Promocja Credit Agricole z premią 1 000 zł

„Jesteś gotowy na 1 000 zł?” to nowa promocja Credit Agricole, która wystartowała w dniu dzisiejszym. Promocja dotyczy kont osobistych prowadzonych przez Credit Agricole. Osoby, które otworzą jeden z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych będących w ofercie Banku i będą je aktywnie używać mogą liczyć na premię w wysokości do 1 000 zł.

Promocja rozpoczęła się w dniu dzisiejszym 27 marca 2015 roku i zakończy się w dniu 31 maja 2015 roku. W tym okresie każdy może zgłosić swój udział w promocji. W ramach promocji jej uczestnik nabędzie prawa do określonych premii przez okres kolejnych 18 miesięcy licząc od dnia przystąpienia do promocji.

W dniu 31 maja 2015 roku Credit Agricole przedłużył promocję do 30 czerwca 2015 roku. Promocja dostępna jest wyłącznie w serwisie telefonicznym CA24 oraz na tej stronie internetowej Banku.

Kto może wziąć udział w promocji

W promocji może wziąć udział każda osoba, która spełni następujące warunki:

  • otworzy jedno z kont będących w ofercie Banku i zapewni każdego miesiąca w okresie trwania promocji (18 miesięcy) wpływy na konto w wysokości nie mniejszej niż 1 500 zł.,
  • podpisze umowę o dostęp do konta za pośrednictwem serwisu internetowego lub telefonicznego CA24,
  • złoży wniosek o wydanie karty do konta,
  • otworzy w ramach konta co najmniej jeden Rachunek Oszczędzam,
  • uruchomi usługę „CAsaver”.

Dodatkowo Bank wymaga od uczestnika promocji zgody na działania marketingowe prowadzone przez Bank oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

W promocji nie mogą brać udziału osoby, które:

  • w okresie do 90 dni przed datą rozpoczęcia promocji były posiadaczami lub współposiadaczami konta indywidualnego,
  • brały udział w jednej z promocji „Jesteśmy gotowi”, „Jesteśmy gotowi 2” lub „Jesteśmy gotowi – edycja internetowa”.

Premie

W promocji przewidziano dla każdego uczestnika po dwie premie jednorazowe o wartości 100 zł każda oraz premie miesięczne – jedna o łącznej wartości 300 zł, druga o łącznej wartości 500 zł. Łączna wartość premii jaką może otrzymać jeden uczestnik w promocji „Jesteś gotowy na 1 000 zł?” może wynieść 1 000 zł. W celu otrzymania premii należy spełnić określone warunki.

Warunki otrzymania premii

Premia jednorazowa za pierwszy wpływ na konto – wartość 100 zł

Podstawowym warunkiem jest wpłata na konto zadeklarowanej kwoty 1 500 zł nie później niż w kolejnym miesiącu kalendarzowym, licząc od dnia przystąpienia do promocji. Wypłata premii nastąpi na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu w którym dokonano wpłaty.

Premia jednorazowa za przeniesienie Konta z Wynagrodzeniem – wartość 100 zł

Premię otrzymają wszystkie osoby, które złożą Wniosek z Pełnomocnictwem ze wskazaniem dotychczasowego Banku w celu przeniesienia wpływów z wynagrodzenia do Credit Agricole. Należy pamiętać o spełnieniu warunku, który obejmuje cały okres promocji i dotyczy wszystkich premii, jakim jest zapewnienie comiesięcznych wpływów na konto w wysokości nie mniejszej niż 1 500 zł.

Premia miesięczna z tytułu płatności za opłacanie rachunków stałych – wartość do 300zł

Premia wynosi 5% netto wartości płatności, nie więcej jednak jak 16,67 zł miesięcznie. Łączna kwota premii nie może być wyższa niż 300 zł. Należy zdefiniować polecenia zapłaty i za pomocą otwartego konta dokonywać odpowiednich przelewów. Wypłata premii następuje po wykonaniu polecenia zapłaty.

Premia miesięczna za płatności kartą i CA Saver – wartość do 500 zł

Warunkiem uzyskania premii jest wykonywanie w każdym miesiącu promocji płatności bezgotówkowych na kwotę nie mniejszą niż 500 zł oraz przekazanie na Rachunek Oszczędzam kwoty 0,01 zł za pomocą usługi CASaver. Wypłata premii następuje w ostatnim dniu miesiąca. Łączna wartość wypłaconej premii w całym okresie promocji nie może być wyższa niż 500 zł.

Promocja jest dostępna w następujących kanałach sprzedaży:

  • placówki Banku,
  • serwis telefoniczny CA24,
  • strona internetowa Banku.

Promocja Credit Agricole szczegółowo opisana jest w Regulaminie promocji „Jesteś gotowy na 1 000 zł?”

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

  Subscribe  
Powiadom o