Program poleceń konta Citi Priority: 100 zł dla polecającego i do 400 zł dla nowego klienta Citibanku

Citi Handlowy uruchomił piątą edycję promocji „Poleć Konto Citi Priority znajomemu – edycja V”.  Jeśli posiadasz konto osobiste lub główną kartę kredytową Citibanku możesz zarobić 100 zł za polecenie konta osobistego swojemu znajomemu. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez osobę poleconą wymagań promocji. Maksymalnie możesz polecić 10 kont. W ramach promocji zostanie wydanych tylko 1 000 nagród.

Komu mogę polecić konto City Priority?

Polecić możesz każdą osobę, która od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia otwarcia konta nie była posiadaczem lub współposiadaczem konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego i/lub nie była Pełnomocnikiem do Konta. Warunek ten nie wyklucza z promocji osoby posiadające kartę kredytową Citibanku.

Osoba polecona zakładająca konto Citi Priority również będzie mogła otrzymać nagrodę wybierając jedną z dwóch promocji, w których może zarobić:

Jak zgarnąć 100 zł za polecenie konta Citi Priority?

Podstawowym warunkiem udziału w promocji jest wypełnienie najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2018 roku formularza znajdującego się na tej stronie Citibanku, w którym podasz swoje dane oraz dane osoby poleconej – imię, nazwisko, telefon, adres e-mail i PESEL. Ponadto musisz zgodzić się na przetwarzanie swoich danych osobowych, zaakceptować regulamin promocji i zobowiązać się do poinformowania osoby polecanej o przekazaniu jej danych Bankowi.

Dalsze losy Twojej nagrody zależą od osoby poleconej. W ciągu kilku dni od wysłania formularza skontaktuje się z nią Doradca Citibanku wraz z którym złoży ona wniosek o konto Citi Priority. Musi ona także wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy bankowej polecającemu w zakresie niezbędnym do przyznania Tobie nagrody. Najpóźniej do 30 września 2018 roku osoba polecona powinna zawrzeć umowę o konto Citi Priority.

Do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało otwarte konto, polecony powinien spełnić dwa następujące wymagania:

  1.  spełnić jeden z dwóch warunków darmowego konta:
    • utrzymać na rachunkach (konto osobiste, konto oszczędnościowe, lokata) średnio miesięcznego saldo powyżej 30 000 zł, lub
    • zapewnić wpływ na konto w kwocie 5 000 zł i jednocześnie posiadać dowolny produkt kredytowy (może to być karta kredytowa lub kredyt konsumencki).
  2. wykonać co najmniej dwie płatności kartą wydaną do konta w sklepach usługowo – handlowych lub w internecie na łączną kwotę minimum 300 zł. Nie brane są pod uwagę transakcje zwrócone.

Wpływ na konto nie może pochodzić z rachunków prowadzonych przez Citi Handlowy.

Po spełnieniu wszystkich wymagań przez osobę poleconą otrzymasz nagrodę w wysokości 100 zł. Możesz polecić maksymalnie trzy osoby. Przekazanie nagrody nastąpi na twój rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy lub na rachunek karty kredytowej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki do jej otrzymania.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Jakie korzyści oferuje Citibank osobie poleconej?

Osoba polecona otwierając konto Citi Priority ma do wyboru jedną z dwóch promocji konta, w których może zgarnąć:

Konto Citi Priority

Konto osobiste Citi Priority przeznaczone jest dla osób osiągających dość wysokie zarobki. Spełniając warunek wpływów na konto w wysokości nie mniejszej niż 5 00o zł oraz warunek posiadania produktu kredytowego lub gromadząc na koncie osobistym i/lub koncie oszczędnościowym i/lub na lokatach średnie saldo powyżej 30 000 zł otrzymujemy konto darmowe. W przypadku niespełnienia tych warunków opłata miesięczna za konto wynosi 30 zł.

Karta debetowa wydawana jest bezpłatnie. Za jej obsługę Citibank nie pobiera opłaty. Wypłata gotówki z bankomatów w kraju i za granicą jest darmowa.

Dokładny opis konta znajdziesz w tym artykule.

Stronę programu poleceń znajdziesz na tej stronie Citibanku.