niż konto osobiste produkt Banku.

Warunki jakie musimy spełnić przystępując do program LUBIĘ TO POLECAM są następujące:

 • musimy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych Banku (o ile zgody nie wyraziliśmy wcześniej) i jej utrzymanie w czasie trwania programu,
 • zapoznać się z regulaminem programu, zaakceptować jego treść, a następnie dokonać rejestracji w programie poprzez Millenet, aplikację mobilną, Centrum Obsługi Telefonicznej lub w placówkach Banku,
 • w trakcie rejestracji zostanie przyznany nam indywidualny kod zwany „Kodem Polecenia”, który tworzy unikalny ciąg 8 cyfr. Kod ten zostanie również przesłany nam sms-em na numer telefonu komórkowego, który podaliśmy podczas rejestracji.

Każdy z współposiadaczy rachunku może samodzielnie wziąć udział w programie pod warunkiem zarejestrowania się w nim i otrzymania własnego kodu poleceń.

Warunki udziału w programie dla nowych klientów

Nowy klient to osoba, która na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy poprzedzających podpisanie umowy o Konto 360° lub Konto 360° Student nie posiadała żadnego produktu w Banku i nie była również pełnomocnikiem, przedstawicielem ustawowym, opiekunem lub kuratorem posiadacza rachunku.

Jeżeli spełniamy wymóg bycia nowym klientem pozostaje nam spełnić następujące wymagania:

 • zawrzeć umowę rachunku Konto 360º lub Konto 360º Student z wykorzystaniem Kodu Polecenia otrzymanego od obecnego klienta Banku, umowę możemy zawrzeć w placówce Banku, za pośrednictwem Centrum obsługi telefonicznej lub strony programu https://www.bankmillennium.pl/lubietopolecam,
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych Banku i jej utrzymanie w czasie trwania programu,
 • zaakceptować regulaminu programu i zarejestrować się w programie,
 • wyrazić zgodę do przekazywania przez Bank informacji osobie do której należał kod polecający o dokonanych czynnościach w zakresie niezbędnym do uzyskania przez nią nagrody,
 • w ciągu 30 dni od zawarcia umowy należy wykonać transakcje bezgotówkowe kartą debetową lub z wykorzystaniem usługi BLIK na kwotę nie mniejszą niż 360 zł w sklepach usługowo – handlowych lub w internecie. Nie uwzględniane są wypłaty gotówki, przelewy, transakcje nie będące zapłatą za towary lub usługi oraz transakcje zwrócone na konto przed nabyciem prawa do nagrody.

Nagrody programu LUBIĘ TO POLECAM

Po spełnieniu wszystkich wymagań promocji osoba polecająca i osoba polecona otrzymają nagrody dostępne w ramach pierwszej edycji programu. Do wyboru są następujące nagrody:

 • 4 bilety do sieci kin Multikino lub Helios udostępnione w postaci 4 elektronicznych kodów możliwe do wykorzystania w ciągu 60 dni od daty ich przekazania. Kody będą dostępne, w ciągu 7 dni od daty ich wybrania, w Millenet lub Aplikacji Mobilnej oraz zostaną wysyłane za pośrednictwem SMS.
 • Bon podarunkowy o wartości 80 zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.empik.com. Ważność kodu wynosi 60 dni. Podobnie jak w przypadku biletów do kina kody będą dostępne, w ciągu 7 dni od daty ich wybrania, w Millenet lub Aplikacji Mobilnej oraz zostaną wysyłane za pośrednictwem SMS
 • Premia w wysokości 10% płatności za zakupy dokonywane kartą debetową lub BLIKIEM. Premia będzie wypłacana przez okres 3 miesięcy. Pierwszym miesiącem będzie miesiąc następujący po miesiącu w którym dokonaliśmy wyboru nagrody. Maksymalnie w danym miesiącu możemy otrzymać premię w wysokości 30 zł, czyli za okres 3 miesięcy 90 zł. Pod uwagę brane są tylko płatności kartą debetową lub/i Blikiem w sklepach usługowo – handlowych i w Internecie. Możemy mieć tylko jedną nagrodę w postaci moneyback w danym okresie. Ponownie możemy ją wybrać po 10-tym dniu miesiąca następującego po okresie objętym poprzednią premią.
 • 4% na lokacie LUBIĘ TO POLECAM. Lokata LUBIĘ TO POLECAM jest 3 miesięcznym depozytem z oprocentowaniem 4% w skali roku. Na lokacie możemy zdeponować środki od 500 zł do 10 000 zł. Możemy mieć w dowolnym okresie dowolną liczbę lokat.

Nagrody do kwoty 760 zł są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Regulamin programu znajdziesz tutaj.

Podstawowe opłaty Konta 360° i Konta 360° Student

Opłaty za prowadzenie rachunku, za miesięczną obsługę karty debetowej oraz opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów na terenie kraju uzależnione są od spełnienia warunku zapewnienia wpływu na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł i wykonania jednej płatności kartą debetową lub płatności BLIK.

Podstawowe parametry rachunku wyglądają następująco:

 • 0 zł – opłata za otwarcie konta,
 • 0 zł – opłata miesięczna za prowadzenie konta, jeśli warunek wpływu na konto kwoty 1 000 zł i jednej płatności został spełniony, w przeciwnym razie opłata wynosi 8 zł,
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 0 zł – miesięczna obsługa karty, jeśli warunek wpływu na konto kwoty 1 000 zł i jednej płatności został spełniony, w przeciwnym razie opłata wynosi 7 zł,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów w kraju i za granicą, jeśli warunek wpływu na konto kwoty 1 000 zł i i jednej płatności został spełniony. Jeśli warunek nie będzie spełniony wówczas opłaty za wypłaty z bankomatów będą wyglądać następująco:
  • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach Banku Millennium,
  • 1 zł – wypłata gotówki z bankomatów BZ WBK i Planet Cash,
  • 5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju,
 • 2,5% nie mniej niż 9 zł – wypłata środków z bankomatów za granicą.

Konto 360° Student

Konto 360° Student przeznaczone jest dla osób od 18 do 26 roku życia. W odróżnieniu od Konta 360° Bank nie wymaga zapewnienia wpływu na konto jakiejkolwiek kwoty.  Wystarczy tylko wykonać jedną transakcję kartą debetową lub płatność BLIK, aby prowadzenie rachunku, miesięczna obsługa karty debetowej i wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą były darmowe.

Tabelę opłat i prowizji znajdziesz tutaj.