Promocja konta Citi Priority – nagroda 300 zł plus 2% na lokacie

Promocja konta Citi Priority „Nagroda na powitanie w Citi Priority!” została przedłużona na kolejne trzy miesiące. Za założenie konta i spełnienie jednego z dwóch warunków promocji można otrzymać nagrodę w wysokości do 300 zł.

Warunki udziału w promocji konta Citi Priority

Warunkiem udziału w promocji „Nagroda na powitanie w Citi Priority!” jest spełnienie następujących wymagań:

 • do dnia 31 marca 2017 roku – podpisać umowę o prowadzenie konta osobistego Citi Priority,
 • do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta podpisać Regulamin promocji.

W promocji mogą wziąć udział osoby, które nie posiadały lub nie były współposiadaczem konta osobistego lub konta oszczędnościowego od dnia 30 czerwca 2016 roku do momentu przystąpienia do promocji.

Promocja konta Citi Priority trwa do 31 marca 2017 roku. Może się ona zakończyć wcześniej, ponieważ w trakcie jej trwania zostanie założonych tylko 1 000 kont.

Wymagania do otrzymania nagrody

Warunkiem otrzymania premii jest spełnienie w okresie 5 miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu podpisania umowy jednego z  poniższych lub obu wymagań:

 • utrzymać na rachunku średnio-miesięczne saldo w wysokości minimum 30 000 zł, lub
 • wpłacać na rachunek swoje wynagrodzenia w łącznej wysokości minimum 5000 zł i jednocześnie w każdym miesiącu posiadać aktywny jeden z następujących produktów kredytowych: główną kartę kredytową, pożyczkę gotówkową, kredyt hipoteczny lub linię kredytową w koncie.

Dodatkowo każdy z uczestników promocji bez względu na to który z powyższych wariantów wybierze musi w każdym miesiącu promocji wykonać minimum 2 transakcje bezgotówkowe Citicard na łączną kwotę nie mniejszą niż 300 zł.

Średniomiesięczne saldo środków wyliczane jest z sumy środków znajdujących się na wszystkich rachunkach uczestnika Oferty w Banku w kolejnych dniach miesiąca podzielonej przez liczbę dni w danym miesiącu kalendarzowym.

Środki, o których mowa nie mogą pochodzić z innych rachunków bankowych dla klientów indywidualnych prowadzonych przez Citibank.

Nagroda 300 zł plus lokata na 2,00%

Osoby, które spełnią wszystkie wymagania promocji otrzymają premię za każdy miesiąc w którym warunki te zostały spełnione. Wielkość premii zależy od wybranego wariantu – utrzymania średnio miesięcznego salda lub wpłaty wynagrodzenia.

Osoby, które wybrały pierwszy wariant otrzymają premię w wysokości 75 zł za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym warunki zostały spełnione.

Osoby, które wybrały drugi wariant otrzymają premię w wysokości 50 zł za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym warunki zostały spełnione.

Osoby, które spełnią oba warunki otrzymają nagrodę za każdy ze spełnionych warunków, czyli 125 zł.

Premie zostaną wypłacone tylko za 4 miesiące trwania promocji.

Dodatkowo osoby, które wybrały wariant pierwszy i zasiliły swój rachunek kwotą wyższą niż 30 000 zł będą mogły otworzyć 3 miesięczną lokatę do wysokości 30 000 zł z oprocentowaniem 2% w skali roku. Lokatę należy otworzyć najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy o konto Citi Priority.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Konto otworzysz na tej stronie.

Charakterystyka Citi Priority

 • 0 zł – otwarcie konta,
 • 25 zł – miesięczna opłata za prowadzenie konta, opłata nie jest pobierana jeżeli:
  • miesięczne wpływy na konto w wysokości nie mniejszej niż 5 000 zł oraz posiadanie:
   • aktywnej karty kredytowej lub
   • umowy o kredyt konsumencki,
  • średnie saldo na wszystkich rachunkach będzie wyższe niż 30 000 zł.
 • 0 zł – wydanie karty debetowej MasterCard,
 • 0 zł – miesięczna opłata za użytkowanie karty debetowej,
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach w kraju i za granicą.
 • 0 zł – przelew internetowy w systemie ELIXIR,
 • 0 zł – zlecenie stałe,
 • 0 zł – polecenie zapłaty.

Podsumowanie

Promocja konta Citi Priority skierowana jest do osób posiadających dość wysokie wynagrodzenie. Premie jakie można otrzymać za otwarcie konta nie są zbyt wysokie. Wystarczy porównać je z premiami w promocjach kart kredytowych Citibanku. Nagrody są na tym samym poziomie, a wymagania o wiele niższe.