Program PolecamBank – nawet 300 zł za polecenie konta w mBanku

mBank uruchomił program PolecamBank skierowany do swoich klientów posiadających konto osobiste. Uczestnicy programu mogą otrzymać premię pieniężną w wysokości 100 zł za polecenie rachunku osobistego. W przypadku polecenia konta firmowego premia może wynieść nawet 300 zł.

Program PolecamBank skierowany jest do wszystkich osób posiadających dowolny rachunek osobisty w mBanku. Z programu wyłączone są osoby, które posiadają wyłącznie rachunek firmowy. Współposiadacze konta traktowani są jako jeden uczestnik programu. Program w nowej edycji 1/2018 będzie trwał do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

W ramach programu PolecamBank można polecać rachunki osobiste – eKonto, mKonto lub rachunek firmowy mBiznes Konto. Rachunki te mogą być polecane w ramach oferty standardowej lub w ramach oferty promocyjnej obowiązującej w trakcie trwania programu.

Osoby polecone muszą być nowymi klientami. W myśl Regulaminu nowy klient to osoba, która od dnia 31 grudnia 2009 roku nie posiadała w mBanku żadnego produktu.

Jak mogę przystąpić do programu PolecamBank?

Chcąc polecać konta osobiste i firmowe z oferty mBanku musisz w pierwszej kolejności zarejestrować się w obecnej edycji programu poleceń. W tym celu powinieneś zalogować się do serwisu transakcyjnego i  wypełnić formularz rejestracyjny. Poza podaniem swoich danych musisz wybrać  identyfikator poleceń, który będziesz przekazywał osobom polecanym. W trakcie rejestracji będziesz musiał wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz zaakceptować regulamin programu poleceń.

Po spełnieniu powyższych wymagań pozostaje Ci polecać konta swoim znajomym i innym osobom. Pamiętaj o przekazaniu im Twojego identyfikatora poleceń.

Wypłacenie premii uzależnione jest od spełnienie przez Ciebie warunku aktywności. W miesiącu kalendarzowym poprzedzającym wypłatę premii musisz spełnić jeden z poniższych warunków:

 • wykonać dowolny przelew ze swojego rachunku osobistego na rachunek w innym banku, lub
 • wykonać dowolną płatność lub wypłać gotówkę za pomocą karty debetowej, lub
 • zasilić swoje konto dowolną kwotą pochodzącą z rachunku z innego banku.

Jakie warunki musi spełnić osoba polecana?

Osoba polecana po otrzymaniu od Ciebie Twojego identyfikatora poleceń powinna zawnioskować o wybrany rachunek, podpisać umowę o prowadzenie konta i spełnić warunek aktywności. Osoba polecona może założyć konto za pośrednictwem strony internetowej, infolinii, w oddziale lub placówce partnerskiej mBanku. Ważnym dla Ciebie jest, żeby zakładając konto wpisała we wniosku w polu „Wpisz identyfikator osoby polecającej” Twój identyfikator poleceń.

Warunek aktywności, jaki musi spełnić osoba polecona, zależy od rodzaju otwieranego konta i tak:

 • osoby otwierające eKonto lub/i mKonto w okresie 60 dni od dnia otwarcia rachunku muszą dokonać 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową w placówkach handlowych lub usługowych.
 • osoby otwierające mBiznes Konto w okresie 60 dni od dnia otwarcia rachunku muszą wykonać płatności bezgotówkowe kartą debetową w placówkach handlowych lub usługowych na łączną kwotę minimum 200 zł.

Nagrody w programie PolecamBank

Za każdego nowego klienta otrzymasz premię pieniężną , której wartość zależ od rodzaju założonego rachunku. W przypadku kont dla młodzieży wartość nagrody zależy również od wieku osoby poleconej. Wykaz nagród przedstawia się następująco:

 • 100 zł – za jednego poleconego, który założy eKonto lub/i mKonto,
 • 50 zł – za jednego poleconego, który założy eKonto lub/i mKonto, ale który nie skończył 18 lat w dniu składania wniosku,
 • 200 zł – za jednego poleconego, który założy mBiznes konto,
 • 300 zł – za jednego poleconego, który założy mBiznes konto oraz w ciągu 60 dni od daty otwarcia rachunku aktywuje usługę mKsięgowość.

Nagrodę otrzymasz do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione wszystkie warunki przez Ciebie i osobę poleconą. W każdym miesiącu możesz maksymalnie otrzymać kwotę 2 000 złotych. Jeśli kwota nagrody byłaby wyższa wówczas nadwyżkę otrzymasz w kolejnym miesiącu po spełnieniu warunków aktywności.

Uzyskana nagroda jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Regulamin programu PolecamBnak znajdziesz tutaj.

Poniżej zostaną przedstawione krótkie charakterystyki poszczególnych kont, które mogą być polecane. Program PolecamBank zezwala na polecaniezakładanie kont w ramach aktualnie prowadzonych promocji, co dodatkowo może zwiększyć pulę nagród za otwarcie konta.

eKonto

 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • 0 zł – opłata za wydanie i odnowienie karty,
 • 4 zł – opłata miesięczna za użytkowanie karty – opłata nie jest pobierana, jeżeli w miesiącu zostanie wykonanych 5 transakcji,
 • 0 zł – wypłata gotówki powyżej 100 zł w bankomatach własnych i w bankomatach sieci Euronet, Planet Cash i Banku Zachodniego WBK, jeżeli wypłata powyżej 100 zł, 1,30 zł wypłata gotówki do kwoty 100 zł,
 • 7 zł – wypłata gotówki w bankomatach pozostałych sieci na terenie kraju,
 • 10 zł – wypłata gotówki w bankomatach za granicą.

Opis eKonta znajdziesz w tym artykule.

eKonto m

 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • 0 zł – opłata za wydanie i odnowienie karty,
 • 0 zł – opłata miesięczna za użytkowanie karty dla osób do 20 lat, 4 zł w przypadku osób od 21 do 24 lat – opłata nie jest pobierana, jeżeli w miesiącu zostanie wykonanych 5 transakcji bezgotówkowych,
 • 0 zł – wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju w przypadku osób do 20 roku życia, osoby w wieku od 21 do 24 lat za wypłatę gotówki powyżej 50 zł nic nie zapłacą, poniżej tej kwoty opłata będzie wynosić 1,30 zł,
 • 10 zł – wypłata gotówki w bankomatach za granicą.

Opis konta znajdziesz tutaj.

mBiznes Konto Standard

Poniżej zostały przedstawione podstawowe  standardowe parametry rachunku mBiznes Konto Standard:

 • 9 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku, opłata nie jest pobierana, jeśli w danym miesiącu zostanie wykonany przelew do ZUS,
 • 1,50 zł – przelew internetowy krajowy Elixir,
 • 5 zł – miesięczna opłata za kartę debetową, jeżeli zostaną wykonane transakcje bezgotówkowe kartą na sumę nie mniejszą niż 500 zł opłata nie jest pobierana ,
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach mBanku, sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK,
 • 3,0% min. 5 zł – od wypłaty gotówki w pozostałych bankomatach na terenie kraju,
 • 0 zł – wpłata gotówki w wpłatomatach mBanku i Euronetu na trenie kraju.

Również mBiznes konto można otworzyć w ramach aktualnie prowadzonej promocji. Za jego otwarcie można otrzymać 100 zł oraz preferencyjne warunki prowadzenia rachunku przez okres 24 miesięcy, które polegają na braku opłat za następujące usługi:

 • 0 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku,
 • darmowy miesięczny nielimitowany pakiet przelewów internetowych krajowych Elixir,
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 0 zł – miesięczna opłata za obsługę karty debetowej,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów własnych, Planet Cash, Euronet, BZ WBK na terenie kraju,
 • 0 zł – wpłata gotówki w wpłatomatach mBanku i Euronetu na trenie kraju.

Opis promocji znajdziesz w tym artykule Premia 100 zł za założenie eKonta standard w mBanku.