Program poleceń konta Citi Priority – nawet 1 000 zł dla polecającego w VI edycji programu

Citi Handlowy uruchomił szóstą edycję programu poleceń, w której za polecenie konta Citi Priority 10 osobom możesz zarobić 1 000 zł. W programie zostanie przyznanych tylko 1 000 nagród.

Promocja została zakończona 31 grudnia 2018 roku.

Program poleceń konta Citi Priority skierowany jest  do osób posiadających konto osobiste lub kartę kredytową w Citi Handlowym. Za skuteczne polecenie konta Citi Priority otrzymasz 100 zł. Ponieważ możesz polecić konto 10 osobom, możesz zgarnąć nawet 1 000 zł. Warunkiem otrzymania premii jest spełnienie warunków promocji przez Ciebie i osobę poleconą.

Polecić możesz każdą osobę pełnoletnią, która od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia otwarcia konta nie była posiadaczem konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego. Wykluczeni są również współposiadacze i pełnomocnicy do konta. Warunki te nie wykluczają z promocji osoby, która w tym okresie posiadała lub nadal posiada kartę kredytową Citibanku.

Premia 100 zł za polecenie konta Citi Priority

Podstawowym warunkiem udziału w programie poleceń konta Citi Priority jest wypełnienie formularza znajdującego się na tej stronie Citibanku, w którym podasz swoje dane oraz dane osoby poleconej – imię, nazwisko, telefon, adres e-mail i PESEL. Ponadto musisz zgodzić się na przetwarzanie swoich danych osobowych, zaakceptować regulamin promocji i zobowiązać się do poinformowania osoby polecanej o przekazaniu jej danych Bankowi. Dalsze losy Twojej nagrody zależą od osoby poleconej.

Co musi zrobić osoba polecona?

W ciągu kilku dni od wysłania formularza skontaktuje się z osobą przez Ciebie poleconą Doradca Citibanku wraz z którym złoży ona wniosek o konto Citi Priority. Musi ona wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy bankowej polecającemu (czyli Tobie) w zakresie niezbędnym do przyznania nagrody. Najpóźniej do 31 grudnia 2018 roku osoba polecona powinna zawrzeć umowę o konto Citi Priority.

Po zawarciu umowy o konto do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało otwarte konto, powinna:

  1.  spełnić jeden z dwóch warunków darmowego konta:
    • utrzymać na wszystkich rachunkach w Citibanku średniomiesięcznego saldo powyżej 30 000 zł, lub
    • utrzymać na rachunkach oferowanych przez Citi Handlowy dzienne saldo w wysokości 5 000 zł,
  2. wykonać co najmniej dwie płatności kartą wydaną do konta na łączną kwotę minimum 300 zł w sklepach usługowo – handlowych lub w internecie . Nie brane są pod uwagę transakcje zwrócone.

Przekazanie premii

Po spełnieniu wszystkich wymagań przez osobę poleconą otrzymasz nagrodę w wysokości 100 zł. Przekazanie nagrody nastąpi na twój rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy lub na rachunek karty kredytowej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki do jej otrzymania.

Citi Handlowy przyzna dodatkową premię w wysokości należnego podatku dochodowego, która zostanie przekazana przez Citibank do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Regulamin programu poleceń znajdziesz tutaj.

Konto Citi Priority

Konto osobiste Citi Priority przeznaczone jest dla osób osiągających dość wysokie zarobki. Spełniając warunek wpływów na konto w wysokości nie mniejszej niż 5 00o zł oraz warunek posiadania produktu kredytowego lub gromadząc na koncie osobistym i/lub koncie oszczędnościowym i/lub na lokatach średnie saldo powyżej 30 000 zł otrzymujemy konto darmowe. W przypadku niespełnienia tych warunków opłata miesięczna za konto wynosi 30 zł.

Karta debetowa wydawana jest bezpłatnie. Za jej obsługę Citibank nie pobiera opłaty. Wypłata gotówki z bankomatów w kraju i za granicą jest darmowa.

Dokładny opis konta znajdziesz w tym artykule.

Konto internetowe Citi Priority

Podstawową różnicą pomiędzy promocyjnym kontem internetowym Citi Priority, a kontem standardowym jest brak miesięcznej opłaty za obsługę rachunku. Standardowa opłata wynosi 30 zł. Kolejną różnicą jest wprowadzenie opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów w kraju nie należących do Citibanku. Wynosi ona w przypadku konta internetowego 7 zł. Można jej jednak uniknąć w bardzo prosty sposób. Wystarczy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną.

Aktualnie Citibank prowadzi dwie promocje konta internetowego w ramach których możesz zyskać nawet 150 zł. Każda z nich trwa do 31 grudnia 2018 roku. Rożne są warunki jakie należy spełnić po założeniu Konta internetowego Citi Priority. Warunkiem przystąpienia do nich jest zarejestrowanie się na stronie dedykowanej danej promocji.

Do 150 zł zwrotu za zakupy

W pierwszej z promocji nagrodę otrzymasz w postaci zwrotu w wysokości 5% za zakupy dokonane w sklepach usługowo – handlowych i w internecie. Okres objety zwrotem wynosi 6 miesięcy, w którym łącznie możesz zyskać nawet 150 zł.

Dodatkowo musisz przynajmniej  jeden raz zalogować się w serwisie bankowości internetowej Citibank Online lub w aplikacji mobilnej Citi Mobile oraz zapewnić wpływ z tytułu wynagrodzenia w kwocie co najmniej 1 500 zł.

Szczegółowy opis promocji znajdziesz na tej stronie serwisu.

Do 150 zł zwrotu za zakupy i 4% za wymianę walut

Po zawarciu umowy o Konto internetowe Citi Priority będziesz musiał w każdym z 5 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym otworzyłeś konto zapewnić wpływ wynagrodzenia w kwocie co najmniej 2 000 zł i wykonać jedną płatność kartą debetową. Za każdy miesiąc, w którym spełniłeś wymagania promocji, otrzymasz nagrodę w wysokości 30 zł. Łącznie za okres 5 miesięcy możesz otrzymać 150 zł.

Osoby wykonujące przelewy walutowe mogą skorzystać z dodatkowego bonusu jakim jest zwrot prowizji za przelewy z konta w walucie obcej. Premia będzie wypłacana przez okres 12 miesięcy.

Szczegółowy opis promocji znajdziesz w tym artykule.